course-details-portlet

BBOA3015 - Bærekraftsrapportering – Introduksjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Regulering og håndheving knyttet til bærekraftsrapportering, lovkrav, rapporteringsstandarer og rapporteringspraksis

Regnskapspraksis og rapporteringskvalitet knyttet til bærekraft og samfunnsansvar

Bruk av og etterspørsel etter bærekraftsrapportering og samfunnsansvarsrapportering

Beskrivelse av etiske utfordringer innenfor næringsliv, forvaltning og rapportering

Verifisering av bærekraftsrapportering

Informasjonsverdien av bærekraftsrapportering

Læringsutbytte

Kunnskap - studenten skal ved fullføring ha kunnskap om

 • bakgrunn og utvikling av begrepet bærekraft
 • formålene med bærekraftsrapportering og hvilke kvalitetskrav som foreligger for brukernyttig informasjon. Dette inkludert vesentlighet og sammenhenger mellom og forskjeller i rapportering om organisasjonsinterne og eksterne effekter
 • rapporteringskrav og frivillige rapporteringsstandarder
 • verifisering av bærekraftsrapportering
 • faktorer som påvirker en organisasjons rapporteringsatferd, inkludert virkninger av reguleringer og håndheving, samt innsikt i etterspørsel og bruk av bærekraftsrapportering fra interessenter.

Ferdigheter - Studenten skal ved fullføring kunne

 • Bidra til planlegging, gjennomføring og videreutvikling av organisasjoners bærekraftsrapportering for å overholde reguleringer og gi brukernyttig informasjon
 • Gjennomføre prosesser med identifikasjon og analyse av vesentlige eksterne og bedriftsøkonomiske effekter knyttet til bærekraft
 • Vurdere organisasjonens interne kontroll og annen kritisk infrastruktur for gjennomføring av bærekraftsrapportering
 • Kunne ta beslutninger basert på informasjonen fra en organisasjons bærekraftsrapportering.

Generell kompetanse - studenten skal ved fullføring:

 • Ha tilstrekkelig teoretisk og praktisk kompetanse til å holde seg oppdatert på den løpende faglige utviklingen innenfor bærekraftsrapportering, -regulering og -verifisering
 • Kunne utveksle faglige synspunkter og erfaringer med å formidle sentralt fagstoff til andre innen fagområdet, profesjonen og andre interessenter
 • Kunne ta del i samfunnsdebatten om hvordan bærekraftsrapportering kan bidra til bevisstgjøring og atferdsendring i retning av bærekraftig utvikling, samt i hvilken grad rapporteringspraksis er egnet til dette og hvordan hensiktsmessig rapportering kan sikres
 • Ha evne til å bruke etiske perspektiver for å nyansere forståelsen av organisasjonens samfunnsansvar, hvilke bedriftsøkonomiske og eksterne effekter det er vesentlig å rapportere og hvordan dette kan formidles i rapporteringen
 • Kunne reflektere kritisk om vesentlige forhold knyttet til relevans og pålitelighet ved rapportering, regulering og verifisering av bærekraftsinformasjon, inkludert transparens, informasjonskilder, benyttede forutsetninger og rapporteringsprinsipper, og brukernytten.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet vil benytte seg av forelesninger og gjesteforelesninger

Mer om vurdering

Tillatte hjelpemidler under eksamen:

 • Godkjent kalkulator i henhold til NTNUs hjelpemiddelkode B-D "bestemt enkel kalkulator".
 • Andre kalkulatorer som tillates i emnet er: Casio FC-100V, Casio FC-100V-2 og Texas Instruments - BAII Plus

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Emnets studiemateriell vil bli oppgitt ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
NTNU Handelshøyskolen

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU