Forskning ved ISM

Allmennmedisinsk Forsknings Enhet (AFE)

lege-pasient kontakt

Allmennmedisinsk forskningsenhet ved ISM, NTNU (AFE Trondheim) er en av fire allmennmedisinske forskningsenheter i Norge – alle etablert i 2006 med basisfinansiering via statsbudsjettet.  Formålet er å fremme allmennmedisinsk forskning og bidra til 'kunnskap på allmennmedisinens egne premisser.' AFE Trondheim er samlokalisert med allmennmedisinen ved ISM og del av Instituttgruppe for primærhelsetjeneste.

Nyheter

Linn Getz foreleser ved McMaster University, Toronto

portrettbilde Linn Getz

Linn Getz, professor ved AFE Trondheim, har nylig gjestet McMaster University i Ontario, Toronto, Canada etter å ha blitt invitert til å holde “The 16th annual Carl Moore Lectureship“ .

7. og 8.mai 2015 holdt hun både plenumsforelesning og to seminarer med følgende titlene;

“’On crisis, hubris and the future of medicalization’. Or: You ain’t seen nothing yet.”  

“Multimorbidity as a scientific, clinical and organizational challenge”

“But I come with stories. Narrative medicine as a bridge between science and the humanities”

 

Linn Getz foreleser ved McMaster University, Toronto

portrettbilde Linn Getz

Linn Getz, professor ved AFE Trondheim, har nylig gjestet McMaster University i Ontario, Toronto, Canada etter å ha blitt invitert til å holde “The 16th annual Carl Moore Lectureship“ .

7. og 8.mai 2015 holdt hun både plenumsforelesning og to seminarer med følgende titlene;

“’On crisis, hubris and the future of medicalization’. Or: You ain’t seen nothing yet.”  

“Multimorbidity as a scientific, clinical and organizational challenge”

“But I come with stories. Narrative medicine as a bridge between science and the humanities”

 

«Allmennlegene drukner i retningslinjer»

Allmennleger styres av 5000 sider med retningslinjer. Ny studie tyder på at det er retningslinjene – og ikke legene – det er noe galt med.
Les blogginnlegg

Les forskningsartikkel

Bjarne Austad forsker på retningslinjer i allmennpraksis, og særlig implementering av disse, og har nylig publisert en artikkel om tema, med tittelen: «General Practitioners’ experiences with multiple clinical guidelines: a qualitative study from Norway», er publisert i siste nummer av Quality in Primary Care.

«Allmennlegene drukner i retningslinjer»

Allmennleger styres av 5000 sider med retningslinjer. Ny studie tyder på at det er retningslinjene – og ikke legene – det er noe galt med.
Les blogginnlegg

Les forskningsartikkel

Bjarne Austad forsker på retningslinjer i allmennpraksis, og særlig implementering av disse, og har nylig publisert en artikkel om tema, med tittelen: «General Practitioners’ experiences with multiple clinical guidelines: a qualitative study from Norway», er publisert i siste nummer av Quality in Primary Care.

– Retningslinjer lages med gode hensikter, basert på forskning. Men i Norge har vi sett at veldig mange allmennleger ikke følger disse retningslinjene, dette gjelder også i andre land, sier Bjarne Austad, spesialist i allmennmedisin og stipendiat Institutt for samfunnsmedisin, ved NTNU i Trondheim.

Artikkelen har også vært omtalt i Dagens medisin 17.10.2014:

 http://www.dagensmedisin.no/nyheter/leger-drukner-i-retningslinjer/

Tredje utgave av boken «Hvordan krenkede barn blir syke voksne»

Anna Luise Kirkengens bok «Hvordan krenkende barn blir syke voksne» kommer nå i tredje utgave. Den første utgaven ble utgitt i 2005, den andre i 2009. Tredje utgave er gjennomgående revidert for å gi plass til nye forskningsresultater, nye historier og den nyeste kunnskapen om virkningen av giftig barndomsstress på kroppens fysiologi og celler.

 

Tredje utgave av boken «Hvordan krenkede barn blir syke voksne»

Anna Luise Kirkengens bok «Hvordan krenkende barn blir syke voksne» kommer nå i tredje utgave. Den første utgaven ble utgitt i 2005, den andre i 2009. Tredje utgave er gjennomgående revidert for å gi plass til nye forskningsresultater, nye historier og den nyeste kunnskapen om virkningen av giftig barndomsstress på kroppens fysiologi og celler.

 

Boken handler kort fortalt om helsefølger av vond og vanskelig erfaring i tidlige år. Forfatterne spør seg om medisinfaget har den rette kunnskapen for å kunne behandle mennesker som er blitt syke av krenkelser. Boken retter seg mot studenter og praktikere innenfor helsefag, medisin og psykologi. Forfatterne håper dessuten at personer som selv er blitt krenket, kan ha nytte av boken på to måter: til selv å forstå sammenhenger i eget liv, og til å hjelpe sine behandlere til å forstå hvilke følger erfaringene har fått. I denne utgaven har Kirkengen fått med seg Ane Brandtzæg Næss medisinstudent ved Universitetet i Oslo som medforfatter. Hun har bidratt med å gjennomgå ny forskning og oppdatering av teksten (blant annet om telomerer).

http://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/hvordan-krenkede-barn-blir-syke-voksne-uf.html

Barn, rus og lidelse i et generasjonsperspektiv

Anna Luise Kirkengen, allmennlege og professor i allmennmedisin ved AFE Trondheim, har bidratt med et blogginnlegg på nettsidene til BarnsBeste; et nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende.

