Velkommen til Ledelse og kvalitet i skolen

Skolelederkonferansen Ledelse og kvalitet i skolen 2019 arrangeres torsdag 7. og fredag 8. februar på Scandic Hell Hotel, Stjørdal.

Skolebygg med mosaikkfasade

Skoleledere og kommunale skoleeiere står foran store utfordringer i arbeidet med å kvalifisere barn og unge til gode liv i framtidssamfunnet. 

Hva kjennetegner disse lederutfordringene, og hvilke mulige svar kan vi finne? Hva trenger norsk skole for å bli bedre? 

På hvilket kunnskapsgrunnlag tas beslutninger om skolens utviklingsretning? Hva er klok ledelse? Kan vi lede uten tillit? Hvordan kan ledelse påvirke kvaliteten på undervisning og læring? 

Og: Er det mulig å lede for lærelyst?

Dette er noen av spørsmålene du vil få belyst i "Ledelse og kvalitet i skolen 2019".


Velkommen til den lærende og vennlige konferansen!

 

Arrangør

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Del