Møteplan for NTNUs styre

Møteplan for NTNUs styre

 

 

Høst 2020

 • Onsdag 19. og torsdag 20. august: Seminar/styremøte
 • (Torsdag 17. september Reservedato)
 • Torsdag 29. oktober
 • Torsdag 3. desember (digitalt møte)

 

Vår 2021

 • Onsdag 20. januar: (digitalt møte)
 • Torsdag 21. Ledersamling NTNU (digitalt)
 • Torsdag 11. februar
 • Torsdag 11. mars
 • (Onsdag 5. mai Reservedato)
 • Torsdag 17. juni

Høst 2021

 • Onsdag 18. og torsdag 19. august: Seminar/styremøte
 • (Torsdag 16. september Reservedato)
 • Torsdag 28. oktober
 • Onsdag 1. og torsdag 2. desember

 

 

13 nov 2020

Kontaktperson

Kontaktperson

Sekretær for styret:
Beate K. Reinertsen

Telefon:
73 59 53 02 / 92 40 94 74

E-post:
beate.reinertsen@ntnu.no