«Mange, både forskere, profesjonelle og andre personer har påpekt at det kan oppstå store problemer for barn når noen av deres nære voksne ruser seg. Det er nå hevet over tvil at barn som lever sammen med voksne som jevnlig ruser seg, utsettes for traumatisk erfaring som er potensielt skadelig for alle aspekter av deres fremtidige helse inkludert tannhelsen. De dokumenterte sammenhenger mellom traumer, rus og sykdom overskrider generasjonsskillet i både sosiologisk og biologisk forstand.

Barn, rus og lidelse i et generasjonsperspektiv

Anna Luise Kirkengen, allmennlege og professor i allmennmedisin ved AFE Trondheim, har bidratt med et blogginnlegg på nettsidene til BarnsBeste; et nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende.

«Mange, både forskere, profesjonelle og andre personer har påpekt at det kan oppstå store problemer for barn når noen av deres nære voksne ruser seg. Det er nå hevet over tvil at barn som lever sammen med voksne som jevnlig ruser seg, utsettes for traumatisk erfaring som er potensielt skadelig for alle aspekter av deres fremtidige helse inkludert tannhelsen. De dokumenterte sammenhenger mellom traumer, rus og sykdom overskrider generasjonsskillet i både sosiologisk og biologisk forstand.

Barn som traumatiseres og ikke får hjelp, blir med stor sannsynlighet voksne som søker en form for bedøvelse av en tidlig, men varig smerte i rusen. Deres barn blir traumatisert av å måtte leve med voksne som er uforutsigbare og i perioder uansvarlige med den følge at barnas behov for omsorg, forutsigbarhet og trygghet ikke blir ivaretatt. Slike erfaringer, særlig hvis de nærmest blir ”hverdags” eller ”det normale”, skader barna. Disse skadene medfører med stor sannsynlighet både sykelighet og rusmiddelbruk. En vond spiral fortsetter. Et destruktivt mønster gjentar seg»  

Helbredende nytenking

bokomslagMedlemmer av AFE Tenketanken har skrevet to bokkapitler i en ny bok som belyser sykdom og helse på en helhetlig vis. I "Kan krigen mot mikrobane vinnast?" diskuterer overlege og professor Elling Ulvestad hvordan vi skal forholde oss til mikrober som gjør oss syke. Flere medlemmer ved Tenketanken med Anna Luise Kirkengen som leder byr på et nytt syn på sammenhengen mellom psyke og kropp i kapittelet "Helbredende nytenking".

Helbredende nytenking

bokomslagMedlemmer av AFE Tenketanken har skrevet to bokkapitler i en ny bok som belyser sykdom og helse på en helhetlig vis. I "Kan krigen mot mikrobane vinnast?" diskuterer overlege og professor Elling Ulvestad hvordan vi skal forholde oss til mikrober som gjør oss syke. Flere medlemmer ved Tenketanken med Anna Luise Kirkengen som leder byr på et nytt syn på sammenhengen mellom psyke og kropp i kapittelet "Helbredende nytenking".


Om boken: "Boken vil vise at de forandringer som kreves for å kunne skape en livsfrisk sivilisasjon ikke er så fjern og urealistisk som det kan synes - fordi vi er flere som ikke bare ønsker en radikal kursforandring, men som arbeider aktivt for at den skal bli virkelighet. Bidragsyterne i denen boken arbeider med forskjellige sider av forandringsprosessen. De representerer med andre ord, på ulike måter, det paradigmeskifte verden trenger." (fra bokomslaget)

Vidar-Rune Synnevåg og Rolf Erik Solheim (red)
Framtidsfrø – spirer for en bedre verden
2011, Abrakadabra forlag

 

Flere nyheter

Eldre nyheter finnes i nyhetsarkivet AFE.


spørsmål om nettsiden og nyheter om AFE kan sendes webmaster

Kontaktinformasjon

Kontakt Irene Hetlevik
Se liste over personer ved AFE Trondheim
 

Publikasjoner etc.

Nyttige lenker

Allmennmedisinske forskningsenheter
AFE Bergen
AFE Oslo
AFE Tromsø

Allmennmedisinsk forskning – finansieringskilder
Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF)
Søknadsskjema AMFF 
Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU) 
Søknadskjema til Allmennpraktikerstipend
Nidarosfondet til fremme av allmennmedisinen i Trøndelag

Øvrige lenker
Norsk forening for allmennmedisin (NFA)
Allmennlegeforeningen (AF)