Bildecollage: elever ved touchskjerm, ung voksen jente ved laptop

 

Velkommen til skolelederkonferansen Skolen i digital utvikling!

Neste konferanse:
8. - 9. november 2018, Thon Hotel Arena, Lillestrøm

Velkommen til alle skoleledere, skoleeiere og lærerutdannere og til alle skolefaglig ansvarlige i direktorat, i organisasjoner hos fylkesmannen og andre som er opptatt av skoleutvikling og IKT

Forrige konferanse startet med statsrådens foredrag ”Lærelyst, ledelse og teknologi – hvor er skolen i 2022?” Både stortingsmelding 21, Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen, og den varslede nye IKT-strategien for skolen vil få betydning for hvordan det blir satset på IKT I norsk skole de nærmeste årene. Staten legger rammene, mens hovedansvar vil ligge lokalt, hos skoleeiere og skoleledere. Mange gjør allerede en flott jobb og har kommet langt i sin satsing på å integrere IKT I læringsarbeidet, men sprikene kommuner, skoler og klasserom imellom er fortsatt store.
Vi skal utdanne barn og unge for framtidens arbeidsmarked, og til jobber som som enda ikke finnes. Konferansen “Skolen I digital utvikling” inspirerer til å videreutvikle egen skole.

 

 

Samarbeidspartnere:

Kunnskapsdepartementet logo Udir logo NTNU logo

Utstilling

I vrimleområdet finner du konferansens utstilling. Relevante leverandører viser deg nyheter og gir gode råd.

Alle utstillerne gis anledning til å presentere seg i sesjonene torsdag.

Utstillingen er åpen under hele konferansen

Del denne siden: