EVU-Kurs

Matematikk for lærerutdannere 2

Start: 01.08.2022
Søknadsfrist: 15.06.2022

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: NTNU, UiA og UiS

Pris: 0 Kr
Studiepoeng: 15
Emnekode: SKOLE6022

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Er du lærerutdanner og ønsker å utvikle egen praksis?

I dette studiet vil du få utforske ulike tilnærminger til matematikkundervisning i lærerutdanning, og få ny innsikt i sentrale matematiske ideer og matematikkdidaktiske tema.

Emnet er det andre av to emner i studiet Matematikkdidaktikk for lærerutdannere.

Målgruppe

Lærerutdannere ansatt ved offentlig godkjent lærerutdanningsinstitusjon i Norge som har fullført SKOLE6021.

Opptakskrav

  • Fullført mastergrad
  • Tilsetting ved lærerutdanning i matematikk ved offentlig godkjent lærerutdanningsinstitusjon i Norge
  • Fullført og bestått SKOLE6021 Matematikk for lærerutdannere 1, 15sp

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.
Les mer om krav til dokumentasjon her

Dersom det er flere søkere enn studieplasser rangeres søkerne etter antall år tilsatt i lærerutdanning.

Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for igangsetting av emnet.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

4 obligatoriske samlinger på tre dager hver samling.

Høsten 2022
Første samling: 5. - 7. september (uke 36) NTNU, Trondheim
Andre samling: 7. - 9. november (uke 45) UiA, Kristiansand

Våren 2023
Tredje samling: 13. - 15. februar (uke 7) UiS, Stavanger
Fjerde samling: 9. - 11. mai (uke 19) NTNU, Trondheim

Eksamensbeskrivelse

Forskningsartikkel. Eksamen blir vurdert med bokstavkarakter A-F, der F er ikke bestått.

Dato for innlevering kommer senere.

For å stille til eksamen må følgende obligatoriske aktiviteter være godkjent:

  • Obligatorisk oppmøte
  • Arbeidsoppdrag

 

Prisinformasjon

Pris: 0 Kr

Studentene må betale semesteravgift til NTNU og dekke utgifter til pensumlitteratur.

Reise og opphold for deltakerne dekkes i pilotperioden.

Samarbeidspartnere

MatRIC, Universitetet i Agder

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Kjersti Wæge, Senterleder, Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen
Mobil: 91897622
Epost: kjersti.wage@matematikksenteret.no

Kontakt

Linda Lønvik, NTNU VIDERE
Telefon: 73412389
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev