Bakgrunn og aktiviteter

 ---   ---   ---     ---   ---   ---     ---   ---   ---     ---   ---   ---     ---   ---   ---     ---   ---   ---     ---   ---   ---

PROFIL NINA HAARSAKER:

Pedagogisk filosofi. Designmetodikk. TransArk. Problembasert læring og sam-læring.

MIDLERTIDIGE FULLSKALA BYGGEPROSJEKTER. ROM & KUNST PERFORMANCE OG HENDELSER. MAKING IS THINKING MATERIAL - WORKSHOPS.

Arkitektur. Lokale materialressurser og kunnskap om materialbruk. Nyskapende materialbruk og bricollage-arkitektur.

Arkitektur som poesi. Hverdagen og det overraskende. Boligarkitektur. Offentlig program. Bad. Bibliotek. Fortellinger om stedet. Grenser. Spor. Møter. ContactZones.

 ---   ---   ---     ---   ---   ---     ---   ---   ---     ---   ---   ---     ---   ---   ---     ---   ---   ---     ---   ---   ---

 

MAKING IS THINKING KREATIVE METODER 

Fellesnevneren for alle skapende fag er erfaringen med kreative metoder. Du kan gjerne tenke deg til en form. Men med en gang du setter i gang med å gi form til ideen du har, skjer det noe nytt. Du kan med andre ord ikke egentlig tenke deg til en form. Å gi form til noe er en prosess, hvor du tenker gjennom å være i møte med et materiale, i et rom, på et sted- og hvor du lærer noe ved å reflektere over hva du intuitivt har valgt eller gjort Jeg er spesielt opptatt av å utvikle metoder og skape rom for refleksjon til å kunne diskutere verdiperspektiver, det abstrakte, det komplekse og uavklarte.

making is thinking er praksisbaserte kurs og workshops, hvor vi videreutvikler både kreative metoder og undersøker romlige muligheter fra modell til fullskalaprosjekter.

FORMlab er base for Faggruppe FORM for å utvikle verktøy, metoder og undervisningsopplegg for arkitektur- og formbasert utdanning

Vi undersøker romlige muligheter i flere skala- fra materialbruk og detaljering, til endring av landskap og steder, blant annet ved hjelp av vår interaktive sandkasse (analog/digital).

FULLSKALA. Vi inviterer studenter med på å gjøre designbasert forskning ved å endre byrom og steder gjennom midlertidige og utprøvende eksperimenter som ledd i lengre planprosesser.

Vi har lang erfaring med å gjøre fullskala intervensjoner i Trondheim sentrum i samarbeid med Trondheim kommune, Trondheim Havna og engasjerte med bydels-initiativ.

[www.makingisthinking.net] LINK: (Trondheim Kommune/Hendelser på Havna 2016-2021. Ark 1 fullskalabygging siden 2005).

MATERIAL. Vi har flere prosjekter på gang hvor vi undersøker lokale materialer (papir, tre, ull, leire, bioplastic, tare og tang, pigmenter) og gjenbruk av bygningsdeler/kompositter (bricollage-teknikker).

Prosjektene har resultert i alt fra kunstutstillinger, instrument, performance, utstillinger til bygningsdeler og konstruktive elementer.

Materialworkshopene er viktige for å utvikle et bredere spekter av kreative metoder for hvordan vi kan undersøke, forstå og håndtere det komplekse, det usikre og det overraskende.

TRANSark. Deling av egen læringserfaring, og forskning på erfaring med læringsprosesser. Hva setter i gang transformerende prosesser hos det skapende mennesket?

Ved å reflektere over egne erfaringer i møte med kreative prosesser blir du bevisst egne vaner og holdninger, og øver evnen til å utvikle innovative og berikende måter å jobbe på innenfor ditt eget fagfelt.

[https://www.ntnu.edu/transark]

 

MØTER MAKING IS THINKING

På FORMlab kan vi hjelpe deg å undersøke og utvikle nye og gode metoder som er inspirerende og effektive for prosjektet og/eller fagmiljøet ditt, og for mulige koblinger på tvers av fagmiljø. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

KREATIVE METODER. Vi har utviklet metoder for oppstartsprosesser, gruppedynamikk og for videreutvikling og formidling av prosjekter.

[makingisthinking.net]

 

 

  ---   ---   ---     ---   ---   ---     ---   ---   ---     ---   ---   ---     ---   ---   ---     ---   ---   ---     ---   ---   ---

PEDAGOGISK ERFARING

Fast ansatt ved NTNU siden 2011. Ulike roller ved NTNU siden 2001.

Leder av masterkurs: MIT/AAR4611, og MakingIsThinking experts in Team AAR4911 på FORMlab , Diplomstudenter.

Leder av grunnkurs: Ark 1 og Ark 2

Siden 2011 invitert til å lede internasjonale og lokale MakingIsThinking- workshops, både med første årskurs, masterstudenter og tverrfaglige grupper, se gjerne CV.

Som veileder for diplomstudenter i arkitektur spesielt involvert i prosjekter med fokus på kreative making is thinking -prosesser og metoder, med alt fra åpne programmer til urbane strategier/ skoler/ badekultur/ bibliotek/ boliger/ museum/ transformasjonsprosjekter medmer. 

