course-details-portlet

AF3015 - Semesteroppgave i finansiell styring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Skriving av prosjektoppgave med faglig relevans innenfor finansiell styring

Læringsutbytte

Kunnskaper:
- Studentene har innsikt i de faglige sammenhenger knyttet til selvvalgt tematikk eller problemstilling.
- Studentene har kunnskap om de muligheter og begrensninger som ligger i undersøkelsesmetodikken.

Ferdigheter:
- Studentene kan utvikle en problemstilling i samråd med veileder
- Studentene kan levere et ferdigstilt skriftlig arbeid som belyser problemstillingen langs perspektiver som er faglig relevante innenfor finansiell styring
- Studentene kan samarbeide i gruppe om selvstendige faglige analyser over tid, og evner å dra nytte av veiledningen som tilbys.

Generell kompetanse:
- Studentene forstår hva akademisk redelighet i oppgaveskriving og undersøkelsesmetodikk går ut på
- Studentene kjenner verdien av strukturert argumentasjon og disposisjon av fagstoff og sakkunnskap

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig arbeid, gruppearbeid og veiledning. Det gis inntil 4 timers veiledning på hver oppgave.

Mer om vurdering

Innlevering av oppgaven: Slutten av april.

Studenter som ikke leverer innen tidsfristen må levere i april påfølgende år. Dersom det oppstår særskilte årsaker (for eksempel sykdom), kan studenter søke om utsettelse til 31. august.

Emnet er kun tilgjengelig for studenter ved campus Trondheim med opptak til et studieprogram under "spesielle vilkår".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Økonomi og administrasjon (BØA)
Økonomi og administrasjon (ØABACHELOR)

Forkunnskapskrav

MET3001 eller tilsvarende må være bestått.

Forutsetter at man har blitt tatt opp til studieretning. Må ha deltatt på de obligatoriske retningsfagene i 5. semester.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
NTNU Handelshøyskolen

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 22.04.2021

Innlevering 29.04.2021

Utlevering 08:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU