Bakgrunn og aktiviteter

 

FORSKNING PÅ MAKING IS THINKING KREATIVE METODER

Fellesnevneren for alle skapende fag som arkitektur, kunst, design, musikk og teater/film er erfaringen med kreative metoder. Du kan gjerne tenke deg til en form. Men med en gang du setter i gang med å gi form til ideen du har, skjer det noe nytt. Med andre ord: Du kan ikke tenkte deg til en form. Å gi form til noe er en prosess.

ARKITEKTUR SOM ERFARING / I ROM FRA ROM GJENNOM ROM

Jeg er sammen med kolleger ved Faggruppe for FORM opptatt av making is thinking gjennom å videreutvikle kreative metoder og romlige installasjoner i en designbasert praksis med alt fra tegnesal/laboratorie-workshops til fullskalaprosjekter.

DET JEG/ VI GJØR:

 • FORMlab som base for å finne og forstå romlige potensialer i materialer som tre, ull, leire, bioplastic, tare og blæretang, til gjenbruk av kompositter og gamle bygningsdeler (bricollage-teknikker).
 • FORMlab-verktøy og metoder for endring av landskap og steder/ sandbox (analog/digital).
 • FULLSKALA. Designbasert forskning gjennom endring av byrom og steder. Vi har lang erfaring med å gjøre fullskala intervensjoner med arkitektstudenter for kortere, hurtige og utprøvende eksperimenter som ledd i for eksempel lengre planprosesser (Trondheim Kommune/Hendelser på Havna 2016-2021. Ark 1 fullskalabygging siden 2005).
 • TRANSark. Forskning hvor vi ser på transformerende prosesser hos det skapende mennesket. Ved å reflektere over egne erfaringer i møte med kreative prosesser bevisstgjør du vaner og holdninger, og øver evnen til å utvikle innovative og berikende måter å jobbe på innenfor ditt eget fagfelt. Jeg er spesielt opptatt av utvikle metoder og skape rom for refleksjon til å kunne diskutere verdiperspektiver, det abstrakte, komplekse og uavklarte. [https://www.ntnu.edu/transark]
 • KREATIVE METODER. Metoder for oppstartsprosesser, gruppedynamikk og for videreutvikling av eksisterende prosjekter. [makingisthinking.net]

 

MØTER OG OVERGANGER MAKING IS THINKING

På FORMlab kan vi hjelpe deg å undersøke og utvikle nye og gode metoder som er inspirerende og effektive for prosjektet og/eller fagmiljøet ditt.  Vi hjelper også med å åpne for mulige koblinger på tvers av fagmiljø. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

 

---------

Profil Nina Haarsaker

Making is thinking- Refleksjon gjennom å skape form.TransArk. Designmetodikk. Pedagogisk filosofi. Problembasert læring. Radikale/fullskala intervensjoner. Temporære fullskala-undersøkelser. Offentlige program.

Lokale materialressurser og kunnskap om materialbruk. Nyskapende materialbruk og bricollage-arkitektur.

Boligarkitektur. Bad. Bibliotek. Fortellingen om stedet. Spor. Møter. ContactZones.

---------

PEDAGOGISK ERFARING

Masterkurs: MIT/AAR4611, FORMlab AAR4911, Diplomstudenter

Grunnkurs: Ark 1 og Ark 2

Fast ansatt ved NTNU siden 2011, som leder for grunn- og masterkurs ved AD/IAT. Ulike roller ved NTNU siden 2001.

Siden 2011 invitert til å lede internasjonale og lokale MakingIsThinking- workshops, både med første årskurs, masterstudenter og tverrfaglige grupper, se gjerne CV.

Som veileder for diplomstudenter i arkitektur spesielt  involvert i prosjekter med  offentlige og åpne progammer som urbane strategier/ skoler/ badekultur/ bibliotek/ boliger/ museum/ transformasjonsprosjekter/ kreative prosesser, teori og metode. 

---------

UTDANNING

Master i arkitektur fra NTNU 2001. Erasmus: Madrid/ Lund/ Delft. Kunst- og filosofi mellomfag 2003. Kurs i pedagogikk, PEDUP, og ledelseskurs ved NTNU 2015.

---------

PRAKSIS

Arkitekturprosjektering med erfaring både fra på bolig og fra skolebygg. Plan AS, Arkiplan AS, eget foretak TiPi samt med arkitetpartner i HAARSAKER+GJERDE/ SUnNE HUS AS.

For siste ferdigstilte boligprosjekt, se ÅRSTIDSHUSET, https://www.sunne-hus.net/, som diskuterer koblingen mellom sted og form, hybrid energibruk, fleksibel planløsning, kortreist materialbruk, og materialer med hygroskopiske egenskaper: charred wood/ forkullingsteknikk av trefasade, hamp, treplater og papir som isolasjon, og med bruk av leire/leirepuss med leire fra tomta.

