course-details-portlet

TBA4222 - Avansert jernbaneteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 60/100 1 timer D
Øvinger 40/100

Faglig innhold

Geometrisk design og hastighetsoptimalisering, spor dynamikk, kjørekomfort, uregelmessigheter i spor og skademekanismer, sikkerhet ved avsporing, design av bærelag, samvirke mellom kjøretøy og spor, risiko og usikkerhet, kapasitet.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten skal ha kunnskap om:

 • Trafikklastestimering og design av kjørebane for sporoverbygning
 • Samvirke mellom kjøretøy og spor
 • Ny utvikling av bane for høyhatighetstog
 • Dynamiske egenskaper for sporkomponenter

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • gjennomføre geometrisk design av spor ved hjelp av dataverktøy, f.eks. Novapoint
 • utføre hastighetsberegninger på grunnlag av sporgeometri og togets egenskaper
 • dimmensjonere sporoverbygning og velge rette sporkomponenter
 • velge riktige ballastmaterialer og gradering
 • utføre kapasitet beregning for enkle og komplekse systemer

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • de generelle prinsipper for geometri og design av jernbanespor
 • forstå jernbanesystemer på ulike nivå og forstå ulike kompetansenivåer som trengs innenfor jernbane
 • planlegge spor ved hjelp av dataverktøy
 • trafikk kapasitet i enkle og duble spor og i stasjoner

Læringsformer og aktiviteter

Fysiske (digitale) forelesninger + 1 datalab + student seminarer

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

I emnet inngår muntlig eksamen som teller 60 % på endelig karakter og obligatoriske øvinger som teller 40 %. Resultatet for delene angis med bokstavkarakter. Begge vurderingsdeler må bestås for å kunne få bestått karakter i emnet. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Kunnskaper tilsvarende emne TBA4225 Jernbaneteknikk.

Kursmateriell

Kompendiesamling, håndbøker og dataprogram.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Bygg og anleggsteknikk
 • Bygge- og anleggsteknologi
 • Konstruksjonsteknikk
 • Jernbaneteknikk
 • Konstruksjonsdynamikk
 • Jernbanebygging
 • Vegbygging
 • Konstruksjonsmekanikk
 • Samferdselsteknikk
 • Bygg- og anleggsteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Øvinger 40/100

Utlevering
01.11.2021

Innlevering
19.11.2021


08:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 60/100 D 07.12.2021 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Øvinger 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 60/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU