Bakgrunn og aktiviteter

UTDANNING

Master i Eiendomsutvikling- og forvaltning, NTNU

Høyskoleingeniør, Bygg. Institutt for Bygg & Miljø, HIST

Ingeniørdidaktikk, NTNU

Bedriftsøkonomi, BI-Trondheim

 

 

ARBEIDSERFARING

01.01.2016 - pt. NTNU, avd. Bygg- og Miljøteknikk. 

2012 - 31.12.2015 HiST Bygg- og Miljøteknikk. 

2011-2012 Heimdal Sag Gruppen AS, Prosjektingeniør alle faser, m.m.

2009-2011 Asplan Viak AS, Prosjektingeniør alle faser, m.m.

2005-2009 Pir II Arkitektkontor AS, ing./ arkitekt. Prosjektering alle faser, m.m.

2000-2005 HARTMANN AS, ing./ arkitekt. Prosjektering alle faser, m.m.

1995-1997 Maske AS, økonomimedarbeider avd. Kontor og data

 

UNDERVISNING

BYGT1001 Byggteknikk (Faglærer/ foreleser) 

YFL 2131 Husbyggingsteknikk 1 (Faglærer/ foreleser) 

YFLB 1001 Tegning og bransjelære, del 1 (Faglærer/ foreleser)

YFLB 1002 Tegning og bransjelære, del 2 (Faglærer/ foreleser)

TPRB 2001 Husbyggingsteknikk (Faglærer/ foreleser) 

TBYG3016 Bacheloroppgave Bygg (Veileder)

TPRB 2004 Hovedprosjekt (Veileder)

YFL 2900 Bacheloroppgave (Veileder)

TBYG 2002 Statikk og konstruksjonslære ( Lab og veiledning )

TBYG1002/ TBYG2002; HMS for lab.gjennomføringer

TMAS2012 Sanitær og husbygging (foreleser)

 

Tillitsverv/ annet

1999-2000 Studentassistent og tillitsvalgt for studenter ved Institutt for Bygg & Miljø

2000 Sersjant/ lagfører HV-12

2003 Grunnkurs lederskap, HV

2008-2009 Hovedtillitsvalgt for Pir II Arkitektkontor AS

2008-2009 Verneombud for Pir II Arkitektkontor AS

2012-2014 Verneombud ved HiST, Instiutt for Bygg og Miljø