Velkommen til skolelederkonferansen Skolen i digital utvikling

Velkommen til skolelederkonferansen
Skolen i digital utvikling 2024!

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
13 - 14 november 2024

Publikum klapper
Foto: Colorbox

Der drøfter vi viktige tema knyttet til den digitale utviklingen i skolesektoren. Hvordan kan du som skoleleder ta i bruk digitale teknologier? Hvordan påvirker disse teknologiene elevens læring og livsverden? Hvordan leder vi skolens digitale utvikling?

Gjennom spennende plenum og parallellsesjoner får du innsikt og nettverk som styrker deg som skoleleder. Vi ser frem til å dele kunnskap, erfaringer og inspirasjon med deg og dine kolleger.

Vennlig hilsen arrangementskomitéen

Samarbeidspartnere

 

Arrangør:

NTNU logo

Samarbeidspartner:

Udir logo