Prioritering av emnevalg - vårsemesteret 2019

 

Nedenfor finner du informasjon om valgbare emner våren 2019.  Du melder inne dine prioriteringer via Studentweb.

 

Emneprioriteringen for prosjektemner skal leveres innen 1. desember 2018.

Opptak:

• Alle prosjektemnene og enkelte frittstående kunnskapsemner har adgangsbegrensning.

• Ved flere søkere enn plasser, gjøres opptaket på bakgrunn av gjennomsnittskarakter iht. NTNUs regelverk.

NB! Opptakskontoret sender ut e-post til studentene i løpet av desember med tilbud de må takke ja til på Studentweb. Takker en ikke ja innen fristen, mister en plassen ved emnet og andre studenter suppleres inn fra venteliste.

 

Emnekode

Emnetittel

Sp

Antall stud.

Emneansvarlig

AAR4546 Emissions as Design Drivers 15 9 Aoife Wiberg
AAR4553 Transformasjon 15 20 Jon Nordsteien
AAR4565 Timber Structures 15 20 Jan Siem
AAR4602 Architectural Design of Large Buildings 2 15 20 Hans Skotte
AAR4605 Urban Design and Architecture 2 15 20

Kerstin Höger

AAR4611 Making is Thinking 15 16 Gro Rødne
AAR4619 3 Houses 15 20 Fredrik Lund

 

Ordinære programstudenter oppfordres til å ta kontakt på studier@ad.ntnu.no dersom man ikke får til å gjøre emneprioriteringen på Studentweb. Dette må gjøres i god tid før fristen 1. desember for at det skal rekkes å gjøre nødvendige korrigeringer slik at man får til å gjøre emneprioriteringen.

 

 


Course priorities - Spring 2017

 

  Project work and theoretical subjects Number Cred. Professors        
AAR4546 Emissions as Design Drivers - Design (.pdf) 10 15 Aiofa A. M. Wiberg et. al
AAR4817 Emissions as Design Drivers - Theory   7,5  
AAR4565 Wooden Constructions A (.pdf) 15-18 15 Jan Siem et. al
AAR4885 Wooden Constructions B   7,5  
AAR4605 Urban Design and Architecture (.pdf) 15-20 15 Kerstin  Höger
AAR4905 Urban Lab- Urban Design Theory, Research, Practice   7,5  
AAR4611 Making is Thinking. In the Overlap between Artistic- and Architectural Methods (.pdf)   15 15 Gro Rødne
AAR4909 Aesthetics, Theory and Practice in Architecture   7,5  
AAR4613 Symbiosis. Architecture and User Organisation (.pdf) 20-30 15 Geir Hansen
AAR4950 Programming and Evaluation of Buildings   7,5  
AAR4623 Topology and Tectonics (.pdf) 15-17 15 Arnstein Gilberg et. al
AAR4904 Architecture- Topology/Tectonics/Typology   7,5  

Anne Kristin Stenersen