Forskning ved ISM

Allmennmedisinsk Forsknings Enhet (AFE)

lege-pasient kontakt

Allmennmedisinsk forskningsenhet ved ISM, NTNU (AFE Trondheim) er en av fire allmennmedisinske forskningsenheter i Norge – alle etablert i 2006 med basisfinansiering via statsbudsjettet.  Formålet er å fremme allmennmedisinsk forskning og bidra til 'kunnskap på allmennmedisinens egne premisser.' AFE Trondheim er samlokalisert med allmennmedisinen ved ISM og del av Instituttgruppe for primærhelsetjeneste.

Å lide av barndomsforgiftning

illustrasjonsbildeI Tidsskrift for Sjelesorg nr 3 i 2015 er tema 'Avhengighet og krenkelser'
Anna Luise Kirkengen omtaler i kapitlet kunnskap som finnes i dag om hvordan barn blir påvirket av å bli mishandlet, misbrukt og vanskjøttet.
Barna får ikke bare påvirket den mentale helsen, men også den kroppslige helsen, noe som er en ny erkjennelse.

Å lide av barndomsforgiftning

illustrasjonsbildeI Tidsskrift for Sjelesorg nr 3 i 2015 er tema 'Avhengighet og krenkelser'
Anna Luise Kirkengen omtaler i kapitlet kunnskap som finnes i dag om hvordan barn blir påvirket av å bli mishandlet, misbrukt og vanskjøttet.
Barna får ikke bare påvirket den mentale helsen, men også den kroppslige helsen, noe som er en ny erkjennelse.
Thu, 05 Nov 2015 14:48:34 +0100

Older peoples' narratives of use and misuse of alcohol and psychotropic drugs

illustrasjonsbilde alkoholQualitative interviews with 16 older informants revealed that most of them had experiences with use, but they disclaimed any challenges with their use, it was trivialised and seen as something older people just do.

They had, however, poor knowledge about the risk associated.

Older peoples' narratives of use and misuse of alcohol and psychotropic drugs

illustrasjonsbilde alkoholQualitative interviews with 16 older informants revealed that most of them had experiences with use, but they disclaimed any challenges with their use, it was trivialised and seen as something older people just do.

They had, however, poor knowledge about the risk associated.

Tue, 03 Nov 2015 13:06:28 +0100

Statin prescribing according to gender, age and indication: what about the benefit-risk balance?

In a cohort of Danish inhabitants (4,4 mill) the prevalence of statin utilization was highest for ages 75-84, although indication-specific measures were relatively low.

Statin prescribing according to gender, age and indication: what about the benefit-risk balance?

In a cohort of Danish inhabitants (4,4 mill) the prevalence of statin utilization was highest for ages 75-84, although indication-specific measures were relatively low.
Tue, 03 Nov 2015 12:51:49 +0100

Løvetannprisen til Anna Luise Kirkengen

portrett Anna Luise KirkengenAnna Luise Kirkengen ved AFE Trondheim mottok årets Løvetannpris ved Nidaroskongressens festmiddag 22.oktober.

Prisen består av et litografi av Barbara Vogler og kr 20 000 og deles ut av Norsk forening for allmennmedisin.

Den deles ut til en allmennlege som har gjort en innsats for faget.

Innsatsen kan være på sentralt eller lokalt plan, i det stille eller i media, faglig eller organisatorisk, praktisk eller teoretisk.

Løvetannprisen til Anna Luise Kirkengen

portrett Anna Luise KirkengenAnna Luise Kirkengen ved AFE Trondheim mottok årets Løvetannpris ved Nidaroskongressens festmiddag 22.oktober.

Prisen består av et litografi av Barbara Vogler og kr 20 000 og deles ut av Norsk forening for allmennmedisin.

Den deles ut til en allmennlege som har gjort en innsats for faget.

Innsatsen kan være på sentralt eller lokalt plan, i det stille eller i media, faglig eller organisatorisk, praktisk eller teoretisk.

I juryens begrunnelsen for prisen leser vi blant annet:

  " Årets løvetann kjennetegnes av å både være en praktiker og teoretiker – som har jobbet både lokalt , nasjonalt og etter hvert også internasjonalt.

Etter mange års arbeid fremstår prisvinneren som et internasjonalt faglig fyrtårn. En vi skal lytte til og være stolte av. Vårt fyrtårn lyser opp der det trengs som mest – der det lenge har vært mørkt. Fyrtårnet lyser for det første på hennes vitenskapsteoretiske kritikk som slår fast og forklarer hvordan objektiverende vitenskap er etisk usann mot mennesket. For det andre lyser hennes egen forskning opp; forskning om helseskadene som følger av krenkelseserfaringer. Og for det tredje lyser det etterhvert av et voksende fagfelt som forklarer hvordan biologi og biografi er uløselig flettet inn i hverandre i menneskets vesen, et fagfelt hvor prisvinneren kjenner det meste som rører seg og er i stand til å syntetisere og formidle forskningsfronten til oss andre, både nasjonalt og internasjonalt."

Vi gratulerer Anne Luise Kirkengen med NFAs Løvetannpris 2015!

Mon, 26 Oct 2015 10:24:18 +0100

En Pisa-debatt for helsefeltet?

illustrasjonsbildeEn forutsetning for gode helsetjenester er gode helsearbeidere.

Pakkeforløp i psykisk helse kan føre til at legeyrket vil gjennomgå den samme transformasjonen som læreryrket.

En Pisa-debatt for helsefeltet?

illustrasjonsbildeEn forutsetning for gode helsetjenester er gode helsearbeidere.

Pakkeforløp i psykisk helse kan føre til at legeyrket vil gjennomgå den samme transformasjonen som læreryrket.

Mon, 19 Oct 2015 10:35:43 +0200

Likeverd på samlebånd

illustrasjonsbildeRegjeringen vil standardisere psykisk helsevern med pakkeforløp og selger det inn som likeverdig behandling. Selve ideen om hva det vil si å hjelpe står på spill, skriver Vogt og Saxlund Pahle i en kronikk i Morgenbladet

Likeverd på samlebånd

illustrasjonsbildeRegjeringen vil standardisere psykisk helsevern med pakkeforløp og selger det inn som likeverdig behandling. Selve ideen om hva det vil si å hjelpe står på spill, skriver Vogt og Saxlund Pahle i en kronikk i Morgenbladet

Is childhood stress associated with shorter telomeres? Review article

illustrasjonsbilde barnShorter telomeres are possibly associated with childhood psychosocial stress. This field of research is still new, and more longitudinal studies are needed with an emphasis on childhood experiences and coordination of measurement variables and outcome measures in order to confirm this association

Is childhood stress associated with shorter telomeres? Review article

illustrasjonsbilde barnShorter telomeres are possibly associated with childhood psychosocial stress. This field of research is still new, and more longitudinal studies are needed with an emphasis on childhood experiences and coordination of measurement variables and outcome measures in order to confirm this association
Thu, 01 Oct 2015 12:39:01 +0200

Depression and quality of life on older persons: A review

illustrasjonsbildeThe review revealed a significant association between severity of depression and poorer quality of life (QoL) in older persons, and the association was found to be stable over time, regardless which assessment instruments for QoL were applied. The large variety of QoL instruments in various studies make a direkt comparison between the studies difficult

Depression and quality of life on older persons: A review

illustrasjonsbildeThe review revealed a significant association between severity of depression and poorer quality of life (QoL) in older persons, and the association was found to be stable over time, regardless which assessment instruments for QoL were applied. The large variety of QoL instruments in various studies make a direkt comparison between the studies difficult

Thu, 24 Sep 2015 17:40:36 +0200

Berãttelsernas betydelse fõr sjukdom och hãlsa

illustrasjonsbildeAtt det tillitsfulla samtalet mellan patient och lãkare ãr fundamentet i vården ãr otillrãckligt belyst i den pågående debatten om styrning, uppfõljning och ersãttningssystem i primãrvården. Fortsatt begreppsutveckling av narrativ medicin kan bidra till att synliggõra dessa viktiga aspekter av allmñmedicinen.

