AF3015 - Semesteroppgave i finansiell styring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Skriving av prosjektoppgave med faglig relevans innenfor finansiell styring

Læringsutbytte

Kunnskaper Studentene har
- innsikt i de faglige sammenhenger knyttet til selvvalgt tematikk eller problemstilling
- kunnskap om de muligheter og begrensninger som ligger i undersøkelsesmetodikken

Ferdigheter Studentene kan
- utvikle en problemstilling i samråd med veileder
- levere et ferdigstilt skriftlig arbeid som belyser problemstillingen langs perspektiver som er faglig relevante innenfor finansiell styring
- samarbeide i gruppe om selvstendige faglige analyser over tid, og evner å dra nytte av veiledningen som tilbys.

Generell kompetanse Studentene
? forstår hva akademisk redelighet i oppgaveskriving og undersøkelsesmetodikk går ut på
kjenner verdien av strukturert argumentasjon og disposisjon av fagstoff og sakkunnskap

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig arbeid, gruppearbeid og veiledning. Det gis inntil 4 timers veiledning på hver oppgave.

Mer om vurdering

Studenter som ikke leverer innen tidsfristen må levere i april påfølgende år. Dersom det oppstår særskilte årsaker (for eksempel sykdom), kan studenter søke om utsettelse til 31. august.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Økonomi og administrasjon (ØABACHELOR)

Forkunnskapskrav

- Må ha deltatt på de obligatoriske retningsfagene i 5. semester samt det obligatoriske metodekurset MET 3001 (eller tilsvarende)
Emnet er kun tilgjengelig for studenter som har studierett på studieprogrammet Bachelor i økonomi og administrasjon ved NTNU Handelshøyskolen.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100

Innlevering
26.04.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.