Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Kunstneriske produksjoner

  • Haarsaker, Nina Katrine; Schmidt, August; Gilberg, Arnstein Olav; Melhus, Britt Renee; Aadahl, Gunhild. (2014) WOODliDO. Institutt for byggekunst form og farge, Fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU, Krigsseilerplassen. 2014.

Bøker

  • Schmidt, August; Samdal, Ina; Gilberg, Arnstein Olav. (2017) Learning in 1:1 scale - Eldmølla - building a sauna in Vang. 2017. ISBN 978-82-7551-200-8.
  • Schmidt, August. (2015) Genius Loci / Dikehaugen. 2015. ISBN 978-84-936901-8-2.
  • Schmidt, August; Gray, Diane. (2013) European Union Prize for contemporary Architecture / Rake exhibition space. 2013. ISBN 978-84-936901-8-2.

Del av bok/rapport

  • Schmidt, August. (2009) Enebolig Humlehaugen 19 / Ranheim 2008. Arkitektur i 1000 år, Arkitekturguide for Trondheim.