Berãttelsernas betydelse fõr sjukdom och hãlsa

illustrasjonsbildeAtt det tillitsfulla samtalet mellan patient och lãkare ãr fundamentet i vården ãr otillrãckligt belyst i den pågående debatten om styrning, uppfõljning och ersãttningssystem i primãrvården. Fortsatt begreppsutveckling av narrativ medicin kan bidra till att synliggõra dessa viktiga aspekter av allmñmedicinen.

Thu, 24 Sep 2015 17:26:15 +0200

General practitioners' experiences with multiple clinical guidelines: A qualitative study from Norway.

illustrasjonsbildeThe general practitioners provided compelling reasons for low adherence to clinical guidelines despite considering them to be necessary. This challenge the idea that quality of care in general practice is largely synonymous with adherence to clinical guidelines for single diseases.

General practitioners' experiences with multiple clinical guidelines: A qualitative study from Norway.

illustrasjonsbildeThe general practitioners provided compelling reasons for low adherence to clinical guidelines despite considering them to be necessary. This challenge the idea that quality of care in general practice is largely synonymous with adherence to clinical guidelines for single diseases.

Thu, 24 Sep 2015 17:12:01 +0200

Problems and challenges in relation to the treatment of patients with multimorbidity: General practitioners' views and attitudes

illustrasjonsbildeA total of 180 GPs and researchers participated in a workshop held during the Nordic Congress of General Practice in 2013. They supported the development of a future research strategy to improve the treatment of patients with multimorbidity. Four main areas were identified.

Problems and challenges in relation to the treatment of patients with multimorbidity: General practitioners' views and attitudes

illustrasjonsbildeA total of 180 GPs and researchers participated in a workshop held during the Nordic Congress of General Practice in 2013. They supported the development of a future research strategy to improve the treatment of patients with multimorbidity. Four main areas were identified.
Thu, 24 Sep 2015 17:07:15 +0200

A 32-year longitudinal study of alcohol consumption in Swedish women: Reduced risk of myocardial infarction but increased risk of cancer.

illustrasjonsbildeWomen with moderate consumption of beer had a reduced risk of developing myocardial infarction. High spirits consumption was associated with increased risk of cancer mortality.

A 32-year longitudinal study of alcohol consumption in Swedish women: Reduced risk of myocardial infarction but increased risk of cancer.

illustrasjonsbildeWomen with moderate consumption of beer had a reduced risk of developing myocardial infarction. High spirits consumption was associated with increased risk of cancer mortality.
Thu, 24 Sep 2015 17:03:33 +0200

Bente Prytz Mjølstad ved AFE Trondheim disputerte 3. september ved ISM, DMF, NTNU. med avhandlingen: "Knowing patients as persons. A theory-driven, qualitative study of the relevance of person-related knowledge in primary health care"

Tittel på prøveforelesning var

" Personsentrert medisin i allmennpraksis - mer enn å møte pasienten som person?"

Følgende komite hadde bedømt arbeidet:

Dosent Hans Thulesius, Lunds Universitet (1. opponent) Lektor Rikke Sand Andersen, Aarhus Universitet (2. opponent) Instituttleder, professor Siri Forsmo, NTNU Veiledere har vært: professor Irene Hetlevik, professor Linn Getz og professor Anna Luise Kirkengen Professor Johan Håkon Bjørngaard ledet disputasen

Bente Prytz Mjølstad ved AFE Trondheim disputerte 3. september ved ISM, DMF, NTNU. med avhandlingen: "Knowing patients as persons. A theory-driven, qualitative study of the relevance of person-related knowledge in primary health care"

Tittel på prøveforelesning var

" Personsentrert medisin i allmennpraksis - mer enn å møte pasienten som person?"

Følgende komite hadde bedømt arbeidet:

Dosent Hans Thulesius, Lunds Universitet (1. opponent) Lektor Rikke Sand Andersen, Aarhus Universitet (2. opponent) Instituttleder, professor Siri Forsmo, NTNU Veiledere har vært: professor Irene Hetlevik, professor Linn Getz og professor Anna Luise Kirkengen Professor Johan Håkon Bjørngaard ledet disputasen

Thu, 24 Sep 2015 17:03:44 +0200

Hvordan tidligere erfaringer kan påvirke helse

ilustrastrasjonsbilde trim“Previous experiences and emotional baggage as barriers to lifestyle change - a qualitative study of Norwegian Healthy Life Centre participants”

Ingrid S Følling og Anne-S Helvik (begge AFE Trondheim) har sammen med Marit Solbjør skrevet en artikkel som bygger på intervjuer med deltagere på Frisklivssentraler vedrørende deres erfaringer med livsstilsendringer:

Forfatterne konkluderer:
«Behavioural change can be hard to perform as psychological distress from life baggage can influence the ability to change. The study participants’ experience of being stuck in old habits and having substantial emotional baggage raises questions as to whether or not Healthy Life Centres are able to help participants who need to make a lifestyle change”

Hvordan tidligere erfaringer kan påvirke helse

ilustrastrasjonsbilde trim“Previous experiences and emotional baggage as barriers to lifestyle change - a qualitative study of Norwegian Healthy Life Centre participants”

Ingrid S Følling og Anne-S Helvik (begge AFE Trondheim) har sammen med Marit Solbjør skrevet en artikkel som bygger på intervjuer med deltagere på Frisklivssentraler vedrørende deres erfaringer med livsstilsendringer:

Forfatterne konkluderer:
«Behavioural change can be hard to perform as psychological distress from life baggage can influence the ability to change. The study participants’ experience of being stuck in old habits and having substantial emotional baggage raises questions as to whether or not Healthy Life Centres are able to help participants who need to make a lifestyle change”

Last ned artikkel

Self Reported Childhood Difficulties, Adult Multimorbidity and Allostatic Load. A Cross-Sectional Analysis of the Norwegian HUNT Study

Med utgangspunkt i HUNT populasjonen har Margret Olafia Tomasdottir og medforfattere sett på sammenhengen mellom negative/vanskelige barndomserfaringer og multimorbiditet:

“We found a general, graded association between self-reported childhood difficulties on the one hand and multimorbidity, individual disease burden and biological perturbations on the other. The finding is in accordance with previous research which conceptualises allostatic overload as an important route by which childhood adversities become biologically embodied”

Les artikkel

Sun, 06 Sep 2015 14:35:40 +0200

Nordisk Kongress i Almennmedisin - juni 2015

illustrasjonsbilde folkehelse KonferanseOver Kongressen hadde 1350 deltagere fra Sverige, Danmark, Finland, Island og Norge.

Margrét Ólafía Tómasdóttir og Linn Getz (begge AFE Trondheim) holdt key note forelesninger med hhv titlene;

“Multimorbidity and more pressing matters – a young GPs view on the future of general practice”:

“How to care for the whole person in general practice: a million dollar question with a billion pixel answer?”

http://www.nordicgp2015.se/invited-speakers

Nordisk Kongress i Almennmedisin - juni 2015

illustrasjonsbilde folkehelse KonferanseOver Kongressen hadde 1350 deltagere fra Sverige, Danmark, Finland, Island og Norge.

Margrét Ólafía Tómasdóttir og Linn Getz (begge AFE Trondheim) holdt key note forelesninger med hhv titlene;

“Multimorbidity and more pressing matters – a young GPs view on the future of general practice”:

“How to care for the whole person in general practice: a million dollar question with a billion pixel answer?”

http://www.nordicgp2015.se/invited-speakers

Øvrige bidrag fra AFE Trondheim:

Oral presentations

 “Creating Chronicity – The unsustainable medical making of multi-morbidity”.  Anna Luise Kirkengen.

“Drug use six months prior, during early pregnancy and 1-2 years postpartum. Cohort study from the Childbirth and Health Study in Primary Care”. Thury Osk Axelsdottir, Hildur Kristjansdottir, Johann A. Sigurdsson, Emil L. Sigurdsson.

“Infectious morbidity in 18-month-old children. A prospective study in Iceland”. Gudrun Johanna Georgsdottir, Jóhann Ágúst Sigurðsson, Vilhjálmur Ari Arason, Sesselja Guðmundsdottir.

Symposiums:

“Person Centred Medicine - a humanistic approach to the clinical foundation of Family Medicine” Annette Sofie Davidsen, Josabeth Hultberg , Lise Dyhr, Lotte Hvas, Bente Prytz Mjølstad,Linn Getz

“Personalized medicine meets general practice - a SWOT analysis”. Linn Getz, Johann A Sigurdsson, Henrik Vogt, Lotte Hvas

“Statins for many. How many?”. Jan Håkansson, Halfdan Petursson, Hans Blomberg, Peter Nilsson.

“Nordic models for securing GP:s learning – what can we learn from each other?”.  Gösta Eliasson, Roar Maagaard, Johann A Sigurdsson, Robert Tunestveit, Elise Kosunen, Ida Liseckiene.

Sun, 06 Sep 2015 14:26:57 +0200

Leadership practice as interaction in primary care emergency team training

illustrasjonsbilde ambulanseEn ny studie dokumenterer og diskuterer legen som leder av akuttmedisinske team. Forfatterne finner at legen forventes å ha innsikt og bidra til ro, mens annet helsepersonell tar over styringen når de har den beste kompetansen. De diskuterer noen uskrevne og dype regler for samspill som har innvirkning på hvordan man leder teamet.

Leadership practice as interaction in primary care emergency team training

illustrasjonsbilde ambulanseEn ny studie dokumenterer og diskuterer legen som leder av akuttmedisinske team. Forfatterne finner at legen forventes å ha innsikt og bidra til ro, mens annet helsepersonell tar over styringen når de har den beste kompetansen. De diskuterer noen uskrevne og dype regler for samspill som har innvirkning på hvordan man leder teamet.

Helen Brandstorp er også avdelingsleder av Nasjonalt senter for distriktsmedisin

Les artikkel

Les nyheten på siden til Nasjonalt senter for distriktsmedisin

Sun, 06 Sep 2015 14:20:29 +0200

The quantified self: closing the gap between general knowledge and particular case?

illustrasjonsbilde folkI denne artikkelen diskuterer Anna Luise Kirkengen (AFE Trondheim) og Eline Thornquist (UiB) to mye omtalte «bevegelser» i medisinen; «evidensbasert» (EBM) og «personlig» (personalized) medisin (PM). Mens EBM har blitt kritisert for ikke å ta høyde for klinisk kompleksitet og menneskelig individualitet, har PM tatt mål av seg å skulle skreddersy medisinsk kunnskap for hver pasient på en personlig måte. Forfatterne ønsker med denne artikkelen å stimulere til debatt om medisinens oppfatning og kunnskap om kroppen.

The quantified self: closing the gap between general knowledge and particular case?

illustrasjonsbilde folkI denne artikkelen diskuterer Anna Luise Kirkengen (AFE Trondheim) og Eline Thornquist (UiB) to mye omtalte «bevegelser» i medisinen; «evidensbasert» (EBM) og «personlig» (personalized) medisin (PM). Mens EBM har blitt kritisert for ikke å ta høyde for klinisk kompleksitet og menneskelig individualitet, har PM tatt mål av seg å skulle skreddersy medisinsk kunnskap for hver pasient på en personlig måte. Forfatterne ønsker med denne artikkelen å stimulere til debatt om medisinens oppfatning og kunnskap om kroppen.

Kirkengen AL, Thornquist E.

The quantified self: closing the gap between general knowledge and particular case?

J Eval Clin Pract. 2015 Jun; 21(3):398-403.  doi: 10.1111/jep.12239. Epub 2014 Sep 29.

 

 


Maria C Stuifbergen

Exploring the relationship between childhood adversity and oral health: An anecdotal approach and integrative view.

