course-details-portlet

BI8091 - Avansert biologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100 D

Faglig innhold

Emnet går hvert semester ved behov. Emnet tar for seg spesialtema i biologi i PhD-graden. Emnet tar sikte på å presentere, diskutere og kritisk analysere relevante biologiske spørsmål. Tema vil avhenge av kandidatsammensetningen. Undervisningen baseres på nyere orginallitteratur og bygger på aktiv deltakelse fra kandidatene. Innholdet godkjennes av fakultetet. Emnet går hvert semester ved behov.

Læringsutbytte

KUNNSKAP:

Ha en oppdatert og forskningsbasert kunnskap omkring et spesialisert, oppdatert pensum som understøtter doktorgraden.

FERDIGHETER:

Ha fått bred erfaring i å diskutere, kritisk analysere, men også presentere biologiske spørsmål.

GENERELL KOMPETANSE:

Kandidatene har bred erfaring i å legge fram og å diskuttere og analysere forskningsbasert ny kunnskap.

Mer om vurdering

Vurdering: muntlig eksamen

Detaljer om gjennomføring av eksamen vil bli forklart i forkant av eksamensdato.

Emnet vurderes som bestått/ikke bestått.

Kursmateriell

Nåværende vitenskapelig litteratur.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Biologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU