course-details-portlet

MT8220 - Avansert Fysikalsk Metallurgi

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 60 minutter E

Faglig innhold

Emnet undervises normalt annet hvert år, neste gang høsten 2023. If five or less students join the course, it may be cancelled. See English text.

Læringsutbytte

See English text.

Læringsformer og aktiviteter

Faget vil organiseres som en kombinasjon av ordinære forelesninger, student-kollokvier og selv-studier. Forventet tidsbruk: 200 timer

Kursmateriell

Pensumlitteratur: Forelesningsnotater, og kopier av relevante vitenskapelige artikler. Utvalgte deler av: F.J. Humphreys and M. Hatherly: Recrystallization and Relating Annealing Phenomena.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Materialteknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for materialteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU