Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Hagelien, Thomas Fjæstad; Chesnokov, Andrey; Johansen, Stein Tore; Meese, Ernst A.; Løvfall, Bjørn Tore. (2017) SOFT: A FRAMEWORK FOR SEMANTIC INTEROPERABILITY OF SCIENTIFIC SOFTWARE. Progress in Applied CFD – CFD2017 Selected papers from 12th International Conference on Computational Fluid Dynamics in the Oil & Gas, Metallurgical and Process Industries.