Digitalisering og ledelse i skolen

Videreutdanning for skoleledere

Digitalisering og ledelse i skolen

– 15 studiepoeng

Digitalisering og ledelse i skolen er et behovsrettet, problembasert og praksisnært emne på masternivå. Du arbeider med konkrete problemstillinger som du tar med fra egen arbeidsplass, og knytter disse til organisasjonslæring og lederkompetanser.

Emnet er utformet i tråd med Utdanningsdirektoratets rammeverk og arrangeres både i Trondheim og på Østlandet.


Digitalisering og ledelse i skolen


Digitalisering og ledelse i skolen

Digitalisering og ledelse i skolen vil gi deg kunnskaper og ferdigheter som du som skoleleder trenger for kunne

  • planlegge og lede en helhetlig digitalisering av skolen som støtter opp om skolens overordnede mål
  • utnytte mulighetene digitalisering av skolen gir
  • møte utfordringer som kan oppstå når skolens kjernevirksomhet og teknologi veves sammen

Egenutvikling, utvikling av egen skole og prosesslæring i profesjonelle læringsfellesskapet står sentralt i emnet. Gjennom obligatoriske samlinger, mellomarbeid og veiledning utvikler du din lederkompetanse relatert til digitalisering i skolen, både på individ- og systemnivå. På den måten kan emnet bidra til å støtte deg som leder, i arbeidet med å utvikle en digitalt moden skole.

Målgruppe

Skoleledere og andre som har gjennomført rektorutdanning /skolelederutdanning på 30 studiepoeng.

Digitalisering og ledelse i skolen

Søke opptak

Søknadsfristen er 15. november, men det er foreløpig ikke mulig å søke. 

Rektorer, assisterende rektorer, avdelingsledere og inspektører som er ansatt i grunnskole, videregående opplæring eller voksenopplæring på grunnskolenivå kan søke.

Søk Ledelse og digitalisering i skolen med samlinger på Østlandet

Søk Ledelse og digitalisering i skolen med samlinger i Trondheim

Opptakskrav

  • Rektorutdanning 30 studiepoeng, eller tilsvarende skolelederutdanning. Karakterutskrift som dokumenterer utdanningen må lastes opp innen søknadsfristen.

For rangering av søknaden må du i tillegg laste opp en attest der arbeidsgiver bekrefter din tilsetting som rektor/skoleleder.  

Ved flere søkere enn plasser, vil rektorer prioriteres foran andre skoleledere. Forventninger til rektor. 

Finansiering

Digitalisering og ledelse i skolen er finansiert av Utdanningsdirektoratet (UDIR), og er en videreføring av den nasjonale rektorutdanningen og også del av kompetanse for kvalitet.   

Undervisningsform

Samlingsbasert med fire obligatoriske samlinger over to semester. Mellomarbeid og veiledning via nett. Du velger studiested når du søker, enten Trondheim eller Østlandet. 

På og mellom samlingene brukes arbeidsmåter som støtter utvikling av akademisk og organisatorisk innsikt og praktiske lederferdigheter knyttet til digitalisering i skolen. Mellom samlingene får deltakerne veiledning enkeltvis og i grupper. Hver gruppe får en egen veileder som følger gruppemedlemmenes arbeid gjennom hele emnet. Mer om arbeidsform og vurdering.

Samlinger

Datoer blir publisert seinere. 

Kan inngå i mastergrad

Emnet kan innpasses i Skoleutvikling og utdanningsledelse.

 

Kursdetaljer

Kursdetaljer

Søknadsfrist: Vår 2021

Kursavgift: Ingen

Studiepoeng: 15

Emnekode: SKOLE6130

Undervisningssted: Trondheim eller Østlandet

Arrangør: NTNU i Trondheim

 

Du kan ikke søke dette kurset ennå. 

Kontakt

Kontakt

Faglig og administrativ kontaktperson:
Bente Sellereite
Telefon: 977 14 704
E-post: bente.sellereite@ntnu.no

Studieadministrativ kontaktperson:
Annveig Skurseth
Telefon: 918 97 261
E-post: annveig.skurseth@ntnu.no

Blogg: Lærer å lede digitale prosesser

Krysspublisert! - NTNU VIDERE

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.