Bakgrunn og aktiviteter

 

Faglig interessefelt

 • Arkitekturprosjektering   
 • Arkitektur, landskap og byutvikling
 • MAKING IS THINKING Konstellasjon av relevante kreative metoder og verktøy for ide-og konseptutvikling gjennom formgivning. Fokus på prosess og refleksjon for økt forståelse av læringsprosesser.
 • AKSJONSROM Prinsipper og ferdigheter knyttet til registrering, tolking av sted/rom/kompleksitet gjennom konseptuelle teorier, fullskala-bygging, installasjoner,  improvisasjon og andre intervensjoner. Making is thinking/ formgivning, arkitektur, urbanisme, kunst, film, lyd, performance/ hendelser og tekst...
 • Pedagogisk filosofi. Jeg er for tiden spesielt opptatt av: Estetisk tenkning/ læring gjennom samtale og kritisk egenrefleksjon, liminalitet og treshold concepts/ lærings-terskler, soma-estetikk/ kroppsbevissthet, fenomenologi, identitet, kultur og dannelse, og ikke minst- erfaringshorisont.

 

Pedagogisk erfaring

Fast ansatt ved NTNU siden 2011.

Fagansvar for Master Diplom ved Arkitekt (IAT og IAP) siden 2017.

Leder og/eller medarbeider på 1. og 2. årskurs arkitekt siden 2002.

Leder for MIT- Eksperter i team og medarbeider på «Making is thinking» masterkurs. http://makingisthinking.net/

De siste tre årene invitert til å holde diverse internasjonale arkitekturworkshop (se mer utfyllende engelsk versjon).


Hovedfokus på følgende registrerings-, utviklings- og formidlings-verktøy i ytterpunkt av skala: Digital og analog tegning gjennom plan, snitt og perspektiv. Tekst, film, male og trykke-teknikker, analogt modellarbeid, sandkasse, bricolage, analoge og digitale collager, fullskala- prosjekter og aksjoner på sted. Kreativ metode og improvisasjonsteknikker individuelt og i grupper blant annet gjennom «lateral tenkning», synektikk og/ eller tvungne sammenstillinger, skalahopp, abstrakt/ konkret mm.

 

Praksis

Master i arkitektur fra NTNU 2001. Arkitekturprosjektering med erfaring fra bolig- og skolebygg-prosjektering. Plan AS, Arkiplan AS og eget foretak TiPi. For siste boligprosjekt se ÅRSTIDSHUSET, https://www.sunne-hus.net/, eller aarstidshus

Forskning gjennom fullskalabygging ( 1:STED OG FORM, 2:ALTERNATIV energibruk og planløsning, 3:KORTREIST MATERIALBRUK; Bricolage, fullskalabygging i tre, charred wood/forkullingsteknikk, leire: leirepuss).

Valgt inn som ansattrepresentant fakultetsstyret for AD siden høsten 2017. Har hatt rollen som nestleder for tidligere Institutt for Form& Farge i tre år. Del av Faggruppe for FORM ved AD siden 2017.

 

Fokus på arkitektonisk gjenbruk/bricolage-teknikker gjennom å utfordre grensene mellom arkitektur, landskap, design og kunst.

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Rødne, Gro; Haarsaker, Nina Katrine; Gullberg, Johanna Sofia. (2018) remaking is rethinking. reACT by Design.
 • Rødne, Gro; Haarsaker, Nina Katrine. (2017) displace place display play. reACT by Design.

Kunstneriske produksjoner

 • Haarsaker, Nina Katrine; Olsen Smidt, Kristina; Olsen, Thomas Nikolai. (2019) SPOR, Musikalske minnespor og visuelle drømmer //Urframføring 15.juni kl 19:00 på Nyhavna, Dora 1. SPOR
 • Haarsaker, Nina Katrine. (2014) Byens farger. Colour in the city, Trondhjem kunstforening. 2014.
 • Haarsaker, Nina Katrine; Schmidt, August; Gilberg, Arnstein Olav; Melhus, Britt Renee; Aadahl, Gunhild. (2014) WOODliDO. Institutt for byggekunst form og farge, Fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU, Krigsseilerplassen. 2014.
 • Haarsaker, Nina Katrine; Gjerde, Sevrin. (2013) Detaljprosjekt bolig på Blaklia; "Årstidshus". Nina Haarsaker og Svrin Gjerde. 2013.

Del av bok/rapport

 • Haarsaker, Nina Katrine; Brenk, Guro Wiksten. (2016) An inclusive aesthetic approach to full scale building. Structures and Architecture Beyond their Limits.

Rapport/avhandling

 • Nordby, Anne Sigrid; Haarsaker, Nina Katrine. (2014) PASSIV KLIMATISERING Flere veier til målet om passivhusnivå i Tek 2015? Rapport til Husbanken / DiBK. Husbanken. 2014.
 • Haase, Matthias; Haarsaker, Nina Katrine; Gjerde, Sevrin. (2012) Forprosjekt Blakli. 2012.