Bakgrunn og aktiviteter

 

Rådgiver ved Bedriftshelsetjenesten til NTNU

Hovedområder: Psykososialt arbeidsmiljø, arbeidsmedisin og systematisk HMS-arbeid

Bedriftshelsetjenesten har en fri og uavhengig stilling ved NTNU, og vi har også taushetsplikt. Ta gjerne kontakt om du ønsker en samtale

 

Bakgrunn:

Master i helsefagvitenskap (2012), off. godkjent sykepleier (1996), grunnfag biologi/kjemi samt ex.phil (1992). Coaching: NLP Master Practitioner og NLP Practitioner (2016). Pågående profesjonsstudium til sertifisert NLP-coach.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner