Bakgrunn og aktiviteter

Om Anniken Karlsen

The International Conference on Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and Applications, SIMULTECH 2020: Member of the International Program Committee.

The International Conference on Industrial Technology and Management, ICITM 2020: Technical Program Committee member (TPC).

The International Conference on Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and Applications, SIMULTECH 2019: International Program Committee member.

NOKOBIT journal, 2018: Editorial Committee Member.

NIKT 2018: Program Committee Co-Chair.

The International Conference on Modeling and Applied Simulation, MAS 2017: International Program Committee Member (IPC).

The International Conference on Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and Applications, SIMULTECH 2017: International Program Committee Member (IPC).

The International Conference on Circuits, System and Simulation, ICCSS 2017: International Technical Committee (ITC) Member.

Norwegian Conference in Information Science, NOKOBIT 2017: Editorial Committee Member, Co-chair.

Norwegian conference for teaching and didactics in IT subjects, UDIT 2017:  Program Committee Member.

Norwegian Conference in Information Science, NOKOBIT 2016: Editorial Committee Member, Member of Program Committee.

Norwegian conference for teaching and didactics in IT subjects, UDIT 2016: Member of the UDIT Program Committee.

The International Conference on Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and Applications, SIMULTECH 2016:  International Program Committee Member (IPC).

WeLead 2016 /ICE: Chair of International Workshop. Best Workshop Award.

NOKOBIT-NISK 2015: Co-chair.

NIK-NOKOBIT-NISK 2015: Organizer and Program Committee member.

The International Conference on Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and Applications, SIMULTECH 2015: International Program Committee Member (IPC). 

The European Conference on Modeling and Simulation, ECMS 2015: International Program Committee member/SVT track 

Vennligst se CV, ORCID eller CRISTIN-systemet for ytterligere informasjon, samt Helgapraten Dama som ikke følger strømmen, reportasjen Anniken Karlsen vil ha koding inn i skolen fra 1.klasse, reportasjen Mener foreldre og skole må påvirke jentene. NTNU-leder har stor tro på jenteprosjekt, reportasjen NTNU utvider med ny lab, reportasjen Vil lære sunnmøringer å lede prosjekter, reportasjen Snart klart for ei kvinne med klubba?, reportasjen NTNU får to sentre for fremragende utdanning, kronikken Mangfold for innovasjon og bærekraft, kronikken Kvinner inntar stadig nye roller på NTNU, kronikken om Simuleringshovedstaden Ålesund, kronikken "Vil du være med å forme fremtiden?", reportasjen Teknologi fra NTNU i Ålesund styrker helsetjenestene og reportasjen Gir studentene tilgang til robotlab og MR-maskin: Nytt ingeniørstudium i automatisering og intelligente systemer passer inn i målet om Ålesund som simuleringshovedstad.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Kunstneriske produksjoner

 • Karlsen, Anniken Th. (2020) Fotoillustrasjoner til boken Brukermedvirkning i helsetjenesten - realitet eller retorikk?. Michael 2020; 17: Supplement 24. Publication Series of the Norwegian Medical Society, Oslo. 2020.

Bøker

 • Karlsen, Anniken Th; Persson, Anne; Gudfinnsson, Kristens. (2017) Kontinuerlig endringsarbeid : Helhetlig virksomhetsledelse. Fagbokforlaget. 2017. ISBN 9788245021318.

