EVU-Kurs

Matematikk for lærerutdannere 1

Fire voksne, blide studenter samarbeider

Foto: Glen Musk, Matematikksenteret NTNU

Start: 30.08.2021
Søknadsfrist: 15.05.2021

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: NTNU, UiA og UiS

Pris: 0 Kr
Studiepoeng: 15
Emnekode: SKOLE6021

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Er du lærerutdanner og ønsker å utvikle egen praksis?

I dette studiet vil du få utforske ulike tilnærminger til matematikkundervisning i lærerutdanning, og få ny innsikt i sentrale matematiske ideer og matematikkdidaktiske tema.

Emnet er det første av to emner i studiet Matematikkdidaktikk for lærerutdannere.

Målgruppe

Lærerutdannere ansatt ved offentlig godkjent lærerutdanningsinstitusjon i Norge.

Opptakskrav

 • Fullført mastergrad
 • Tilsetting ved lærerutdanning i matematikk ved offentlig godkjent lærerutdanningsinstitusjon i Norge

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.
Les mer om krav til dokumentasjon her

Dersom det er flere søkere enn studieplasser rangeres søkerne etter antall år tilsatt i lærerutdanning.

Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for igangsetting av emnet.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

4 obligatoriske samlinger på tre dager hver samling

Høsten 2021
Første samling: Mandag 30. august - onsdag 1. september, NTNU, Trondheim
- Main speaker: John Mason
Andre samling: Mandag 8. november - onsdag 10. november, UiA, Kristiansand
- Main speakers: David Reid and John Mason

Våren 2022
Tredje samling: Mandag 14. februar - onsdag 16. februar, UiS, Stavanger
- Main speaker: Peter Liljedahl
Fjerde samling: Tirsdag 19. april - torsdag 21. april, NTNU, Trondheim
- Main speaker: Merrilyn Goos

Tidspunkt for samlingene blir publisert senere. 

Eksamensbeskrivelse

Innlevering av oppgave. Oppgaven består av en faglig (multimodal) tekst som trekker inn perspektiver fra emnets to deler. Eksamen blir vurdert med bokstavkarakter A-F, der F er ikke bestått.

Dato for innlevering kommer senere.

For å stille til eksamen må følgende obligatoriske aktiviteter være godkjent:

 • Obligatorisk oppmøte
 • Arbeidsoppdrag
 • Prisinformasjon

  Pris: 0 Kr

  Studentene må betale semesteravgift til NTNU og dekke utgifter til pensumlitteratur.

  Reise og opphold for deltakerne dekkes i pilotperioden.

  Samarbeidspartnere

  MatRIC, Universitetet i Agder

  Fagansvarlig/Forelesere

  Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
  Kjersti Wæge, Senterleder, Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen
  Mobil: 91897622
  Epost: kjersti.wage@matematikksenteret.no

  Kontakt

  Linda Lønvik, NTNU VIDERE
  Telefon: 73412389
  Epost: videre@ntnu.no

  Hold deg oppdatert

  Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

  Meld deg på nyhetsbrev