course-details-portlet

PG8406 - Petroleumskybernetikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 50/100 A
Muntlig eksamen 50/100 A

Faglig innhold

Emnet dekker teori og anvendelse av automatisering og digital teknologi for kontroll, optimalisering og ytelsesanalyse i brønnkonstruksjon og produksjonsprosesser. Følgende emner er dekket i emnet med fokus på digitale og automatiseringsteknologier i olje- og gassindustrien:
- Automatisering og digitalisering i olje- og gassindustrien
- Komponenter anvendt i digital og automasjonsteknologi. Hierarki av automatiseringssystemer
- Modellering av dynamiske prosesser innen brønnerkonstruksjon og produksjon av hydrokarboner
- Design og justering av automatiske styringssystemer
- Avansert prosesskontroll
- Signalbehandling, estimering og deteksjon
- Introduksjon til dataanalyse / beslutningsstøttesystemer
- Aspekt ved systemkonstruksjon av digitale og automatiseringsteknologier
- Risikovurdering og risikoreduserende metoder for digitale og automatiseringsteknologier
- Evaluering av forretningsmuligheter ved anvendelse av digitale og automatiseringsteknologier.

Studentene vil få praktisk erfaring med design og implementering av digitale og automatiseringsteknologier for petroleumsapplikasjoner i et simulert miljø.

Læringsutbytte

Ingress:
I dette emnet skal studentene få grunnleggende kunnskaper og ferdigheter for utvikling og anvendelse av automatisering og digital teknologi for kontroll, optimalisering og beslutningsstøtte i forbindelse med brønnkonstruksjon og prosesser ved hydrokarbonproduksjon.

Kunnskap:
Studentene skal kjenne til/forstå følgende elementer og anvendelse i brønnkonstruksjon og hydrokarbonproduksjon:
- Prinsipper for digital og automatiseringsteknologi
- Modelleringsprinsipper for dynamiske prosesser og forstå ulike typer modeller (statisk/dynamisk, lineær/ikke-lineær, kontinuerlig tid / diskret tid, avanserte modeller for simuleringer og tilpassede modeller for styringssystemutvikling)
- Komponenter i automatiseringsteknologier (kontrollert prosess, instrumentering, datainnsamlingssystem og automatiseringsinfrastruktur, menneske-maskingrensesnitt, automatiseringsalgoritmer, aktuatorer , sikkerhetssystemer)
- Metoder for utvikling av automatiseringssystemer: logikkbaserte systemer, lineære automatiske styringssystemer (f.eks. PID-kontroller), enkle modellbaserte styringssystemer
- Prinsipper for optimale styringssystemer: modellbasert (f.eks. modellprediktiv kontroll) og data-drevet (f.eks. ekstremsøkende)
- Grunnleggende begrep og verktøy for signalbehandling, angi estimering av parameter (myke sensorer, minste kvadraters metode, observatører, Kalman filter)
- Systemtekniske aspekter for digital og automatiseringsteknologi i olje- og gassindustrien
- Risiko knyttet til introduksjon av automatisering og digitale løsninger for anvendelse i brønnkonstruksjon samt effekt
- Elementer for evaluering av forretningsmuligheter ved anvendelse av automatisering og digital teknologi for produksjon og brønnkonstruksjonsprosesser

Ferdigheter:
Studentene skal tilegne seg grunnleggende ferdigheter for å utvikle og justere automatiske styrings-og optimaliseringssystemer for applikasjon innen brønnkonstruksjon og hydrokarbonproduksjon; å utvikle grunnleggende signalbehandlingsverktøy; å etablere en teknologiutvikling og implementeringsplan for digital og automatiseringsteknologi.

Generell kompetanse:
Studentene skal anskaffe generell kompetanse på:
- Digital og automatiseringsteknologi og oversikt over potensielle anvendelser innen hydrokarbonproduksjon og brønnkonstruksjon
- Koblinger mellom digital og automatiseringsteknologi og andre fagområder, f.eks. feltutvikling, boring og brønn, produksjonsteknologi, drift og vedlikehold etc.
- Utvikling, implementering og bruk av slike teknologi i industrien

Læringsformer og aktiviteter

Emnet vil bli gitt gjennom forelesninger, selvstudium og øvelser / prosjekter. Avhengig av kursdeltakere og deres behov vil forelesningen og arbeidsplanen bli nærmere definert mellom faglærer og student i begynnelsen av semesteret. Emnet vil ikke bli undervist dersom færre enn 3 studenter melder seg.
Emnet vil bli gitt på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øving

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår muntlig avsluttende eksamen (50 %) og obligatoriske arbeider (50 %). Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele emnet (sluttkarakteren) angis med karakter bestått / ikke bestått. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng). Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap (PHIV)
Petroleumsteknologi og anvendt geofysikk (PHPETR)

Forkunnskapskrav

MSc grad i Petroleumsteknologi eller etter godkjenning fra faglærer.

Kursmateriell

Lecture notes, selected papers and publications.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Petroleumsteknologi - Petroleumsproduksjon
  • Petroleumsteknologi - Dypboringsteknikk
  • Petroleumsteknologi - Reservoarteknikk
  • Petroleumsteknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 50/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU