I dag, på kvinnedagen, gir jeg blomster til tre rollemodeller.

Det er Anniken Susanne Karlsen, Birgit Rognebakke Krogstie og Line Berg.

De er alle forbilder på ulike områder og de har en imponerende energi. Anniken  som  instituttleder ved institutt for IKT og realfag i Ålesund, Birgit leder an i arbeidet med å integrere bærekraft i IT-utdanningen og Line som leder av Jenteprosjektet ADA.

Til sammen viser dere veg på ulike områder. Det handler om å kunne ta plass. Det handler om å være i utvikling, både faglig og menneskelig. Det handler om sette spor.

Jenteprosjektet ADA er unikt i sitt salg. Det skal både motivere jenter til å velge teknologifag og ikke minst hjelpe til i studieløpet. Her har Line og hennes støttespillere jobbet målbevisst og utrettelig og virkelig løftet fram de mange mulighetene som ligger i jenter og teknologi. Ikke minst har hun også jobbet tett og nært med næringslivet slik at næringslivet både er involvert og engasjert i arbeidet med å rekruttere kvinner til teknologifag og teknologijobber.

Det ropes på grønt skifte og etterlevelse av FNs bærekraftsmål. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi skal være en del av løsningen og ikke en del av problemet.  

Bærekraft i forskning og utdanning er viktig for oss og ikke minst er det viktig for mange unge når de skal velge utdanning. Derfor er blomsterbuketten til Birgit også en blomst til det arbeidet Birgit nå går i bresjen for. 

Anniken  er en tydelig sunnmørsk stemme på vegne av fagmiljøene våre i Ålesund. Som eneste kvinnelige instituttleder ved IE i denne perioden bidrar hun til mangfold i ledergruppen. Hun er en uredd vaktbikkje med en tydelig stemme.

Takk til dere og takk til mange, mange flere som Anniken, Birgit og Line. Det er selvsagt mange flere som fortjener blomster på en dag som dette. Denne gangen ble det disse tre.