73591915
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 7 * 7583

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Berg, Nina Gunnerud; Jørgensen, Stig Halvard; Karlsen, Asbjørn; Aase, Asbjørn. (2009) Mennesker og steder i samspill : festskrift til Britt Dale. Tapir Akademisk Forlag. 2009. ISBN 978-82-519-2445-0.
  • Sæther, Bjørnar; Karlsen, Asbjørn; Isaksen, Arne. (2008) Innovasjoner i norske næringer - et geografisk perspektiv. Fagbokforlaget. 2008. ISBN 978-82-450-0801-2.
  • Henden, Johan Rørlien; Frøland, Hans Otto; Karlsen, Asbjørn. (2008) Globalisering gjennom et århundre, Norsk aluminiumsindustri 1908-2008. Fagbokforlaget. 2008. ISBN 9788245003772.
  • Isaksen, Arne; Karlsen, Asbjørn; Sæther, Bjørnar. (2008) Innovasjoner i norske næringer : et geografisk perspektiv. Fagbokforlaget. 2008. ISBN 978-82-450-0801-2.