Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder

  • Kartlegging og vurdering av fysiske, kjemiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer
  • Rådgiving innenfor yrkeshygieniske problemstillinger 
  • Bedriftshelsetjeneste (BHT)
  • Risikovurderinger
  • Systemadministrator for ECOarchive
  • Sentral strålevernkoordinator
  • Medlem i AMU og AMUs underutvalg for byggesaker
  • HMS-opplæring for studenter og ansatte

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling