Bakgrunn og aktiviteter

Forskningskoordinator på Fargelabben og Marie Skłodowska-Curie ITN prosjektene CHANGE og ApPEARS.

CHANGE: https://change-itn.eu/

ApPEARS: http://www.appears-itn.eu/

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Østlien, Anneli Torsbakken. (2009) Kunnskap i fellesskap: en sosiologisk studie av kunnskapsutvikling i tverrfaglige arbeidsgrupper. 2009.