NTNUs styre

NTNUs styre

1. august 2017 – 31. juli 2021

NTNUs styre. Foto: Knut Trøim/NTNU

Styret og konstituert rektor ved NTNU.

Foran f.v: Studentrepresentant Karoline Abildsnes, styreleder Svein Richard Brandtzæg, konstituert rektor Anne Borg
Andre rad f.v.: For midlertidig vitenskapelig ansatte Ewa Morsund, studentrepresentant Per Kristian Røkkum Berget, for vitenskapelig ansatte Aksel Tjora
Tredje rad f.v.: For vitenskapelig ansatte Tim Torvatn, ekstern representant Maria Strømme, for vitenskapelig ansatte Kristin Melum Eide
Fjerde rad f.v.: For teknisk-administrativt ansatte Kjersti Møller, ekstern representasjon Nina Refseth, ekstern representant Nils Kristian Nakstad

Foto: Knut Trøim/NTNU

Bilder på Flickr


Eksterne representanter

Interne representanter

For vitenskapelig ansatte:

For midlertidig vitenskapelig ansatte:

For teknisk-administrativt ansatte:

Representanter for studentene:


Vararepresentanter

For eksterne:

For vitenskapelig ansatte:

For midlertidig vitenskapelig ansatte:

  • Bart Iver van Blokland (1.8.19-31.7.20)

For teknisk-administrativt ansatte:

For studentene:

  • Adrian Heyerdahl (1.8.19-31.7.20)
  • Sigrun Hitland (1.8.19-31.7.20)

01 nov 2019

Kontaktperson

Kontaktperson

Beate K. Reinertsen
sekretær for styret

Tlf.: 73 59 53 02 / Mob.: 92 40 94 74
Epost: beate.reinertsen@ntnu.no