Bakgrunn og aktiviteter

PhD Prosjekt Tittel

Numerical Modelling of Switches and Crossings Towards an Optimised Turnout Design

Veiledere

1. Prof. Inge Hoff - NTNU

2. Dr. Alf Helge Løhren - Jernbaneverket (Norwegian National Rail Administration) 

3. Dr. Chang Wan - NTNU

Forskningstermin

oktober 2014 - oktober 2017

Forskergruppen

Bygg og miljøteknik - Veg, transport og geomatikk

Bakgrunn

B.Eng in Civil and Structural Engineering (University of Leeds, 2010) 

M.Sc in Structural Engineering (University of Leeds, 2013) 

Design Engineer (Cheng and Ling Architects and Engineers, 2010-2012)

Project Engineer (Zinga Properties, 2013-2014)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Cai, Xiaopei; Lau, Albert; Zhao, Lining; Tan, Shiyu; Cui, Rixin. (2015) Analysis of vehicle dynamic behavior under ballasted track irregularities in high-speed railway. Noise & Vibration Worldwide. vol. 46 (10).

Del av bok/rapport

  • Lau, Albert; Kassa G, Elias. (2016) Simulation of vehicle-track interaction in small radius curves and switches and crossings. PROCEEDINGS OF THE THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAILWAY TECHNOLOGY: RESEARCH, DEVELOPMENT AND MAINTENANCE.