The paper underlines the importance of increased and enhanced multidisiplinary research cooperation among health professionals. Our hypothesis is that childhood adversity may affect all aspects of human health, including adult oral health.

Exploring the relationship between childhood adversity and oral health: An anecdotal approach and integrative view.

The paper underlines the importance of increased and enhanced multidisiplinary research cooperation among health professionals. Our hypothesis is that childhood adversity may affect all aspects of human health, including adult oral health.

Mon, 17 Aug 2015 11:46:34 +0200

Might a Systematic Reading of the Thickest GP Patient Medical Records Improve our Understanding of Functional Disorders

illustrasjonsbilde papirjournalerAllmennlege og AFU-stipendiat Lars Tore Nerbøvik har undersøkt «tykke journaler» hos et utvalg av pasienter med IBS (irritable bowel syndrom) i allmennpraksis og skrevet en artikkel om dette.

Forfatterne konkluderer med følgende;

«Many  of  Norwegian  GPs’  patients  fulfill  the criteria for IBS. The complex health problems they present may be seen as a continuing history of pain involving various organ systems over time”.

Might a Systematic Reading of the Thickest GP Patient Medical Records Improve our Understanding of Functional Disorders

illustrasjonsbilde papirjournalerAllmennlege og AFU-stipendiat Lars Tore Nerbøvik har undersøkt «tykke journaler» hos et utvalg av pasienter med IBS (irritable bowel syndrom) i allmennpraksis og skrevet en artikkel om dette.

Forfatterne konkluderer med følgende;

«Many  of  Norwegian  GPs’  patients  fulfill  the criteria for IBS. The complex health problems they present may be seen as a continuing history of pain involving various organ systems over time”.

Tue, 09 Jun 2015 13:25:49 +0200

A 36-month follow-up of decline in activities of daily living in individuals receiving domiciliary care

illustrasjonsbilde eldre damerAnne-Sofie Helvik og medforfattere har publisert en ny artikkel i BMC Geriatrics som har sett på følgende: 

“There have been few studies of how personal and instrumental activities of daily living (P-ADL and I-ADL) develop over time in older people receiving domiciliary care. This study aimed at assessing variables associated with the development of P-ADL and I-ADL functioning over a 36-month follow-up period, with a particular focus on cognitive functioning”

A 36-month follow-up of decline in activities of daily living in individuals receiving domiciliary care

illustrasjonsbilde eldre damerAnne-Sofie Helvik og medforfattere har publisert en ny artikkel i BMC Geriatrics som har sett på følgende: 

“There have been few studies of how personal and instrumental activities of daily living (P-ADL and I-ADL) develop over time in older people receiving domiciliary care. This study aimed at assessing variables associated with the development of P-ADL and I-ADL functioning over a 36-month follow-up period, with a particular focus on cognitive functioning”

Artikkelen konkluderer med følgende:

“P-ADL and I-ADL functioning in older people worsened over time. The worsening was associated with lower MMSE sum-score, diagnosed MCI and dementia, poorer medical health, neuropsychiatric symptoms, use of psychotropic medication and being transferred to nursing home care. Clinicians should pay close attention to the assessment and treatment of these factors to help older people maintain their level of functioning for as long as possible”

Gå til pdf: "A 36-month follow-up of decline in activities of daily living in individuals receiving domiciliary care"

Flere nyheter

Eldre nyheter finnes i nyhetsarkivet AFE.


spørsmål om nettsiden og nyheter om AFE kan sendes webmaster

Kontaktinformasjon

Kontakt Irene Hetlevik
Se liste over personer ved AFE Trondheim
 

Publikasjoner etc.

Nyttige lenker

Allmennmedisinske forskningsenheter
AFE Bergen
AFE Oslo
AFE Tromsø

Allmennmedisinsk forskning – finansieringskilder
Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF)
Søknadsskjema AMFF 
Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU) 
Søknadskjema til Allmennpraktikerstipend
Nidarosfondet til fremme av allmennmedisinen i Trøndelag

Øvrige lenker
Norsk forening for allmennmedisin (NFA)
Allmennlegeforeningen (AF)