Bakgrunn og aktiviteter

Om Anniken Karlsen

Instituttleder ved Institutt for IKT og realfag ved NTNU.

 • Medlem av ledergruppen ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk.

 • Medlem av stedlig lederteam ved NTNU i Ålesund.

 • Medlem av styringsgruppen til IDUN prosjektet ved NTNU.

 • Medlem av styringsgruppen ved TEFT-lab ved NTNU i Ålesund.

 • Medlem av ledergruppen ved Arena for eHelse ved NTNU i Ålesund.

 • Doktorgrad (PhD) i informasjonsvitenskap fra Det samfunnsvitenskaplige fakultet, Universitetet i Bergen.

 • Mastergrad i informasjonsteknologi med spesialisering i helseinformatikk fra Universitetet i Aalborg.

 • Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole med ettårig praktisk-pedagogisk utdanning. Den praktisk-pedagogiske utdanningen var organisert som et fulltidsstudium over ett år bestående av to deler - en gradsdel (1. semester) og en påbygningsdel (2. semester). 

 • Dataingeniør fra Møre og Romsdal Ingeniørhøgskole.

 • Veileder for bachelorstudenter, masterstudenter og PhD-kandidater.

 • Foredragsholder og taler ved ulike arrangement. Mer enn 20 års erfaring med å undervise studenter på ulike nivå.

 • Forsker innen digitalisering, digital transformasjon og relaterte felt. 

 • Har gjort empirisk forskning innen en rekke virksomheter i ulike sektorer, blant annet maritim, marin, offshore, helse, bygg, konsulent og bank. Et hovedmål er å bidra med strategisk IKT-kompetanse, forbedringsverktøy og teknikker for økt bærekraft.

 • Hovedforfatter av boken Kontinuerlig endringsarbeid - Helhetlig virksomhetsledelse.

 • Reviewer for en rekke nasjonale og internasjonale utgivere (konferanser, journaler, bøker).

 • Komitearbeid/Chair, i utvalg:

The International Conference on Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and Applications, SIMULTECH 2020: Member of the International Program Committee.

The International Conference on Industrial Technology and Management, ICITM 2020: Technical Program Committee member (TPC).

The International Conference on Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and Applications, SIMULTECH 2019: International Program Committee member.

NOKOBIT journal, 2018: Editorial Committee Member.

NIKT 2018: Program Committee Co-Chair.

The International Conference on Modeling and Applied Simulation, MAS 2017: International Program Committee Member (IPC).

The International Conference on Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and Applications, SIMULTECH 2017: International Program Committee Member (IPC).

The International Conference on Circuits, System and Simulation, ICCSS 2017: International Technical Committee (ITC) Member.

Norwegian Conference in Information Science, NOKOBIT 2017: Editorial Committee Member, Co-chair.

Norwegian conference for teaching and didactics in IT subjects, UDIT 2017:  Program Committee Member.

Norwegian Conference in Information Science, NOKOBIT 2016: Editorial Committee Member, Member of Program Committee.

Norwegian conference for teaching and didactics in IT subjects, UDIT 2016: Member of the UDIT Program Committee.

The International Conference on Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and Applications, SIMULTECH 2016:  International Program Committee Member (IPC).

WeLead 2016 /ICE: Chair of International Workshop. Best Workshop Award.

NOKOBIT-NISK 2015: Co-chair.

NIK-NOKOBIT-NISK 2015: Organizer and Program Committee member.

The International Conference on Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and Applications, SIMULTECH 2015: International Program Committee Member (IPC). 

The European Conference on Modeling and Simulation, ECMS 2015: International Program Committee member/SVT track 

Vennligst se CV eller CRISTIN-systemet for ytterligere informasjon, samt Helgapraten Dama som ikke følger strømmen, reportasjen Anniken Karlsen vil ha koding inn i skolen fra 1.klasse, reportasjen NTNU utvider med ny lab, reportasjen Vil lære sunnmøringer å lede prosjekter, reportasjen Snart klart for ei kvinne med klubba?, reportasjen NTNU får to sentre for fremragende utdanning, kronikken Mangfold for innovasjon og bærekraft, kronikken om Simuleringshovedstaden Ålesund og kronikken "Vil du være med å forme fremtiden?"

