Bakgrunn og aktiviteter

Forskningskoordinator på Fargelabben og Marie Skłodowska-Curie ITN prosjektene CHANGE og ApPEARS.

CHANGE: https://change-itn.eu/

ApPEARS: http://www.appears-itn.eu/