Bildecollage med skoletema

Velkommen til Ledelse og kvalitet i skolen

Skolelederkonferansen Ledelse og kvalitet i skolen 2018 arrangeres torsdag 8. og fredag 9. februar på Scandic Hell Hotel, Stjørdal. 

Skoleledere og kommunale skoleeiere skal finne sin rolle i spenningsfeltet mellom statlige mål, lokale rammebetingelser og profesjonelt skjønn. Hva er da klok ledelse? Hva er forbedringsarbeid i den norske tradisjonen? Hvordan kan ledelse påvirke kvaliteten på undervisning? Dette er bare noen av spørsmålene du vil få belyst i "Ledelse og kvalitet i skolen". Velkommen til den lærende og vennlige konferansen!

Ledelse og kvalitet i skolen er en årlig konferanse. Målgruppe er skoleledere fra grunn- og videregående skole, skoleeiere og skolens lokale og nasjonale støttapparat.

 

Arrangør

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Del