  ---   ---   ---     ---   ---   ---     ---   ---   ---     ---   ---   ---     ---   ---   ---     ---   ---   ---     ---   ---   ---

UTDANNING

Master i arkitektur fra NTNU 2001. Erasmus: Madrid/ Lund/ Delft. Kunst- og filosofi mellomfag 2003. Kurs i pedagogikk, PEDUP, og ledelseskurs ved NTNU 2015.

  ---   ---   ---     ---   ---   ---     ---   ---   ---     ---   ---   ---     ---   ---   ---     ---   ---   ---     ---   ---   ---

PRAKSIS

Arkitekturprosjektering med erfaring både fra på bolig og fra skolebygg. Plan AS, Arkiplan AS, eget foretak TiPi samt med arkitetpartner i HAARSAKER+GJERDE/ SUnNE HUS AS.

For siste ferdigstilte boligprosjekt, se ÅRSTIDSHUSET, https://www.sunne-hus.net/, som diskuterer koblingen mellom sted og form, hybrid energibruk, fleksibel planløsning, kortreist materialbruk, og materialer med hygroskopiske egenskaper: charred wood/ forkullingsteknikk av trefasade, hamp, treplater og papir som isolasjon, og med bruk av leire/leirepuss med leire fra tomta.

Ambisjon: Gjennom realiserte prosjekter diskutere nordisk/artisk boligarkitektur, både ved utfordre vaner for hvor og hvordan vi bor, hvilke materialer vi velger og hvilke typer rom og romlige sammenhenger vi lager. Hvordan vi okkuperer og samspiller.

  ---   ---   ---     ---   ---   ---     ---   ---   ---     ---   ---   ---     ---   ---   ---     ---   ---   ---     ---   ---   ---

 

Se gjerne også engelsk versjon

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Rødne, Gro; Haarsaker, Nina Katrine; Gullberg, Johanna Sofia. (2018) remaking is rethinking. reACT by Design.
 • Rødne, Gro; Haarsaker, Nina Katrine. (2017) displace place display play. reACT by Design.

Kunstneriske produksjoner

 • Haarsaker, Nina Katrine; Schmidt, August; Gjertsen, Andreas G; Rødne, Gro; Hanssen, Hanna Landfald; Henning, Anne Helga. (2021) MELLOMROM. NTNU, TRONDHEIM KOMMUNE & HAVN, HAVET ARENA, Trondheim. 2021.
 • Samdal, Ina; Haarsaker, Nina Katrine; Schmidt, August; Berntsen, Per; Hanssen, Hanna Landfald. (2021) Stampejordprosjekt, Ark 2-workshop, Svartlamon. NTNU, AD, IAT, Trondheim. 2021.
 • Haarsaker, Nina Katrine; Olsen Smidt, Kristina; Olsen, Thomas Nikolai. (2019) SPOR, Musikalske minnespor og visuelle drømmer //Urframføring 15.juni kl 19:00 på Nyhavna, Dora 1. SPOR
 • Haarsaker, Nina Katrine. (2014) Byens farger. Colour in the city, Trondhjem kunstforening. 2014.
 • Haarsaker, Nina Katrine; Schmidt, August; Gilberg, Arnstein Olav; Melhus, Britt Renee; Aadahl, Gunhild. (2014) WOODliDO. Institutt for byggekunst form og farge, Fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU, Krigsseilerplassen. 2014.
 • Haarsaker, Nina Katrine; Gjerde, Sevrin. (2013) Detaljprosjekt bolig på Blaklia; "Årstidshus". Nina Haarsaker og Svrin Gjerde. 2013.

Del av bok/rapport

 • Haarsaker, Nina Katrine; Brenk, Guro Wiksten. (2016) An inclusive aesthetic approach to full scale building. Structures and Architecture Beyond their Limits.

Rapport/avhandling

 • Haarsaker, Nina Katrine; Røshol, Nikolas. (2020) Arkitektur 1. En introduksjon til arkitektur. Kompleksitet og dybde. 2020.
 • Haarsaker, Nina Katrine; Braaten, Bjørn Otto; Røshol, Nikolas. (2019) Arkitektur 1. En introduksjon til aritektur. Kompleksitet og dybde. 2019.
 • Haarsaker, Nina Katrine; Johansson, Michelle Lilleby; Tolstad, Ole. (2018) DIPLOM. Masterprogrammet i arkitektur. 2018.
 • Haarsaker, Nina Katrine. (2014) Arkitektur 1. Arkitekturens grunnelementer. Grunnlag for evaluering av masterprogrammet. 2014.
 • Nordby, Anne Sigrid; Haarsaker, Nina Katrine. (2014) PASSIV KLIMATISERING Flere veier til målet om passivhusnivå i Tek 2015? Rapport til Husbanken / DiBK. Husbanken. 2014.
 • Haase, Matthias; Haarsaker, Nina Katrine; Gjerde, Sevrin. (2012) Forprosjekt Blakli. 2012.