Bakgrunn og aktiviteter

Bjørn Holmedal er professor i fysikalsk metallurgi ved Institutt for Materialteknologi, siden 2009.

Bakgrunn

Bjørn Holmedal (født 1968) har en MSc i Mekanikk fra NTH (1992) og en doktorgrad i Matematikk fra Universitetet i Oslo (1998). Han har industriell erfaring som forsker ved Raufoss Technology (1997-2000), og startet som postdoc ved NTNU i 2000.

For publiseringsstatistikk, se Google schoolar page

Forskningsområder

 • Metal kontinuum plastisitetsteori og modellering
 • Metall krystallplastisitetstoeri og modellering (includert tekstur)
 • Thermomekanisk prosessering av legeringer
 • Styrke- og arbeidsherdingsmekanismer i legeringer
 • dislokasjonsteori og modellering

Undervisning (varierer noe, men dette er basis)

Vår:

* TMT4266 Metal forming- microstructure and crystal plasticity

Høst:

TMT4222 Mechanical Properties of Metals

MT8216 - Microstructure and Properties During Thermomechanical Processing - Phenomena and theoretical models

 

Prosjekter:

 • SFI-Manufacturing: Ph.d veileder for Håkon Linga, 3D-printing.
 • SFI-CASA: Ph.d medveileder for Jianbin Xu, Modellering av dynamisk tøyningselding i AlMg. 
 • KPN-AMPERE: (heat stability and conductivity of 6xxx alloys) WP leder: Mechanical Properties. Ph.d hovedveileder for Feng Lu
 • Ph.d hovedveileder for NTNU fakultetsstipend: Sohail Shah Atom Probe Tomography. clustering and nucleii in age hardened aluminium alloys

 

Roller:

 • Medlem av undervisningsutvalget ved DMSE
 • Medlem av studieprogramsrådet MTMT, MSMT
 • Arbeidsgiverrepresentant i ansettelsesrådet for tekniske/administrative ansettelser ved NV-fakultetet.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2020

2019

2018

2017

2016

2015