course-details-portlet

TBA4222 - Avansert jernbaneteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 1 timer E

Faglig innhold

Geometrisk design og hastighetsoptimalisering, spor dynamikk, kjørekomfort, uregelmessigheter i spor og skademekanismer, sikkerhet ved avsporing, design av bærelag, samvirke mellom kjøretøy og spor, risiko og usikkerhet, kapasitet.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten skal ha kunnskap om:

 • Trafikklastestimering og design av kjørebane for sporoverbygning
 • Samvirke mellom kjøretøy og spor
 • Ny utvikling av bane for høyhatighetstog
 • Dynamiske egenskaper for sporkomponenter

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • gjennomføre geometrisk design av spor ved hjelp av dataverktøy, f.eks. Novapoint
 • utføre hastighetsberegninger på grunnlag av sporgeometri og togets egenskaper
 • dimmensjonere sporoverbygning og velge rette sporkomponenter
 • velge riktige ballastmaterialer og gradering
 • utføre kapasitet beregning for enkle og komplekse systemer

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • de generelle prinsipper for geometri og design av jernbanespor
 • forstå jernbanesystemer på ulike nivå og forstå ulike kompetansenivåer som trengs innenfor jernbane
 • planlegge spor ved hjelp av dataverktøy
 • trafikk kapasitet i enkle og duble spor og i stasjoner

Læringsformer og aktiviteter

Fysiske (digitale) forelesninger + 1 datalab + student seminarer + seminarer + debatter

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

I emnet inngår muntlig eksamen som teller 100 % på endelig karakter og obligatoriske øvinger som må godkjennes. Resultat fra muntlig eksamen angis med bokstavkarakter. Obligatoriske øvinger må bestås for å kunne å ta muntlig eksamen. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Forkunnskapskrav

Kunnskaper tilsvarende emne TBA4225 Jernbaneteknikk.

Kursmateriell

Kompendiesamling, håndbøker, utvalgte kapitler fra lærebøker og dataprogram.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Bygg og anleggsteknikk
 • Bygge- og anleggsteknologi
 • Konstruksjonsteknikk
 • Jernbaneteknikk
 • Konstruksjonsdynamikk
 • Jernbanebygging
 • Vegbygging
 • Konstruksjonsmekanikk
 • Samferdselsteknikk
 • Bygg- og anleggsteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 E 11.12.2023
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU