Møteplan for NTNUs styre

Møteplan for NTNUs styre


Vår 2019

NTNUs ledersamling 2019 holdes torsdag 17. og fredag 18. januar 2019 på Skifer hotell, Oppdal.

 • Onsdag 16. januar: Styret/ettermiddagsmøte
 • Torsdag 17. og fredag 18. januar: Styret morgenmøte, deretter NTNUs ledersamling
 • Torsdag 14. februar (tidligere reservedato)
 • Torsdag 14. mars
 • (Torsdag 9. mai - Reserve/MØTET UTGÅR)
 • Torsdag 6. juni

Høst 2019

 • Onsdag 21. og torsdag 22. august: Seminar/styremøte
 • Torsdag 19. september (tidligere reservedato)
 • Torsdag 31. oktober
 • Onsdag 4. desember (tidl.3.12. utgår)

 

Vår 2020

 • Onsdag 15. januar: Styret/ettermiddagsmøte
 • Torsdag 16. og fredag 17. januar: Styret evt. morgenmøte, deretter NTNUs ledersamling, Skifer Hotel, Oppdal
 •  Torsdag 13. februar
 • Torsdag 12. mars (Endret fra 19.3.)
 • (Torsdag 7. mai Reservedato/mulig utgår)
 • Torsdag 18. juni

Høst 2020

 • Onsdag 19. og torsdag 20. august: Seminar/styremøte
 • (Torsdag 17. september Reservedato/mulig utgår)
 • Torsdag 29.10
 • Onsdag 2. og torsdag 3. desember

 

21 nov 2019

Kontaktperson

Kontaktperson

Beate K. Reinertsen
sekretær for styret

Tlf.: 73 59 53 02 / Mob.: 92 40 94 74
Epost: beate.reinertsen@ntnu.no