Matematikkdidaktikk for lærerutdannere

Videreutdanning for lærerutdannere

Matematikkdidaktikk for lærerutdannere


Matematikkdidaktikk for lærerutdannere - ingress

Hvordan kan vi sammen utvikle lærerutdanningen i matematikk?
I dette studiet kan du utforske ulike tilnærminger til matematikkundervisning i lærerutdanningen, og utvikle ny innsikt i sentrale matematiske ideer og matematikkdidaktiske tema.


Matematikkdidaktikk for lærerutdannere - om studiet

Målgruppe

  • Lærerutdannere med en sterk matematikkfaglig bakgrunn
  • Lærerutdannere som vil kvalifisere seg som førstelektor
  • Lærerutdannere som ønsker å forbedre undervisningen og veiledningskompetansen
  • Nyansatte i lærerutdanningen
  • Lærerutdannere som har fullført master fra GLU

Om studiet

Utdanning av matematikklærere involverer matematikken som vitenskapsfelt, praksisfelt og det matematikkdidaktiske forskningsfeltet. Dette studiet har som mål at lærerutdannere skal utvikle evnen til å knytte disse feltene enda tettere sammen. 

Studiet gir deg mulighet til å utvikle din kompetanse, og vi vil sammen utforske hva undervisning av matematikk i lærerutdanningen kan være. Her er det rom for spennende faglige diskusjoner, og muligheter for nettverksbygging med medstudenter og faglærere.


Studiets oppbygning

Dette er et deltidsstudium som kan kombineres med jobb som lærerutdanner. Studiet er på 30 studiepoeng som gjennomføres over to år.

Studiets 30 studiepoeng er fordelt på to emner. Hvert emne går over ett år og har et omfang av 15 studiepoeng:

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SKOLE6021 Matematikk for lærerutdannere 1 15
SKOLE6022 Matematikk for lærerutdannere 2 15

Organisering av studiet

Du må fullføre emne 1 før du kan starte på emne 2.
Studiet er samlingsbasert, 4 samlinger for hvert emne, totalt 8 samlinger for hele studiet. Hver samling har en varighet på 3 dager.
Samlingene vil foregå på ulike campus: NTNU, UiA og UiS.

Deler av undervisningen vil foregå på engelsk.

Vi tar forbehold om at koronasituasjonen kan innebære at samlingene blir gjennomført på andre måter.

Samlingene utgjør en viktig læringsarena og består av forelesninger og faglige diskusjoner. 
Studiet har obligatoriske arbeidsoppdrag underveis i studieåret. Hvert emne avsluttes med eksamen.


Kursavgift

Du betaler ikke kursavgift, men må påregne kostnader til semesteravgift og pensumlitteratur.
Reise og opphold for deltakerne dekkes i pilotperioden (første 2 årene).


Hvordan søke opptak?

Du må søke opptak på hvert emne separat. Søk via lenke i tabellen under.

SKOLE6021 tilbys i studieåret 2021/2022.
Du må bestå SKOLE6021 før du kan søke på SKOLE6022.

Søknadsfrist: 15. mai 2021

Matematikkdidaktikk for lærerutdannere - opptakskrav

Opptakskrav

  • Fullført mastergrad
  • Tilsetting ved lærerutdanning i matematikk ved offentlig godkjent lærerutdanningsinstitusjon i Norge

Dokumentasjon lastes opp når du søker til NTNU. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut. Krav til dokumentasjon.

Dersom det er flere søkere enn antall studieplasser, rangeres søkerne etter antall år tilsatt i lærerutdanning.

Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for igangsettelse av tilbudet.


Matematikkdidaktikk for lærerutdannere - kvalitet

Høy faglig kvalitet

Det er Nasjonalt senter for matematikk i utdanningen (Matematikksenteret), NTNU og Centre for Research, Innovation and Coordination of Mathematics Teaching (MatRIC) ved Universitetet i Agder, som har utviklet studietilbudet.

Undervisningen i studiet er forskningsbasert og avspeiler en internasjonal forskningsfront samtidig som den tar utgangspunkt i virkeligheten i det norske utdanningssystemet.

Faglærere/forelesere

Raymond Bjuland
Professor i matematikkdidaktikk
Matematikksenteret, NTNU og Universitetet i Stavanger

Janne Fauskanger
Førsteamanuensis i matematikkdidaktikk
Matematikksenteret, NTNU og Universitetet i Stavanger

Simon Goodchild
Professor i matematikkdidaktikk
MatRIC, Universitetet i Agder

Reidar Mosvold
Professor i matematikkdidaktikk
Matematikksenteret, NTNU og Universitetet i Stavanger

Linda Gurvin Opheim
Universitetslektor
MatRIC, Universitetet i Agder

Kjersti Wæge
Ph.d i matematikkdidaktikk og leder ved Matematikksenteret, NTNU
Matematikksenteret, NTNU

Internasjonale faglærere/forelesere

Professor Merrilyn Goos, EPI*STEM - National Centre for STEM Education, University of Queensland

Professor Elham Kazemi, University of Washington

Professor Peter Liljedahl, Simon Fraser University

Professor Emeritus John Mason, Open University; Senior Research Fellow, University of Oxford

Gjesteforeleser

David A. Reid
Professor i matematikkdidaktikk
MatRIC, Universitetet i Agder

 

Presentasjoner av de internasjonale foredragsholderne


Kontakt

Kontakt

Administrativ kontaktperson:
Linda Lønvik
Telefon: 73412389
E-post: videre@ntnu.no

Faglig kontaktperson:
Kjersti Wæge
Telefon: 91897622

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for lærerutdanning
i samarbeid med
Matematikksenteret