Bakgrunn og aktiviteter

Delt stilling mellom Internasjonalisering og Eksperter i Team

Internasjonal rådgiver ved NTNU i Gjøvik

EU-rådgiver på utdanningssiden og kontaktperson for Erasmus+ programmet ved Gjøvik.

Kontaktperson for instituttene ved NTNU i Gjøvik som tilhører fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE), vedrørende studentutveksling, avtaler, samt internasjonalt samarbeid på utdanningssiden.

Eksperter i Team

Koordinator for Eksperter i Team (EiT) på NTNU i Gjøvik. Kontaktpunkt for landsbyledere og læringsassistenter, samt fagseksjon for Eksperter i Team, Trondheim.

Bakgrunn

Anneli Torsbakken Østlien har en mastergrad i samfunnsvitenskap med fordypning i sosiologi fra NTNU i Trondheim.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Østlien, Anneli Torsbakken. (2009) Kunnskap i fellesskap: en sosiologisk studie av kunnskapsutvikling i tverrfaglige arbeidsgrupper. 2009.