Kategorier
Bokutgivelse

Ny utgave av boka Allmennmedisin (4.utgave) høsten 2023

Den norske læreboka i klinisk allmennmedisin, Allmennmedisin, kom 30.august 2023 i sin fjerde utgave. Boka er beregnet på grunnutdanning av leger og for allmennleger i klinisk praksis.

Steinar Hunskår, UiB, er redaktør og i reaksjonskomiteen har han hatt med seg Anja Brænd, UiO, Peder Halvorsen UiTø og Håvard Skjellegrind fra NTNU.

Den nye utgaven er redivert og det er også kommet til noen nye kapitler. Håvard Skjellegrind har i tillegg til å sitte i redaksjonskomiteen også bidratt til kapitler om eldres helse, mens Linn Getz og Bente Prytz Mjølstad har nyskrevet et kapittel om Livsbelastninger, helse og sykdom. Boka ble tatt i bruk ved semesterstart i høst ved NTNU-

Les mer om lanseringen av boka ved Universitetet i Bergen HER

4. utgave av læreboka Allmennmedisin.