Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Institutt for produktdesign

Instituttet tilbyr studieprogrammet Industriell design, en 5-årig master-/sivilingeniørutdanning, en 2-årig internasjonal master i industriell design, samt Ph.D.-studiet i industriell design. Studiet i Industriell design tilpasses dagens arbeidsmarked og designfagets utvikling. Studenter som tas opp fra og med høsten 2012 velger studieretning i 3. årskurs: Produktdesign eller Interaksjonsdesign. Les mer om studiene vi tilbyr.

Våre hovedfelter innenfor forskning er designmetodikk, interaksjonsdesign, designstrategier/ledelse og økodesign. Les mer om vår forskning.


Design for industri

Skal norsk industri lykkes i globaliserte markeder må det skapes produkter som er engasjerende, nyttige og økologisk forsvarlige, og som skiller seg ut på markedet. Studiene ved instituttet kombinerer kunnskaper, innsikt og arbeidsmetoder innen både design og teknologi. Utdanningen er den eldste i sitt slag i Skandinavia. 

 

 

09.11.2015

Seminar: The Humantarian Innovtion Lab

Humanitarian markets: challenges and opportunities for innovation

Date/Time: 2nd December 2015
Location: PRIO

In the third seminar of the Humanitarian Innovation Lab dialogue series, Norwegian and International stakeholders are invited to discuss ‘the humanitarian market’. It has been acknowledged that the humanitarian relief system needs a paradigm shift, in which private enterprises are invited to the table of collaborations. In our discussion, we will focus on the structures of the humanitarian market as per today and new approaches that are taken to foster innovation in private-humanitarian partnerships. This debate on humanitarian market structures includes whether or not it should remove itself from the status as a quasi-market. Should emergency relief contexts be regarded as direct market opportunities, or are there other and more responsible approaches that can foster humanitarian innovation?

The discussions will continue with an informal dinner for those who wish (TBD).
The seminar is in English. More information and the program can be found here.

Contact info: brita.nielsen@ntnu.no Tel: +954 24 055


Linjeforeningen

Leonardo

Illustrasjonsbilde/FOTO Linjeforeningen for industriell design heter Leonardo. Den er oppkalt etter universalgeniet Leonardo da Vinci som behersket både kunst, estetikk og teknikk, og dermed er idealet for en master i teknologi i industriell design. Linjeforeningen arrangerer sosiale aktiviteter som filmkveld, trening, fester, og faglige arrangementer på kveldstid, som akttegning og faglige foredrag. 

Institutt for produktdesign

E-post: iipd-info@ivt.ntnu.no
Telefon: (+47) 73 59 01 00
Telefax: (+47) 73 59 01 10

Adresse:
Kolbjørn Hejes Vei 2 B
7491 Trondheim