Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Institutt for produktdesign

Instituttet tilbyr studieprogrammet Industriell design, en master-/sivilingeniørutdanning, samt ph.d.-studiet Produktdesign. Studiet i Industriell design tilpasses dagens arbeidsmarked og designfagets utvikling. Studenter som tas opp fra og med høsten 2012 velger studieretning i 3. årskurs: Produktdesign eller Interaksjonsdesign. Les mer om studiene vi tilbyr.

Våre hovedfelter innenfor forskning er designmetodikk, interaksjonsdesign, designstrategier/ledelse og økodesign. Les mer om vår forskning.


18.02.2015

Humanitarian innovation and design seminar

– 10th of March 2015 at the Department of Product Design

The number of disasters worldwide is expected to multiply in coming years, and the pressure on humanitarian system that working to meet the needs of disaster struck communities is trying to adapt proportionally. Humanitarian innovation and better collaboration with private enterprises in the emergency system as well as information sharing that decreases the gap between grassroots and decision makers are regarded requirements for solving some of the challenges and to achieve a so-called paradigm shift in the way humanitarian action is executed.

More information can be found on: https://humanitarianinnovationlab.wordpress.com/


Design for industri

Skal norsk industri lykkes i globaliserte markeder må det skapes produkter som er engasjerende, nyttige og økologisk forsvarlige, og som skiller seg ut på markedet. Studiene ved instituttet kombinerer kunnskaper, innsikt og arbeidsmetoder innen både design og teknologi. Utdanningen er den eldste i sitt slag i Skandinavia. 

 

Innovation trifecta: technology, design, marketing

Innovasjon: konvergensen mellom
teknologi, design og markedsføring.

Tjenester

Produkter og systemer med gjennomført design selger bedre. Instituttet tilbyr flere kommersielle eller ideelle tjenester der bedrifter eller enkeltpersoner kan benytte seg av kompetansen til designforskere og studenter, og av instituttbyggets fasiliteter.  

Institutt for produktdesign

E-post: iipd-info@ivt.ntnu.no
Telefon: (+47) 73 59 01 00
Telefax: (+47) 73 59 01 10

Adresse:
Kolbjørn Hejes Vei 2 B
7491 Trondheim