Del av bok/rapport

 • Nasar, Wajeeha; Karlsen, Anniken Th; Abdelfattah Abdelhameed, Ibrahim; Dwivedi, Saumitra. (2021) An Optimized IoT-Based Waste Collection and Transportation Solution: A Case Study of a Norwegian Municipality. Proceeding of the 3rd International Conference on Intelligent Technologies and Applications (INTAP).
 • Karlsen, Anniken Th; Sørbø, Marie Flem; Nylenna, Magne. (2020) Digitale helsetjenester: nye muligheter, nye utfordringer. Brukermedvirkning i helsetjenesten - realitet eller retorikk?.
 • Nasar, Wajeeha; Karlsen, Anniken Th; Hameed, Ibrahim A.. (2020) A Conceptual Model Of An IOT-Based Smart And Sustainable Solid Waste Management System: A case Study Of A Norwegian Municipality. Proceedings of the 34th International ECMS - Conference on Modelling and Simulation - ECMS 2020.
 • Hansen, Irina-Emily; Karlsen, Anniken Susanne Thoresen; Mork, Ola Jon; Mørk, Max Ingar; Persson, Anne. (2016) Planning for waste minimization at a factory floor: a student Project to support smarter home Production practices. SEFI Annual Conference: Engineering Education on Top of the World: Industry University Cooperation.
 • Persson, Anne; Karlsen, Anniken; Gudfinnsson, Kristens. (2015) Towards a generic goal model to support continuous improvement in SME construction companies. The Practice of Enterprise Modeling: 8th IFIP WG 8.1. Working Conference, PoEM 2015, Valencia, Spain, November 10-12, 2015, Proceedings.
 • Wang, Hao; Karlsen, Anniken; Engelseth, Per. (2015) Big data for the Norwegian maritime industry. Network security and communication engineering : Proceedings of the 2014 International conference on network security and communication engineering (NSCE2014), Hong Kong, December 25-26, 2014.
 • Karlsen, Anniken; Opdahl, Andreas Lothe. (2012) Enterprise modeling practice in a turnaround project. NOKOBIT 2012 :Universitetet i Nordland 19. - 21. november 2012 : Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi.
 • Engelseth, Per; Karlsen, Anniken; Verwaart, Tim. (2011) Modelling Fresh Strawberry Supply "From-Farm-to-Fork" as a Complex Adaptive Network. Proceedings of the 5th International European Forum on System Dynamics and Innovation in Food Networks.
 • Karlsen, Anniken. (2011) Enterprise modeling practice in ICT-enabled process change. The Practice of Enterprise Modeling.
 • Engelseth, Per; Karlsen, Anniken; Mork, Ola Jon. (2010) "Product Value" as Boundary Object in Maritime Supply (case study). Configuring Next Generation Supply Chains : Abstracts of papers presented at the 15th International Symposium on Logistics (ISL 2012) : July 4th-7th, 2010, Kuala Lumpur, Malaysia.
 • Alm, Kristian; Engelseth, Per; Karlsen, Anniken. (2009) Discourses of implementing information systems in corporate merger : a case study from the food exporting industry. System dynamics and innovation in Food networks 2009 : proceedings of the 3rd International European Forum on System Dynamics and Innovation in food Nettworks, February 16-02, 2009, Innsbruck-Igls, Austria.
 • Engelseth, Per; Karlsen, Anniken. (2008) A Provisional Framework for Studying Information Connectivity in Food Networks. System Dynamics and Innovation in Food Networks : Proceedings of the 2nd International European Forum on System Dynamics and Innovation in Food Networks.
 • Karlsen, Anniken. (2008) A research model for enterprise modeling in ICT-enabled process change. 1st IFIP WG 8.1 Conference, PoEM (15:20008:Stockholm) : The practice of enterprise modeling.
 • Karlsen, Anniken; Engelseth, Per. (2008) Packages and information connectivity in supply networks. Nordic Logistics Conference (20 : 2008 : Helsinki, Finland) : Beyond business logistics.