Ambisjon: Gjennom realiserte prosjekter diskutere nordisk/artisk boligarkitektur, både ved utfordre vaner for hvor og hvordan vi bor, hvilke materialer vi velger og hvilke typer rom og romlige sammenhenger vi lager. Hvordan vi okkuperer og samspiller.

 

  ---   ---   ---     ---   ---   ---     ---   ---   ---     ---   ---   ---     ---   ---   ---     ---   ---   ---     ---   ---   ---

 

NTNU 2020-21

 • SO-midler tildelt for tverrfaglig og internasjonalt koblet prosjekt "MakingIsThinking: PERFORMING OCEANIC ARCHITECTURES OF MARICULTURE".  Samarbeid med blant annet Kunstakademiet/ KIT, NTNU Ocean Space Center and IACC Barcelona. Flere workshops og perfamances 2020-2021.
 • KORO-midler for LARVIK |350: MakingIsThinking workshop i samarbeid med Gro Rødne og August Schmidt. MAKINGISTHINKING: Larvik 350/ studentworkshop planlegges for Juni 2021
 • JST (Joint Staff Trainees) members of CA2RE+ Community, Milano, online event (28-30 October 2020). 
 • Komite for Homans legat siden 2018. Utdeling av reisestipend for NTNU-studenters faglig relaterte reiser.
 • Emneansvar for Havnelangs på Nyhavna, FULLSKALA ARK 1/ [https://www.youtube.com/watch?v=8cSur3ITeLA&feature=youtu.be].
 • Leder av vårens METODEKURS/ TEKTONISKE SKALAØVELSER
 • VINDUSUTSTILLINGER, RADICAL&BORDER, MakingIsThinking masterkurset utstilling på TAF-ArkitektensHus og Galleri Blunk, Juni 2020
 • Valgt inn som ansattrepresentant fakultetsstyret og sitter i utdanningsutvalget for AD siden høsten 2017. Del av Faggruppe for FORM ved AD siden 2017.

  ---   ---   ---     ---   ---   ---     ---   ---   ---     ---   ---   ---     ---   ---   ---

Se gjerne også engelsk versjon

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Rødne, Gro; Haarsaker, Nina Katrine; Gullberg, Johanna Sofia. (2018) remaking is rethinking. reACT by Design.
 • Rødne, Gro; Haarsaker, Nina Katrine. (2017) displace place display play. reACT by Design.

Kunstneriske produksjoner

 • Haarsaker, Nina Katrine; Olsen Smidt, Kristina; Olsen, Thomas Nikolai. (2019) SPOR, Musikalske minnespor og visuelle drømmer //Urframføring 15.juni kl 19:00 på Nyhavna, Dora 1. SPOR
 • Haarsaker, Nina Katrine. (2014) Byens farger. Colour in the city, Trondhjem kunstforening. 2014.
 • Haarsaker, Nina Katrine; Schmidt, August; Gilberg, Arnstein Olav; Melhus, Britt Renee; Aadahl, Gunhild. (2014) WOODliDO. Institutt for byggekunst form og farge, Fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU, Krigsseilerplassen. 2014.
 • Haarsaker, Nina Katrine; Gjerde, Sevrin. (2013) Detaljprosjekt bolig på Blaklia; "Årstidshus". Nina Haarsaker og Svrin Gjerde. 2013.

Del av bok/rapport

 • Haarsaker, Nina Katrine; Brenk, Guro Wiksten. (2016) An inclusive aesthetic approach to full scale building. Structures and Architecture Beyond their Limits.

Rapport/avhandling

 • Haarsaker, Nina Katrine; Røshol, Nikolas. (2020) Arkitektur 1. En introduksjon til arkitektur. Kompleksitet og dybde. 2020.
 • Haarsaker, Nina Katrine; Braaten, Bjørn Otto; Røshol, Nikolas. (2019) Arkitektur 1. En introduksjon til aritektur. Kompleksitet og dybde. 2019.
 • Haarsaker, Nina Katrine; Johansson, Michelle Lilleby; Tolstad, Ole. (2018) DIPLOM. Masterprogrammet i arkitektur. 2018.
 • Haarsaker, Nina Katrine. (2014) Arkitektur 1. Arkitekturens grunnelementer. Grunnlag for evaluering av masterprogrammet. 2014.
 • Nordby, Anne Sigrid; Haarsaker, Nina Katrine. (2014) PASSIV KLIMATISERING Flere veier til målet om passivhusnivå i Tek 2015? Rapport til Husbanken / DiBK. Husbanken. 2014.
 • Haase, Matthias; Haarsaker, Nina Katrine; Gjerde, Sevrin. (2012) Forprosjekt Blakli. 2012.