Bakgrunn og aktiviteter

 

Rådgiver ved Bedriftshelsetjenesten til NTNU

Hovedområder: Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, arbeidsmedisin og systematisk HMS-arbeid

Bedriftshelsetjenesten har en fri og uavhengig stilling ved NTNU, og vi har også taushetsplikt. Ta gjerne kontakt om du ønsker en samtale eller bistand

 

Bakgrunn:

Coach, off. godkjent sykepleier, master i helsefagvitenskap.

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner