EVU-Kurs


Matematikk for lærerutdannere 1

Er du lærerutdanner og ønsker å utvikle egen praksis?

I dette studiet vil du få utforske ulike tilnærminger til matematikkundervisning i lærerutdanning, og få ny innsikt i sentrale matematiske ideer og matematikkdidaktiske tema.

Søknadsfrist: 15.05.2021

Målgruppe:

Lærerutdannere ansatt ved offentlig godkjent lærerutdanningsinstitusjon i Norge.

Eksamensbeskrivelse:

Innlevering av oppgave. Oppgaven består av en faglig (multimodal) tekst som trekker inn perspektiver fra emnets to deler. Eksamen blir vurdert med bokstavkarakter A-F, der F er ikke bestått.

Dato for innlevering kommer senere.

For å stille til eksamen må følgende obligatoriske aktiviteter være godkjent:

 • Obligatorisk oppmøte
 • Arbeidsoppdrag
 • Tid og sted for kurs/samlinger:

  4 obligatoriske samlinger på tre dager hver samling

  Høsten 2021
  Første samling: Mandag 30. august - onsdag 1. september, NTNU, Trondheim
  - Main speaker: John Mason
  Andre samling: Mandag 8. november - onsdag 10. november, UiA, Kristiansand
  - Main speakers: David Reid and John Mason

  Våren 2022
  Tredje samling: Mandag 14. februar - onsdag 16. februar, UiS, Stavanger
  - Main speaker: Peter Liljedahl
  Fjerde samling: Tirsdag 19. april - torsdag 21. april, NTNU, Trondheim
  - Main speaker: Merrilyn Goos

  Tidspunkt for samlingene blir publisert senere. 

  Kursavgift:

  0 Kr
  Kursavgift info: Studentene må betale semesteravgift til NTNU og dekke utgifter til pensumlitteratur.

  Reise og opphold for deltakerne dekkes i pilotperioden.

  Fagansvarlig/Forelesere:

  Kjersti Wæge
  Senterleder, Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen
  Mobil: 91897622
  Epost: kjersti.wage@matematikksenteret.no

  Kontakt:

  Linda Lønvik
  NTNU VIDERE
  Telefon: 73412389
  Epost: videre@ntnu.no

  Samarbeidspartnere:

  MatRIC, Universitetet i Agder

  Kursform/Undervisning:

  Samlingsbasert

  Opptakskrav:

  • Fullført mastergrad
  • Tilsetting ved lærerutdanning i matematikk ved offentlig godkjent lærerutdanningsinstitusjon i Norge

  Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.
  Les mer om krav til dokumentasjon her

  Dersom det er flere søkere enn studieplasser rangeres søkerne etter antall år tilsatt i lærerutdanning.

  Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for igangsetting av emnet.

  Mer informasjon:

  Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

  Kursdetaljer

  Startdato: 30.08.2021

  Søknadsfrist: 15.05.2021

  Kursavgift: 0 Kr

  Studiepoeng: 15

  Emnekode: SKOLE6021

  Undervisningssted: NTNU, UiA og UiS

  Arrangør: NTNU i Trondheim

  Søk dette kurset nå

  Hold deg oppdatert

  Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.