Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder:

  • Systemadministrator ECO-Archive - stoffkartotek
  • Systemadministrator RiskManager - risikovurdering og avvik
  • Systemadministrator avfallsdeklarering.no - farlig avfall og radioaktivt avfall
  • Systematisk HMS-arbeid
  • HMS-opplæring for studenter og ansatte
  • HMS-årsrapportering

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner