Videreutdanning, Trondheim

Rådgivning 1


Rådgivning 1 (30 studiepoeng) tilbys av Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL) ved NTNU. Rådgivning 1 er første del av årsstudiet i rådgivning. Årsstudiet kan samlet sette innpasses som erstatning for emner i masterprogrammet i rådgivning ved IPL, NTNU.

Rådgiverstudiets samlede innhold imøtekommer skolens og andre veiledningsinstitusjoners behov for rådgivningstjenester innenfor områdene veiledning/rådgivning, sosialpedagogikk, mangfold og inkludering, flerkulturalitet og interkulturell kompetanse, karriereveiledning og veiledning på organisasjonsnivå. Studiet vektlegger muligheter og utfordringer i veiledning og rådgivning i dagens komplekse og flerkulturelle samfunn.


Rådgivning 1 tilbys ikke studieåret 2018/2019. Rådgivning 1 og Rådgivning 2 tilbys normalt annethvert år. Studieåret 2018/2019 tilbys Rådgivning 2.

Målgruppe

Lærere, rådgivere og faggrupper som har veilednings- og rådgivningsoppgaver på alle trinn i grunnskolen eller videregående skole og andre faggrupper som jobber i sosiale relasjoner og annen pedagogisk virksomhet.

Undervisningsform

Erfarings-, nett- og samlingsbasert deltidsstudium. Samlingene finner sted i Trondheim. Deltakelse på samlinger er obligatorisk.

Kursavgift

Kr 34.500,- for Rådgivning 1 (30 sp). Semesteravgift kommer i tillegg.

Antall studieplasser: Det er 30 plasser på dette studiet.

Opptakskrav

Enten bachelorgrad med fordypning i pedagogikk, rådgivning, sosiologi, sosialantropologi eller psykologi

eller gjennomført de tre første årene av allmennlærer- /barnehagelærerutdanningen

eller bachelorgrad og 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning

eller annen relevant profesjonsrettet 3-årig bachelorutdanning (f.eks. sosionom, vernepleier, ergoterapeut, sykepleier eller treårig barnevernsutdanning) i tillegg til 2 års relevant yrkespraksis.


Studiets innhold

Det er stort behov for rådgivningstjenester i skolen i dag, ikke minst for å motvirke frafall av unge i den videregående skolen. Det er også et stort behov for rådgivningstjenester i andre pedagogiske virksomheter, spesielt for de som daglig arbeider med sosiale relasjoner i sitt yrke. Samfunnet endrer seg raskt, og det er nødvendig med kunnskap om håndtering av disse endringene og den kompleksiteten som er tilstede i dagens samfunn.  

Rådgivning 1 og Rådgivning 2 er på masternivå og utgjør tilsammen en årsenhet på 60 studiepoeng. Både Rådgivning 1 og Rådgivning 2 består av to moduler, hver på 15 studiepoeng. Rådgivning 2 bygger på Rådgivning 1. Studieåret 2017/2018 tilbys Rådgivning 1. 

Ansvarlig fagmiljø er Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL) ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU).

Modul 1: Rådgivning i et mangfoldig samfunn
Emnekode Modul Studiepoeng
PED6031 Rådgivning i et mangfoldig samfunn 15

 

Modul 2: Studie- og karriereveiledning i skolen
Emnekode Modul Studiepoeng
PED6032 Studie- og karriereveiledning 7,5
RAD6030 Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet 7,5

Les mer om kursene og se når de tilbys

Kontakt

Administrativ kontaktperson
Gunvor V. Singsaas
E-post: videre@ntnu.no
Telefon: 73 59 00 66

Faglig kontaktperson 
Jan Arvid Haugan

Rådgivning 1 og Rådgivning 2 tilbys normalt annethvert år. Studieåret 2017/2018 tilbys Rådgivning 1.

Les om betingelser for videreutdanning og praktisk informasjon knyttet til søknad og opptak, eksamen og livet som videreutdanningsstudent.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.