Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er spesialisert i økonomisk geografi og forskningen min dekker tema som industriell omstilling, regional innovasjon og klyngeutvikling. Jeg studerer regional, industri og teknologiutvikling fra et historisk institusjonelt perspektiv. For tiden har min forskning fokus på globale produksjonsnettverk og rettferdig bærekraftig omstilling særlig i naturressursbaserte regioner. Jeg er involvert i forskningsprosjekter på energiomstilling (fra olje- og gass tll havvind) samt teknologi- og miljøoppgradering i vareproduserende industri. Jeg samarbeider med anerkjente forskere ved Newcastle University, UK og UGM, Indonesia, og veileder 3 PhD-studenter som er knyttet til disse prosjektene.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner