NTNUs styremedlemmer 

1. august 2017 – 31. juli 2021

Bilder på Flickr


Eksterne representanter

Interne representanter

For vitenskapelig ansatte:

For midlertidige vitenskapelig ansatte:

For teknisk-administrativt ansatte:

Representanter for studentene:Vararepresentanter

For eksterne:

For vitenskapelig ansatte:

For midlertidig vitenskapelig ansatte:

For teknisk-administrativt ansatte:

For studentene:


Wed, 14 Mar 2018 14:09:55 +0100

Kontaktperson

Beate K. Reinertsen
sekretær for styret
Tlf: 73 59 53 06
Epost: beate.reinertsen@ntnu.no