course-details-portlet

PG8406 - Petroleumskybernetikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 1 timer D

Faglig innhold

Emnet dekker teori og anvendelse av automatisering og digital teknologi for kontroll, optimalisering og ytelsesanalyse i brønnkonstruksjon og produksjonsprosesser. Følgende emner er dekket i emnet med fokus på digitale og automatiseringsteknologier i olje- og gassindustrien:

 • Automatisering og digitalisering i olje- og gassindustrien
 • Komponenter anvendt i digital og automasjonsteknologi. Hierarki av automatiseringssystemer
 • Modellering av dynamiske prosesser innen brønnerkonstruksjon og produksjon av hydrokarboner
 • Design og justering av automatiske styringssystemer
 • Avansert prosesskontroll
 • Signalbehandling, estimering og deteksjon
 • Introduksjon til dataanalyse / beslutningsstøttesystemer
 • Aspekt ved systemkonstruksjon av digitale og automatiseringsteknologier
 • Risikovurdering og risikoreduserende metoder for digitale og automatiseringsteknologier
 • Evaluering av forretningsmuligheter ved anvendelse av digitale og automatiseringsteknologier.

Studentene vil få praktisk erfaring med design og implementering av digitale og automatiseringsteknologier for petroleumsapplikasjoner i et simulert miljø.

Læringsutbytte

Ingress: I dette emnet skal studentene få grunnleggende kunnskaper og ferdigheter for utvikling og anvendelse av automatisering og digital teknologi for kontroll, optimalisering og beslutningsstøtte i forbindelse med brønnkonstruksjon og prosesser ved hydrokarbonproduksjon.

Kunnskap: Studentene skal kjenne til/forstå følgende elementer og anvendelse i brønnkonstruksjon og hydrokarbonproduksjon:

 • Prinsipper for digital og automatiseringsteknologi
 • Modelleringsprinsipper for dynamiske prosesser og forstå ulike typer modeller (statisk/dynamisk, lineær/ikke-lineær, kontinuerlig tid / diskret tid, avanserte modeller for simuleringer og tilpassede modeller for styringssystemutvikling)
 • Komponenter i automatiseringsteknologier (kontrollert prosess, instrumentering, datainnsamlingssystem og automatiseringsinfrastruktur, menneske-maskingrensesnitt, automatiseringsalgoritmer, aktuatorer , sikkerhetssystemer)
 • Metoder for utvikling av automatiseringssystemer: logikkbaserte systemer, lineære automatiske styringssystemer (f.eks. PID-kontroller), enkle modellbaserte styringssystemer
 • Prinsipper for optimale styringssystemer: modellbasert (f.eks. modellprediktiv kontroll) og data-drevet (f.eks. ekstremsøkende)
 • Grunnleggende begrep og verktøy for signalbehandling, angi estimering av parameter (myke sensorer, minste kvadraters metode, observatører, Kalman filter)
 • Systemtekniske aspekter for digital og automatiseringsteknologi i olje- og gassindustrien
 • Risiko knyttet til introduksjon av automatisering og digitale løsninger for anvendelse i brønnkonstruksjon samt effekt
 • Elementer for evaluering av forretningsmuligheter ved anvendelse av automatisering og digital teknologi for produksjon og brønnkonstruksjonsprosesser

Ferdigheter: Studentene skal tilegne seg grunnleggende ferdigheter for å utvikle og justere automatiske styrings-og optimaliseringssystemer for applikasjon innen brønnkonstruksjon og hydrokarbonproduksjon; å utvikle grunnleggende signalbehandlingsverktøy; å etablere en teknologiutvikling og implementeringsplan for digital og automatiseringsteknologi.

Generell kompetanse: Studentene skal anskaffe generell kompetanse på:

 • Digital og automatiseringsteknologi og oversikt over potensielle anvendelser innen hydrokarbonproduksjon og brønnkonstruksjon
 • Koblinger mellom digital og automatiseringsteknologi og andre fagområder, f.eks. feltutvikling, boring og brønn, produksjonsteknologi, drift og vedlikehold etc.
 • Utvikling, implementering og bruk av slike teknologi i industrien

Læringsformer og aktiviteter

Emnet vil bli gitt gjennom forelesninger, selvstudium og øvelser / prosjekter. Avhengig av deltakere og deres behov vil forelesningen og arbeidsplanen bli nærmere definert mellom faglærer og student i begynnelsen av semesteret. Emnet vil ikke bli undervist dersom færre enn 3 studenter melder seg. Emnet vil bli gitt på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap (PHIV)

Forkunnskapskrav

MSc grad i Petroleumsteknologi eller etter godkjenning fra faglærer.

Kursmateriell

Lecture notes, selected papers and publications.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Petroleumsteknologi - Petroleumsproduksjon
 • Petroleumsteknologi - Dypboringsteknikk
 • Petroleumsteknologi - Reservoarteknikk
 • Petroleumsteknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU