Artikkelsamling

Studentene i siste årskurs skal skrive en artikkel som fordypning i PD-9. Artiklene levert de siste årene kan leses herfra, hvor prosjektbesvarelsene i kurset også finnes.

Artikler i PD-9 ved Institutt for produktdesign (IPD)

Department of Product Design

2013 - Article Collection Design Theory

Institutt for produktdesign

2012 - Artikkelsamling PD9

Institutt for produktdesign

2011 - Artikkelsamling PD-9

Institutt for produktdesign

2010 - Artikkelsamling PD-9

Institutt for produktdesign

2009 - Artikkelsamling PD-9

Institutt for produkt design

2008 - Artikkelsamling PD-9

Institutt for produkt design

2007 - Artikkelsamling PD-9

Institutt for produkt design

2005 - Artikkelsamling PD-9

Institutt for produkt design

2004 - Artikkelsamling PD-9

Institutt for produkt design

2003 - Artikkelsamling PD-9

Institutt for produkt design

2002 - Artikkelsamling PD-9

Institutt for produkt design

2001 - Artikkelsamling PD9

Artikkelsamling

Read design articles in pdf format (IPD) NTNU Den vitenskapelige artikkelsamling fra fordypning i faget PD9 kan kjøpes ved instituttkontoret.