Veg, jernbane og transport

Institutt for bygg- og miljøteknikk

Veg, jernbane og transport

Mann står ved en vei med en bok og et måleinstrument. Foto.

Veg, jernbane og transport

Veg, jernbane og transport har ansvar for forskning og undervisning innen planlegging, bygging og drift av transportsektorens infrastruktur. Fagfeltet handler om alt fra grunnen infrastrukturen er bygd på til de valg som tas av menneskene som ferdes på veger, jernbane og flyplasser.

Infrastrukturen som gjør det mulig å transportere mennesker og varer utgjør svært store verdier, og samfunnet er avhengig av at alt fungerer som det skal til en hver tid. Samtidig utgjør transporten en betydelig fare, og selv om antall drepte i trafikken i Norge er redusert i mange år, er det fortsatt ambisjoner om å redusere farene ved å ferdes i trafikken.

Vi samarbeider tett med andre faggrupper ved Institutt for bygg- og miljøteknikk (blant annet geomatikk) og øvrige fagfelt ved NTNU.

 

Film om VTG

 

 

Banner Senter vinterdrift

Banner senter for vinterdrift


 

Banner Desination rail

Banner Destination rail


 

Banner E39

Logo Ferjefri E39.


Faggruppeleder

Faggruppeleder


person-portlet

Arvid Aakre
Associate professor / Head of Road, Railway and Transport research group
arvid.aakre@ntnu.no
73594664
+4792619418

Prosjekter

Prosjekter