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Karlsen, Anniken Th; Persson, Anne; Gudfinnsson, Kristens. (2017) Kontinuerlig endringsarbeid : Helhetlig virksomhetsledelse. Fagbokforlaget. 2017. ISBN 9788245021318.

Del av bok/rapport

 • Nasar, Wajeeha; Karlsen, Anniken Th; Hameed, Ibrahim A.. (2020) A Conceptual Model Of An IOT-Based Smart And Sustainable Solid Waste Management System: A case Study Of A Norwegian Municipality. Proceedings of the 34th International ECMS - Conference on Modelling and Simulation - ECMS 2020.
 • Hansen, Irina-Emily; Karlsen, Anniken Susanne Thoresen; Mork, Ola Jon; Mørk, Max Ingar; Persson, Anne. (2016) Planning for waste minimization at a factory floor: a student Project to support smarter home Production practices. SEFI Annual Conference: Engineering Education on Top of the World: Industry University Cooperation.
 • Persson, Anne; Karlsen, Anniken; Gudfinnsson, Kristens. (2015) Towards a generic goal model to support continuous improvement in SME construction companies. The Practice of Enterprise Modeling: 8th IFIP WG 8.1. Working Conference, PoEM 2015, Valencia, Spain, November 10-12, 2015, Proceedings.
 • Wang, Hao; Karlsen, Anniken; Engelseth, Per. (2015) Big data for the Norwegian maritime industry. Network security and communication engineering : Proceedings of the 2014 International conference on network security and communication engineering (NSCE2014), Hong Kong, December 25-26, 2014.
 • Karlsen, Anniken; Opdahl, Andreas Lothe. (2012) Enterprise modeling practice in a turnaround project. NOKOBIT 2012 :Universitetet i Nordland 19. - 21. november 2012 : Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi.
 • Engelseth, Per; Karlsen, Anniken; Verwaart, Tim. (2011) Modelling Fresh Strawberry Supply "From-Farm-to-Fork" as a Complex Adaptive Network. Proceedings of the 5th International European Forum on System Dynamics and Innovation in Food Networks.
 • Karlsen, Anniken. (2011) Enterprise modeling practice in ICT-enabled process change. The Practice of Enterprise Modeling.
 • Engelseth, Per; Karlsen, Anniken; Mork, Ola Jon. (2010) "Product Value" as Boundary Object in Maritime Supply (case study). Configuring Next Generation Supply Chains : Abstracts of papers presented at the 15th International Symposium on Logistics (ISL 2012) : July 4th-7th, 2010, Kuala Lumpur, Malaysia.
 • Alm, Kristian; Engelseth, Per; Karlsen, Anniken. (2009) Discourses of implementing information systems in corporate merger : a case study from the food exporting industry. System dynamics and innovation in Food networks 2009 : proceedings of the 3rd International European Forum on System Dynamics and Innovation in food Nettworks, February 16-02, 2009, Innsbruck-Igls, Austria.
 • Engelseth, Per; Karlsen, Anniken. (2008) A Provisional Framework for Studying Information Connectivity in Food Networks. System Dynamics and Innovation in Food Networks : Proceedings of the 2nd International European Forum on System Dynamics and Innovation in Food Networks.
 • Karlsen, Anniken. (2008) A research model for enterprise modeling in ICT-enabled process change. 1st IFIP WG 8.1 Conference, PoEM (15:20008:Stockholm) : The practice of enterprise modeling.
 • Karlsen, Anniken; Engelseth, Per. (2008) Packages and information connectivity in supply networks. Nordic Logistics Conference (20 : 2008 : Helsinki, Finland) : Beyond business logistics.

Rapport/avhandling

 • Rolland, Knut-Helge Ronæs; Netteland, Grete; Kaasbøll, Jens Johan; Karlsen, Anniken Th; Eikebrokk, Tom Roar. (2017) Proceedings from the annual NOKOBIT (&UDIT) conference held in Oslo the 27th-29th of November 2017. 2017. NOKOBIT - Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi (1).
 • Sindre, Guttorm; Eikebrokk, Tom Roar; Karlsen, Anniken Th; Kaasbøll, Jens Johan; Netteland, Grete; Opdahl, Andreas Lothe; Rolland, Knut-Helge Ronæs. (2016) NOKOBIT - Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi, Proceedings fra NOKOBIT 2016, Bergen, 29.-30. november 2016. 2016. NOKOBIT - Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi (1).
 • Sindre, Guttorm; Fog, Jørgen; Kaasbøll, Jens Johan; Netteland, Grete; Opdahl, Andreas Lothe; Munkvold, Bjørn Erik; Karlsen, Anniken. (2015) NOKOBIT - Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi, Proceedings fra NOKOBIT 2015, Ålesund, 24.-25. november 2015. 2015. NOKOBIT - Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi (1).

Andre

 • Karlsen, Anniken Th. (2019) Inspirasjonsforedrag - Jenter og teknologi. Jenteprosjektet Ada - NTNU . NTNU; NMK - Møretanken. 2019-02-07 - 2019-02-07.
 • Karlsen, Anniken Th. (2019) Lederskap i fremtiden: Kontinuerlig endring - Digitale muliggjørende teknologier. Guest lecture at the Spilka/Vello Management Workshop . Spilka/Vello; Hjelset, Gamle Stokke-fabrikken. 2019-06-21 - 2019-06-21.
 • Karlsen, Anniken Th. (2018) Digital transformation. IPIT kickoff meeting ; 2018-06-04 - 2018-06-06.
 • Karlsen, Anniken Th. (2018) Helhetlig virksomhetsledelse, digitalisering og programledelse for organisering og gjennomføring av endring. Lunch med innhold . NTNU Universitetsbiblioteket; Ålesund. 2018-02-22 - 2018-02-22.
 • Karlsen, Anniken Th. (2018) Muliggjørende teknologier; ledelse i den nye tid. Nettverksmøte med tema Endringsledelse og digitalisering Offentlig · . Arrangør: DND Vest Nordvestlandet og Den norske dataforening; NTNU i Ålesund. 2018-11-27 - 2018-11-27.
 • Øien, Geir Egil Dahle; Karlsen, Anniken Th. (2018) Our Digital Future – Upcoming opportunities and challenges. Innotown 2018 pre-event . NTNU; Innovasjonsareaen ved NTNU. 2018-05-29 - 2018-05-29.
 • Karlsen, Anniken Th. (2017) Digitization as a driver for green competitiveness. Future businesses. Invited speaker at Lunch Seminar : Green competitiveness . ÅKP Blue Innovation Arena; Norwegian Maritime Competence Center. 2017-09-28 - 2017-09-28.
 • Karlsen, Anniken Th. (2017) Velkommen til Ada velkomstdag - Hvem var og er Ada?. Ada velkomstdag . Jenteprosjektet Ada; NTNU i Ålesund. 2017-08-15 - 2017-08-15.
 • Karlsen, Anniken Th; Persson, Anne; Gudfinnsson, Kristens. (2017) Ressursmateriell: Kontinuerlig endringsarbeid. Fagbokforlaget, https://kontinuerligendringsarbeid.portfolio.no/. 2017.
 • Karlsen, Anniken Th. (2016) Competition as a motivator within Software Engineering courses. CoPCSE . Community of Practice for Computer Science Educators@NTNU; Gjøvik. 2016-01-13 - 2016-01-13.
 • Karlsen, Anniken. (2015) Enterprise Modeling and Lean principles and practices as techniques to tackle business challenges. Fundator Seminar . Fundator; Hotel Augustin, Trondheim. 2015-10-15 - 2015-10-16.
 • Karlsen, Anniken Th. (2013) Enterprise modeling: An exposé of frameworks, approaches and tools. Research seminar at the Mechatronics Lab . NTNU i Ålesund; Ålesund. 2013-01-11 - 2013-01-11.
 • Hovik, Hilde; Kommisrud, Elisabeth; Græsdal, Terje; Karlsen, Anniken. (2012) Fylkets første eurostar. Sunnmørsposten [Avis]. 2012-08-20.
 • Karlsen, Anniken. (2010) Systemutviklingsmetoder. DnD Ildsjelsamling . Styret for Dataforeningen Nordvestlandet; Ålesund. 2010-02-05 - 2010-02-05.
 • Karlsen, Anniken Th. (2006) The financial market's basis for financial decision making. Some scientific-theoretical reflections about the dot.com industry as an investment object. VNN-assembly . VNN; Solstrand. 2006-02-09 - 2006-02-10.