Bakgrunn og aktiviteter

Om Anniken Karlsen

 • Instituttleder ved Institutt for IKT og realfag ved NTNU
 • Doktorgrad (PhD) i informasjonsvitenskap fra Det samfunnsvitenskaplige fakultet, Universitetet i Bergen
 • Mastergrad i informasjonsteknologi med spesialisering i helseinformatikk fra Universitetet i Aalborg
 • Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole med ettårig praktisk-pedagogisk utdanning
 • Dataingeniør fra Møre og Romsdal Ingeniørhøgskole

Dr. Anniken Karlsen sine hovedinteresser er digital transformasjon fra et helhetlig virksomhetsperspektiv og hvordan digitalisering endrer samfunnet. Interessefeltene favner teknologistrategi, virksomhetsstyring,  endringsledelse og tjenesteinnovasjon med tilhørende områder som virksomhetsmodellering, digitalt lederskap, forretningsanalyse, forretningsarkitektur, muliggjørende teknologier, prosessforbedring og prosjekt- og porteføljestyring.   

Karlsen har gjort empirisk forskning innen en rekke sektorer, blant annet maritim, marin, offshore, matvare, konsulent og bank.  Hun har deltatt i det europeiske forskningsprosjektet EUREKA Eurostar SmallBuild+, med fokus på byggsektoren. I så måte er en spesiell interesse små og mellomstore virksomheter og deres engasjement i forskningsaktiviteter, motivert ut i fra deres store betydning for europeisk økonomi. Et hovedmål er å bidra med strategisk IKT-kompetanse, forbedringsverktøy og teknikker for økt økonomisk bærekraft.

I tillegg til formidling, forskning og utvikling i grenselandet mellom teknologi- og organisasjonsutvikling, deltar Karlsen blant annet i ledergruppen for ExcITEd (Centre for Excellent IT Education) og TEFT, i lederprogrammet for kvinner i informatikk WeLead og fungerer som styreleder for NOKOBIT. Hun har blant annet interesse for kunst og dataspillutvikling som motivatorer for økt studentinnsats.

Vennligst se hennes CV eller CRISTIN-systemet for ytterligere informasjon.

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Karlsen, Anniken Th; Persson, Anne; Gudfinnsson, Kristens. (2017) Kontinuerlig endringsarbeid : Helhetlig virksomhetsledelse. Fagbokforlaget. 2017. ISBN 9788245021318.

Del av bok/rapport

 • Hansen, Irina-Emily; Karlsen, Anniken Susanne Thoresen; Mork, Ola Jon; Mørk, Max Ingar; Persson, Anne. (2016) Planning for waste minimization at a factory floor: a student Project to support smarter home Production practices. SEFI Annual Conference: Engineering Education on Top of the World: Industry University Cooperation.
 • Persson, Anne; Karlsen, Anniken; Gudfinnsson, Kristens. (2015) Towards a generic goal model to support continuous improvement in SME construction companies. The Practice of Enterprise Modeling: 8th IFIP WG 8.1. Working Conference, PoEM 2015, Valencia, Spain, November 10-12, 2015, Proceedings.
 • Wang, Hao; Karlsen, Anniken; Engelseth, Per. (2015) Big data for the Norwegian maritime industry. Network security and communication engineering : Proceedings of the 2014 International conference on network security and communication engineering (NSCE2014), Hong Kong, December 25-26, 2014.
 • Karlsen, Anniken; Opdahl, Andreas Lothe. (2012) Enterprise modeling practice in a turnaround project. NOKOBIT 2012 :Universitetet i Nordland 19. - 21. november 2012 : Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi.
 • Engelseth, Per; Karlsen, Anniken; Verwaart, Tim. (2011) Modelling Fresh Strawberry Supply "From-Farm-to-Fork" as a Complex Adaptive Network. Proceedings of the 5th International European Forum on System Dynamics and Innovation in Food Networks.
 • Engelseth, Per; Karlsen, Anniken; Mork, Ola Jon. (2010) "Product Value" as Boundary Object in Maritime Supply (case study). Configuring Next Generation Supply Chains : Abstracts of papers presented at the 15th International Symposium on Logistics (ISL 2012) : July 4th-7th, 2010, Kuala Lumpur, Malaysia.
 • Alm, Kristian; Engelseth, Per; Karlsen, Anniken. (2009) Discourses of implementing information systems in corporate merger : a case study from the food exporting industry. System dynamics and innovation in Food networks 2009 : proceedings of the 3rd International European Forum on System Dynamics and Innovation in food Nettworks, February 16-02, 2009, Innsbruck-Igls, Austria.
 • Engelseth, Per; Karlsen, Anniken. (2008) A Provisional Framework for Studying Information Connectivity in Food Networks. System Dynamics and Innovation in Food Networks : Proceedings of the 2nd International European Forum on System Dynamics and Innovation in Food Networks.
 • Karlsen, Anniken. (2008) A research model for enterprise modeling in ICT-enabled process change. 1st IFIP WG 8.1 Conference, PoEM (15:20008:Stockholm) : The practice of enterprise modeling.
 • Karlsen, Anniken; Engelseth, Per. (2008) Packages and information connectivity in supply networks. Nordic Logistics Conference (20 : 2008 : Helsinki, Finland) : Beyond business logistics.

