NTNUs styremedlemmer 

1. august 2017 – 31. juli 2021


Eksterne representanter

 • Styreleder Svein Richard Brandtzæg  (foto)
 • Nina Refseth  (foto)
 • Nils Kristian Nakstad  (foto)
 • Maria Strømme  (foto)

Interne representanter

For vitenskapelig ansatte:

 • Kristin Melum Eide  (foto)
 • Tim Torvatn  (foto)
 • Aksel Tjora  (foto)

For midlertidige vitenskapelig ansatte:

 • Nina Helen Aas Røkkum  (foto)

For teknisk-administrativt ansatte:

 • Kjersti Møller  (foto)

Representanter for studentene:

 • Christoffer Vikebø Nesse  (foto)
 • Anja Beate Andersen  (foto)


Vararepresentanter

For eksterne:

 • Bjørn Otto Sverdrup  (foto)
 • Jessica Gärtner  (foto)

For vitenskapelig ansatte:

 • Anne C. Elster  (foto)
 • Dag Waaler  (foto)
 • Monica Lillefjell  (foto)

For midlertidig vitenskapelig ansatte:

 • Sigurd S. Vildåsen    (foto)

For teknisk-administrativt ansatte:

 • Thomas Ferstad  (foto)

For studentene:

 • Thomas Hesselberg  (foto)
 • Elise Midtbø  (foto)

Fri, 29 Sep 2017 12:47:52 +0200

Kontaktperson

Beate K. Reinertsen
sekretær for styret
Tlf: 73 59 53 06
Epost: beate.reinertsen@ntnu.no