course-details-portlet

TBA4222 - Avansert jernbaneteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 1 timer E

Faglig innhold

Geometrisk design og hastighetsoptimalisering, spor dynamikk, kjørekomfort, uregelmessigheter i spor og skademekanismer, sikkerhet ved avsporing, design av bærelag, samvirke mellom kjøretøy og spor, risiko og usikkerhet, kapasitet.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten skal ha kunnskap om:

 • Trafikklastestimering og design av kjørebane for sporoverbygning
 • Samvirke mellom kjøretøy og spor
 • Ny utvikling av bane for høyhatighetstog
 • Dynamiske egenskaper for sporkomponenter

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • gjennomføre geometrisk design av spor ved hjelp av dataverktøy, f.eks. Novapoint
 • utføre hastighetsberegninger på grunnlag av sporgeometri og togets egenskaper
 • dimmensjonere sporoverbygning og velge rette sporkomponenter
 • velge riktige ballastmaterialer og gradering
 • utføre kapasitet beregning for enkle og komplekse systemer

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • de generelle prinsipper for geometri og design av jernbanespor
 • forstå jernbanesystemer på ulike nivå og forstå ulike kompetansenivåer som trengs innenfor jernbane
 • planlegge spor ved hjelp av dataverktøy
 • trafikk kapasitet i enkle og duble spor og i stasjoner

Læringsformer og aktiviteter

Fysiske (digitale) forelesninger + 1 datalab + student seminarer + seminarer + debater

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

I emnet inngår muntlig eksamen som teller 100 % på endelig karakter og obligatoriske øvinger som må godjkenes. Resultat fra muntlig eksamen angis med bokstavkarakter. Obligatoriske øvinger må bestås for å kunne å ta muntlig eksamen. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Kunnskaper tilsvarende emne TBA4225 Jernbaneteknikk.

Kursmateriell

Kompendiesamling, håndbøker, utvalgte kapitler fra lærebøker og dataprogram.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Bygg og anleggsteknikk
 • Bygge- og anleggsteknologi
 • Konstruksjonsteknikk
 • Jernbaneteknikk
 • Konstruksjonsdynamikk
 • Jernbanebygging
 • Vegbygging
 • Konstruksjonsmekanikk
 • Samferdselsteknikk
 • Bygg- og anleggsteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 E 25.11.2022 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU