NTNUs styre

1. august 2017 – 31. juli 2021

NTNUs styre. Foto: Kristin Støylen/NTNU

Styret og rektor ved NTNU. Sittende foran fra venstre: Philip Lautin Jackson, rektor Gunnar Bovim, styreleder Svein Richard Brandtzæg og Siri Arnesen. Bak fra venstre: Aksel Tjora, Kristin Melum Eide, Maria Strømme, Nils Kristian Nakstad, Tim Torvatn, Sigrid Rønneberg, Nina Refseth og Kjersti Møller.

Foto: Kristin Støylen/NTNU

Bilder på Flickr


Eksterne representanter

Interne representanter

For vitenskapelig ansatte:

For midlertidig vitenskapelig ansatte:

For teknisk-administrativt ansatte:

Representanter for studentene:Vararepresentanter

For eksterne:

For vitenskapelig ansatte:

For midlertidig vitenskapelig ansatte:

For teknisk-administrativt ansatte:

For studentene:


Thu, 06 Jun 2019 20:15:27 +0200

Kontaktperson

Beate K. Reinertsen
sekretær for styret

Tlf.: 73 59 53 02 / Mob.: 92 40 94 74
Epost: beate.reinertsen@ntnu.no