sdu-collage

nettbrett, vr-briller, dataspill og andre duppeditter
foto: Bente Sellereite/NTNU

Velkommen til Skolen i digital utvikling

Velkommen til skolelederkonferansen Skolen i digital utvikling!

Neste konferanse:

27. - 28. oktober 2022
Thon Hotel Arena, Lillestrøm

(Påmelding åpner i juni)

Den digitale utviklingen i skolen er en pågående, konstant prosess som krever en god og kompetent ledelse både på skolen og hos skoleeier. Skoleledelsen skal, med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling, støtte opp under lærernes arbeid med IKT, og skoleeier skal legge rammer for infrastruktur og god utnyttelse av IKT. Dette gjelder pedagogisk så vel som administrativt arbeid og tilrettelegging, og hele tiden med elevens læring i fokus.

Utvikling av profesjonsfaglig digital kompetanse krever god faglig forankring i personalet, godt utviklet delingskultur, god kontakt med foreldre og god samhandling mellom skoler og skoleeier.

Skolen i digital utvikling ønsker å bidra i dette arbeidet, med å skape inspirasjon til, og bidra til å utvikle den kunnskapen som er nødvendig i utviklingsarbeidet.

Vi ønsker velkommen til konferanse på nett 27. og 28. oktober!

 

Samarbeidspartnere

Arrangør:

NTNU logo

Samarbeidspartner:

Udir logo