NTNUs styre

NTNUs styre

1. august 2017 – 31. juli 2021

Styret er NTNUs øverste organ og tar avgjørelser i saker av prinsipiell og overordnet karakter. Styret har ansvaret for virksomheten ved universitetet, at virksomheten drives innenfor de rammer og retningslinjer som er gitt av Stortinget og Kunnskapsdepartement. Styret skal trekke opp strategiene, fastsette mål og resultatkrav og legge fram regnskap og forslag til budsjett. Styret ansetter rektor.

I egenskap av daglig leder ved NTNU opptrer rektor på vegne av NTNU i styret, og mottar og formidler kontakt mellom styret og omverden i saker der styret treffer vedtak. Rektor rapporterer til styret.

Bilde av NTNUs styre.
NTNUs styre og rektor Anne Borg (foran). Andre rekke: Kjersti Møller, Kristin Melum Eide. Tredje rekke: Simen Ringdahl, Mathilde Eiksund, Ingvill Stuvøy. Fjerde rekke: Bjørn Otto Sverdrup, Maria Strømme, Nina Refseth. Bakerste rekke: Aksel Tjora, styreleder Nils Kristian Nakstad, Tim Torvatn. Bildet er tatt ved styremøte 20. august 2020. Foto: Thor Nielsen/NTNU

Bilder av styret for nedlasting på Flickr


Eksterne representanter

Interne representanter

For vitenskapelig ansatte:

For midlertidig vitenskapelig ansatte:

 • Ingvill Stuvøy (1.8.20-31.7.21) – bilde | bilde

For teknisk-administrativt ansatte:

Representanter for studentene:

 • Simen Ringdahl (1.8.20-31.7.21) – bilde | bilde
 • Mathilde Eiksund (1.8.20-31.7.21) – bilde | bilde

Vararepresentanter

For eksterne:

 • Jessica Gärtner – bilde

For vitenskapelig ansatte:

 • Anne C. Elster – bilde
 • Dag Waaler – bilde
 • Monica Lillefjell – bilde

For midlertidig vitenskapelig ansatte:

 • Håvard Rudi Karlsen (1.8.20-31.7.21)

For teknisk-administrativt ansatte:

 • Thomas Ferstad – bilde

For studentene:

 • Ingeborg Pedersen Reigstad (1.8.20-31.7.21)
 • Andreas Knudsen Sund (1.8.20-31.7.21)

14 okt 2020

Kontaktperson

Kontaktperson

Sekretær for styret:
Beate K. Reinertsen

Telefon:
73 59 53 02 / 92 40 94 74

E-post:
beate.reinertsen@ntnu.no