Rapport/avhandling

Andre

 • Karlsen, Anniken Th. (2020) Med blikk mot fortid, nåtid og framtid - Motivasjonsforedrag for nye jenter ved NTNU årsstudium: Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning, 3-årig ingeniørutdanning: Byggingeniør, Dataingeniør, Elektroingeniør, Fornybar energi, Maskiningeniør, Skipsdesign, 3-årig bachelor: Nautikk, 2-årig masterutdanning: Produkt- og systemdesign, Simulering og visualisering, Skipsdesign. Velkomstdag for nye jenter . NTNU, Jenteprosjektet Ada; NTNU i Ålesund, Beddingen. 2020-08-09.
 • Sørbø, Marie Flem; Karlsen, Anniken Th. (2020) Videopresentasjon om temaet digitale helsetjenester i forbindelse med lansering av boken Brukermedvirkning i helsetjenesten - realitet eller retorikk?. Forskningsdagene 2020 ; 2020-09-18.
 • Karlsen, Anniken Th. (2019) Inspirasjonsforedrag - Jenter og teknologi. Jenteprosjektet Ada - NTNU . NTNU; NMK - Møretanken. 2019-02-07 - 2019-02-07.
 • Karlsen, Anniken Th. (2019) Lederskap i fremtiden: Kontinuerlig endring - Digitale muliggjørende teknologier. Guest lecture at the Spilka/Vello Management Workshop . Spilka/Vello; Hjelset, Gamle Stokke-fabrikken. 2019-06-21 - 2019-06-21.
 • Karlsen, Anniken Th. (2019) Women in Digital. Inspirational lectures to new students at NTNU in Ålesund . NTNU in Ålesund; NTNU in Ålesund, Fyrtårnet. 2019-08-12 - 2019-08-12.
 • Karlsen, Anniken Th. (2018) Digital transformation - opportunities and challenges. The International Partnerships for Excellent Education and Research in Information Technology (IPIT) kickoff meeting ; 2018-06-04 - 2018-06-06.
 • Karlsen, Anniken Th. (2018) Helhetlig virksomhetsledelse, digitalisering og programledelse for organisering og gjennomføring av endring. Lunch med innhold . NTNU Universitetsbiblioteket; Ålesund. 2018-02-22 - 2018-02-22.
 • Karlsen, Anniken Th. (2018) Muliggjørende teknologier; ledelse i den nye tid. Nettverksmøte med tema Endringsledelse og digitalisering Offentlig · . Arrangør: DND Vest Nordvestlandet og Den norske dataforening; NTNU i Ålesund. 2018-11-27 - 2018-11-27.
 • Øien, Geir Egil Dahle; Karlsen, Anniken Th. (2018) Our Digital Future – Upcoming opportunities and challenges. Innotown 2018 pre-event . NTNU; Innovasjonsareaen ved NTNU. 2018-05-29 - 2018-05-29.
 • Karlsen, Anniken Th. (2017) Digitization as a driver for green competitiveness. Future businesses. SISVI and Network for Green Growth Breakfast Seminar: Grønn konkurransekraft . ÅKP Blue Innovation Arena; Norwegian Maritime Competence Center. 2017-09-28 - 2017-09-28.
 • Karlsen, Anniken Th. (2017) Velkommen til Ada velkomstdag - Hvem var og er Ada?. Ada velkomstdag . Jenteprosjektet Ada; NTNU i Ålesund. 2017-08-15 - 2017-08-15.
 • Karlsen, Anniken Th; Persson, Anne; Gudfinnsson, Kristens. (2017) Ressursmateriell: Kontinuerlig endringsarbeid. Fagbokforlaget, https://kontinuerligendringsarbeid.portfolio.no/. 2017.
 • Karlsen, Anniken Th. (2016) Competition as a motivator within Software Engineering courses. CoPCSE . Community of Practice for Computer Science Educators@NTNU; Gjøvik. 2016-01-13 - 2016-01-13.
 • Karlsen, Anniken. (2015) Enterprise Modeling and Lean principles and practices as techniques to tackle business challenges. Fundator Seminar . Fundator; Hotel Augustin, Trondheim. 2015-10-15 - 2015-10-16.
 • Karlsen, Anniken Th. (2013) Enterprise modeling: An exposé of frameworks, approaches and tools. Research seminar at the Mechatronics Lab . NTNU i Ålesund; Ålesund. 2013-01-11 - 2013-01-11.
 • Hovik, Hilde; Kommisrud, Elisabeth; Græsdal, Terje; Karlsen, Anniken. (2012) Fylkets første eurostar. Sunnmørsposten [Avis]. 2012-08-20.
 • Engelseth, Per; Karlsen, Anniken. (2010) The business relationship as the context for value creation - a single case study of enterprise modelling to support it-enabled process change. EIASM 4th workshop on market driven supply chains ; Brussel. 2010-03-24 - 2010-03-25.
 • Karlsen, Anniken. (2010) Systemutviklingsmetoder. DnD Ildsjelsamling . Styret for Dataforeningen Nordvestlandet; Ålesund. 2010-02-05 - 2010-02-05.
 • Karlsen, Anniken Th. (2006) The financial market's basis for financial decision making. Some scientific-theoretical reflections about the dot.com industry as an investment object. VNN-assembly . VNN; Solstrand. 2006-02-09 - 2006-02-10.