Rapport/avhandling

 • Sindre, Guttorm; Eikebrokk, Tom Roar; Karlsen, Anniken Th; Kaasbøll, Jens Johan; Netteland, Grete; Opdahl, Andreas Lothe; Rolland, Knut-Helge Ronæs. (2016) NOKOBIT - Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi, Proceedings fra NOKOBIT 2016, Bergen, 29.-30. november 2016. 2016. NOKOBIT - Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi (1).
 • Sindre, Guttorm; Fog, Jørgen; Kaasbøll, Jens Johan; Netteland, Grete; Opdahl, Andreas Lothe; Munkvold, Bjørn Erik; Karlsen, Anniken. (2015) NOKOBIT - Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi, Proceedings fra NOKOBIT 2015, Ålesund, 24.-25. november 2015. 2015. NOKOBIT - Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi (1).
 • Karlsen, Anniken. (2012) PhD thesis: Enterprise Modeling to Support ICT-enabled process Change. 2012. ISBN 978-82-308-2131-2.

Andre

 • Karlsen, Anniken. (2015) Enterprise Modeling and Lean principles and practices as techniques to tackle business challenges. Fundator Seminar . Fundator; Hotel Augustin, Trondheim. 2015-10-15 - 2015-10-16.
 • Hovik, Hilde; Kommisrud, Elisabeth; Græsdal, Terje; Karlsen, Anniken. (2012) Fylkets første eurostar. Sunnmørsposten [Avis]. 2012-08-20.
 • Karlsen, Anniken. (2011) Virksomhetsmodellering og IT-ledelse. Foredrag i Dataforeningen, Nordvestlandet . Dataforeningen; First Hotel Atlantica. 2011-01-20 - 2011-01-20.
 • Karlsen, Anniken. (2010) Systemutviklingsmetoder. DnD Ildsjelsamling . Styret for Dataforeningen Nordvestlandet; Ålesund. 2010-02-05 - 2010-02-05.
 • Engelseth, Per; Karlsen, Anniken. (2008) IKT utvikling ved bedriftsfusjon: en casestudie. Presentation held at Innovasjonsforum IKT - Den Norske Dataforening . Den Norske Dataforening; Ålesund. 2008-04-22 - 2008-04-22.
 • Karlsen, Anniken; Engelseth, Per. (2008) Corporate Merger and Developing Information Connectivity in a Pelagic Fish Network - a case study. Presentation held at 8th International Conference on Management in AgriFood Chains and Networks ; Ede. 2008-05-28 - 2008-05-30.