Bakgrunn og aktiviteter

Are Oust har sin PhD i Samfunnsøkonomi fra NTNU (2013). PhD hadde navnet "Four Essays on Prices of Housing Services: Evidence from Oslo". De fire artiklene i doktorgraden fordelte seg på to artikler hvor Oust studerte boligbobler, hvordan vi kan gjenkjenne en boligboble og mer spesifikt om det var en boligboble i Oslo og to artikler hvor han så på leiemarkedet og leieprisene i Oslo.

Også etter at han fullført PhD så har Oust sin forskning konsentrert seg om boligmarkedet i Norge. Han har forsket på boligpriser, hvilke faktorer som er viktig/ikke viktige for hva boligkjøpere er villig til å betale for en bolig, verdsettelse av boliger, spørsmål knyttet til boligboble samt spørsmål knyttet til skattlegging og reguleringer av boligmarkedet.

Are Oust er for tiden Førsteamanuensis ved NTNU Handelshøyskolen og Førsteamanuensis II ved Norges handelshøyskole. Han er kursansvarlig for kurs i Finansiering og investering, Verdsettelse, Personlig økonomi og Skatteplanlegging. Oust har vært nestleder for NTNU Senter for Bolig- og Miljøøkonomi siden 2016.

I tillegg til doktorgraden så har Oust også en Master i Regnskap og revisjon fra NHH (2007), en Master i Samfunnsøkonomi fra NHH (2005) og en Siviløkonomigrad fra NHH (2005).

Fagområder

 • Boligøkonomi
 • Finans
 • Investering og finansiering
 • Verdsettelse og skatteplanlegging
 • Personlig økonomi

Veiledning

 • Empirisk finans
 • Verdsettelse
 • Boligøkonomi

Forskning

 • Boligpriser
 • Boligboble
 • Leiemarkedet
 • Reguleringer av boligmarkedet
 • Boligpreferanser
 • Energimerking av bolig
 • Budrunder ved boligkjøp
 • Grønt bomiljø- og kompakt bomiljø
 • Eiendomsøkonomi
 • Bruk av maskinlæring til verdsettelse av eiendom

Erfaring:

 • Førsteamanuensis NTNU Handelshøyskolen, NTNU, 2013-p.t.
 • Førsteamanuensis II Norges Handelshøyskole, 2014-p.t.
 • Nestleder NTNU Senter for Bolig og Miljøøkonomi, 2016-p.t.
 • Styremedlem Adolf Øiens Fond for Allmennyttige formål, 2018-p.t.
 • Styremedlem Stiftelsen Karen og Adolf Øiens Aldershjem, 2018-p.t. 
 • Styremedlem Strinda Eiendom AS, 2015-p.t.
 • Styremedlem Rotvoll Eiendom AS, 2014-p.t.
 • Styremedlem Øvre Rotvoll AS, 2010-p.t.
 • Forfatter og redaktør Oekonimi.no, 2007-p.t.
 • Styreleder Strinda Eiendom AS, 2002-2015
 • Styreleder Øvre Rotvoll Eiendomsutvikling, 2011-2014
 • Varamedlem, Ranheim Toppfotball, 2011-2012
 • Forskningsstipendiat Steven L. Newman Real Estate Institute, Baruch College, The City University of New York, 2010
 • Trainee Deloitte, 2005-2007

Prosjekter

 • Grønt bomiljø- og kompakt bomiljø, 2017-p.t.
 • Budrunder ved boligkjøp, 2016-p.t.

 • Energimerking i boligsektoren, 2016-p.t
 • Indikatorer for boligboble, 2016-p.t.

 • Maskinlæring og verdsettelse av eiendom, 2017-p.t.
 • Økonomisk regulering og styring i endring, Deltaker i underprosjektet Eiendomsmarkedet, 2015-p.t.

 • Leiepriskontroll i Oslo, 2014-2017 
 • Konstruksjon av indekser for byggekostnader og tomtekostnader og boligprismodellering for Norge, 2009-2015

 • Four Essays on Prices of Housing Services: Evidence from Oslo, 2008-2013, PhD 

 

Utdannelse

 • Ph.D. Samfunnsøkonomi, NTNU 2013
 • Master, Regnskap og revisjon, Norges Handelshøyskole, 2007
 • Master, Samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole, 2005
 • Siviløkonom, Norges Handelshøyskole, 2005
 • Bachelor i Økonomi og administrasjon, NTNU Handelshøyskolen (da TØH), 2003

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Oust, Are; Krakstad, Svein Olav; Boye, Knut; Koekebakker, Steen. (2018) Finansielle emner - utgave 15. Cappelen Damm Akademisk. 2018. ISBN 9788202474140.

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

 • Oust, Are. (2013) Four Essays on Prices of Housing Services: Evidence from Oslo. 2013. ISBN 978-82-471-4675-0.