sdu-collage

Skolelederkonferansen Skolen i digital utvikling 20 år! 2002-2022. Bilder av elever med PC og mobiltelefoner

Velkommen til Skolen i digital utvikling

Velkommen til skolelederkonferansen Skolen i digital utvikling – SDU!

SDU 2022

27. - 28. oktober 2022
Thon Hotel Arena, Lillestrøm

Påmelding til SDU 2022

Ønsker du å holde utstilling på SDU 2022? >>

Konferansen feirer 20 år i 2022, og vi ser selvsagt veldig fornøyd med å kunne invitere til en fysisk konferanse på Lillestrøm.

Det å samle dere som skal treffe beslutningene, dere som har ansvar for skoleutvikling til konferanse om digitalisering i skolen, har vært viktig i alle år, og det blir ikke mindre viktig. Den digitale utviklingen i skolen er en pågående, konstant prosess som krever en god og kompetent ledelse både på skolen og hos skoleeier.

Konferanseprogrammet ser tilbake på den utviklingen vi har vært igjennom i et 20-års perspektiv, men først og fremst ser vi framover. Vi får en ny handlingsplan fra 2023, vi ser på begrepet digital kompetanse, vi kikker til nabolandet og vi går helt ned på arbeid på trinn, eller i kommunen på sesjonene på dag en. Det skal være noe å ta med tilbake til egen arbeidsplass, det har alltid vært et mål.

Konferanseprogrammet er blitt til i en periode hvor det er krig i Europa. En krig som også føres digital, og dermed rammer på andre måter enn det vi tradisjonelt har forberedt oss på. I vårt eget land opplever vi digitale angrep på banker, andre bedrifter og viktige samfunnsinstitusjoner og på det personlige plan kan vi risikere identitetstyveri og alt det kan medføre.

Dette gjør at vi må spørre oss om vi er bevisst nok på hva som skjer rundt oss, og ikke minst hvilke kompetanser samfunnet vil ha behov for å sikre et trygt samfunn. Datasikkerhet ble en helt naturlig programpost: Hvilke konsekvenser har det som skjer rundt oss for ledelse og praksis i skolen?

Vi inviterer til en konferanse med dyktige foredragsholdere, svært relevante tema, til god stemning i møte med kolleger fra hele landet. Fredag avslutter vi med plenumssesjonen Hva Vil vi med teknologi i skolen? Etter 20 år med konferanse er spørsmålet fortsatt aktuelt.

Velkommen til konferanse 27. og 28. oktober!

 

Samarbeidspartnere

Arrangør:

NTNU logo

Samarbeidspartner:

Udir logo