Velkommen

Ledelse og kvalitet i skolen

Skolelederkonferansen Ledelse og kvalitet i skolen 2021 arrangeres torsdag 11. og fredag 12. februar.

bilde

dekor: bilde av skolebygg

Velkommen til Ledelse og kvalitet i skolen

Velkommen til digital konferanse

2020 ble året da skolen fikk utfordringer ingen hadde sett for seg. Det ble fokus på tilrettelegging for hjemmeundervisning, bruk av digitale løsninger, hjemme eksamen og ikke minst smittevern, da skolene ble åpnet igjen.

Fortsatt er vi preget av pandemien, og for første gang arrangerer vi vi skolelederkonferansen Ledelse og kvalitet i skolen, digitalt. Vi har kortet ned konferansen til to halve dager, og tematisk har vi konsentrert oss om ledelse av den utvikling som skal skje i skolen. Vi ser mye på fagfornyelsen, men også på ledelse når det gjelder eksempelvis arbeidsforhold, arbeidsdeling, digitalisering, skjønnsutøvelse mm. Her kan du forvente ny kunnskap, mulighet for refleksjon og ikke minst inspirasjon til videre arbeid på egen skole.

Selv i kort format skal dette være en nyttig konferanse for alle som har lederroller og utviklingsansvar i og i tilknytning til skolen.

Se program >>

Ledelse og kvalitet i skolen er en årlig konferanse. Målgruppen er skoleledere i grunn- og videregående skole, skoleeiere og skolens lokale og nasjonale støtteapparat.

Påmelding RSB

RSB arrangør

Arrangør:

NTNU - kunnskap for en bedre verden