course-details-portlet

PG8501 - Trykkstyrt boring: Metoder og felteksempler

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 C

Faglig innhold

Gjennomgang av ulike metoder for trykkstyrt boring, samt eksempler.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Studenten skal ha kunnskap om trykkstyrt boring.

Ferdigheter:
Studenten skal kunne beherske:
- Ulike metoder for trykkstyrt boring.
- Hvorfor og i hvilke tilfeller de ulike metodene brukes.


Læringsformer og aktiviteter

Emnet gis som ledet selvstudium, med kollokvier, diskusjoner og mindre prosjekter. Emnet vil ikke bli undervist dersom færre enn 3 studenter melder seg.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap (PHIV)
Petroleumsteknologi og anvendt geofysikk (PHPETR)

Forkunnskapskrav

Mastergrad i petroleumsteknologi eller faglærers godkjenning.

Kursmateriell

Bøker, kompendium og utvalgte tidsskriftartikler.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 1
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Dypboringsteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 C
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 C
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU