SKOLE6119 - Den nasjonale rektorutdanningen ved NTNU

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave
Oppgave
Oppgave
Oppgave

Obligatoriske aktiviteter

  • Digital tilstedeværelse mellom samlingene
  • Aktiv deltakelse på samling og mellom samlinger
  • Svar på studiespørsmål ifbm hovedområdene

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave
Høst ORD Oppgave
Høst ORD Oppgave
Høst ORD Oppgave

Utlevering
08.11.2017

Innlevering
27.11.2017

Vår ORD Oppgave
Vår ORD Oppgave
Vår ORD Oppgave
Vår ORD Oppgave
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.