Bakgrunn og aktiviteter

Om Anniken Karlsen

 • Instituttleder ved Institutt for IKT og realfag ved NTNU

 • Medlem av ledergruppen ved IE

 • Medlem av stedlig lederteam ved NTNU i Ålesund

 • Doktorgrad (PhD) i informasjonsvitenskap fra Det samfunnsvitenskaplige fakultet, Universitetet i Bergen

 • Mastergrad i informasjonsteknologi med spesialisering i helseinformatikk fra Universitetet i Aalborg

 • Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole med ettårig praktisk-pedagogisk utdanning. Den praktisk-pedagogiske utdanningen var organisert som et fulltidsstudium over ett år bestående av to deler - en gradsdel (1. semester) og en påbygningsdel (2. semester). 

 • Dataingeniør fra Møre og Romsdal Ingeniørhøgskole

Dr. Anniken Karlsen forsker innen digitalisering, digital transformasjon og relaterte felt. Et hovedmål er å bidra med strategisk IKT-kompetanse, forbedringsverktøy og teknikker for økt bærekraft.

Helgapraten: Dama som ikke følger strømmen 
Kronikk om utdanningsvalg: Mangfold for innovasjon og bærekraft.
Kronikk om "Simuleringshovedstaden Ålesund".

Vennligst se hennes CV eller CRISTIN-systemet for ytterligere informasjon.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Karlsen, Anniken Th; Persson, Anne; Gudfinnsson, Kristens. (2017) Kontinuerlig endringsarbeid : Helhetlig virksomhetsledelse. Fagbokforlaget. 2017. ISBN 9788245021318.

Del av bok/rapport

 • Hansen, Irina-Emily; Karlsen, Anniken Susanne Thoresen; Mork, Ola Jon; Mørk, Max Ingar; Persson, Anne. (2016) Planning for waste minimization at a factory floor: a student Project to support smarter home Production practices. SEFI Annual Conference: Engineering Education on Top of the World: Industry University Cooperation.
 • Persson, Anne; Karlsen, Anniken; Gudfinnsson, Kristens. (2015) Towards a generic goal model to support continuous improvement in SME construction companies. The Practice of Enterprise Modeling: 8th IFIP WG 8.1. Working Conference, PoEM 2015, Valencia, Spain, November 10-12, 2015, Proceedings.
 • Wang, Hao; Karlsen, Anniken; Engelseth, Per. (2015) Big data for the Norwegian maritime industry. Network security and communication engineering : Proceedings of the 2014 International conference on network security and communication engineering (NSCE2014), Hong Kong, December 25-26, 2014.
 • Karlsen, Anniken; Opdahl, Andreas Lothe. (2012) Enterprise modeling practice in a turnaround project. NOKOBIT 2012 :Universitetet i Nordland 19. - 21. november 2012 : Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi.
 • Engelseth, Per; Karlsen, Anniken; Verwaart, Tim. (2011) Modelling Fresh Strawberry Supply "From-Farm-to-Fork" as a Complex Adaptive Network. Proceedings of the 5th International European Forum on System Dynamics and Innovation in Food Networks.
 • Karlsen, Anniken. (2011) Enterprise modeling practice in ICT-enabled process change. The Practice of Enterprise Modeling.
 • Engelseth, Per; Karlsen, Anniken; Mork, Ola Jon. (2010) "Product Value" as Boundary Object in Maritime Supply (case study). Configuring Next Generation Supply Chains : Abstracts of papers presented at the 15th International Symposium on Logistics (ISL 2012) : July 4th-7th, 2010, Kuala Lumpur, Malaysia.
 • Alm, Kristian; Engelseth, Per; Karlsen, Anniken. (2009) Discourses of implementing information systems in corporate merger : a case study from the food exporting industry. System dynamics and innovation in Food networks 2009 : proceedings of the 3rd International European Forum on System Dynamics and Innovation in food Nettworks, February 16-02, 2009, Innsbruck-Igls, Austria.
 • Engelseth, Per; Karlsen, Anniken. (2008) A Provisional Framework for Studying Information Connectivity in Food Networks. System Dynamics and Innovation in Food Networks : Proceedings of the 2nd International European Forum on System Dynamics and Innovation in Food Networks.
 • Karlsen, Anniken. (2008) A research model for enterprise modeling in ICT-enabled process change. 1st IFIP WG 8.1 Conference, PoEM (15:20008:Stockholm) : The practice of enterprise modeling.
 • Karlsen, Anniken; Engelseth, Per. (2008) Packages and information connectivity in supply networks. Nordic Logistics Conference (20 : 2008 : Helsinki, Finland) : Beyond business logistics.

Rapport/avhandling

 • Rolland, Knut-Helge Ronæs; Kaasbøll, Jens Johan; Karlsen, Anniken Th; Eikebrokk, Tom Roar; Netteland, Grete. (2018) Proceedings from the annual NOKOBIT (&UDIT) Conference held at Svalbard the 18th-20th of September 2018. 2018. NOKOBIT - Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi (1).
 • Rolland, Knut-Helge Ronæs; Netteland, Grete; Kaasbøll, Jens Johan; Karlsen, Anniken Th; Eikebrokk, Tom Roar. (2017) Proceedings from the annual NOKOBIT (&UDIT) conference held in Oslo the 27th-29th of November 2017. 2017. NOKOBIT - Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi (1).
 • Sindre, Guttorm; Eikebrokk, Tom Roar; Karlsen, Anniken Th; Kaasbøll, Jens Johan; Netteland, Grete; Opdahl, Andreas Lothe; Rolland, Knut-Helge Ronæs. (2016) NOKOBIT - Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi, Proceedings fra NOKOBIT 2016, Bergen, 29.-30. november 2016. 2016. NOKOBIT - Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi (1).
 • Sindre, Guttorm; Fog, Jørgen; Kaasbøll, Jens Johan; Netteland, Grete; Opdahl, Andreas Lothe; Munkvold, Bjørn Erik; Karlsen, Anniken. (2015) NOKOBIT - Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi, Proceedings fra NOKOBIT 2015, Ålesund, 24.-25. november 2015. 2015. NOKOBIT - Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi (1).