Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder:

  • Organisatorisk- og psykososialt arbeidsmiljø
  • Systematisk HMS-arbeid
  • Arbeidsmiljøundersøkelsen ved NTNU
  • Koordinator for inkluderende arbeidsliv (IA) ved NTNU
  • Lederstøtte
  • Kurs/opplæring

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner