course-details-portlet

PG8501 - Trykkstyrt boring: Metoder og felteksempler

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100 C

Faglig innhold

Gjennomgang av ulike metoder for trykkstyrt boring, samt eksempler.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Studenten skal ha kunnskap om trykkstyrt boring.

Ferdigheter: Studenten skal kunne beherske:

  • Ulike metoder for trykkstyrt boring.
  • Hvorfor og i hvilke tilfeller de ulike metodene brukes.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gis som ledet selvstudium, med kollokvier, diskusjoner og mindre prosjekter. Emnet vil ikke bli undervist dersom færre enn 3 studenter melder seg.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap (PHIV)

Forkunnskapskrav

Mastergrad i petroleumsteknologi eller faglærers godkjenning.

Kursmateriell

Bøker, kompendium og utvalgte tidsskriftartikler.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Dypboringsteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig 100/100 C
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig 100/100 C
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU