course-details-portlet

TPG4215 - Boreteknologi 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet dekker inngående metoder for planlegging av lange avviks- og horisontale brønner. Dette inkluderer: beregningsteknikk for oppmåling, oppmålingsteknikk for å bestemme retning, oppmålingsfeil, valg av bunnhullstreng, fastsittende borestreng og fisking av borestreng, rotasjonsmoment og kraft i borestreng pga. friksjon i borehull, flyting av foringsrør og belastninger på borestreng. Emnet dekker også innovative boreteknikker som bruk av snubbing, underbalansert boring (UBD), trykkstyrt boring (MPD) og boring med kontrollert slamnivå (CML). Videre dekkes borehullshydraulikk, sementering, brønnkomplettering, boreautomatiseing, målinger under boring (MWD) og metoder for sanntidskommunikasjon ved bruk av kabel i borerør.

Emnet innbefatter videre bruk moderne digital kompetanse, automatisering og optimalisering av boreprosessen for sikker og rask boring, redusert forbruk av materialer og dermed mindre fotavtrykk fra brønnkonstruksjonsprosessen.

Læringsutbytte

Kunnskap: Ved endt emne vil studentene forstå:

 • Brønndesignkriterier og brønnintegritet
 • Brønnbane og retningsboring, brønnverktøy i borehullet
 • Konstruksjon av avviks- og horisontale brønner
 • Design av borestreng og nedihullsutstyr
 • Borevæsker og borehullshydraulikk
 • Brønnsementering
 • Boreproblemer og løsninger
 • Brønnkomplettering og brønnintervensjon
 • Moment- og friksjonsanalyse av borestreng
 • UBD, MPD, CML og CTD, geotermiske boreverktøy og teknikker
 • MWD, kablet borerør og sanntidskommunikasjon
 • Anvendt kybernetikk i boreautomatisering
 • Evaluering av nye og innovative boreteknikker

Ferdigheter: Ved endt emne skal studentene mestre:

 • Planlegging av boring av høyavviks- og horisontale brønner
 • Beregne belastninger i borestreng og nedihullsutstyr
 • Utføring av hydrauliske trykktapberegninger
 • Beregning og planlegging av sementering
 • Forståelse av borehullstelemetri og relaterte verktøy
 • Identifisering av boreproblemer og hvordan problemer kan motvirkes
 • Forståelse av retningsboringssystem og anvendte verktøy
 • Evaluering av nye og innovative boreteknikker med minimalt fotavtrykk

Generell kompetanse: Kvalifiserer ferdigheter og evner for planlegging av boreoperasjoner

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger. Øvingsarbeider inkluderer også bruk av programmeringsverktøy (som MS Excel og Python). Emnet foreleses på engelsk. Emneevaluering skjer ved bruk av referansegruppe.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

70 % av øvingene må være godkjent før eksamen. Avsluttende eksamen teller 100 %. Hvis undervisningen gis på engelsk, vil eksamensoppgavene bare gis på engelsk. Studentene kan fritt velge norsk eller engelsk for skriftlige vurderinger. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen), kan vurderingsformen endres fra skriftlig til muntlig eksamen. Avsluttende eksamen kan utføres enten ved åpen bok eller uten hjelpemidler.

Forkunnskapskrav

TPG4210 Boreteknologi 1, eller tilsvarende.

Kursmateriell

Emneinnhold blir lagt ut elektronisk.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIG4077 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Petroleumsteknologi - Dypboringsteknikk
 • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 21.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 blå sone Sluppenvegen 14 13
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU