EVU-Kurs


Matematikk for lærerutdannere 2

Er du lærerutdanner og ønsker å utvikle egen praksis?

I dette studiet vil du få utforske ulike tilnærminger til matematikkundervisning i lærerutdanning, og få ny innsikt i sentrale matematiske ideer og matematikkdidaktiske tema.

Søknadsfrist: 15.05.2022

Målgruppe:

Lærerutdannere ansatt ved offentlig godkjent lærerutdanningsinstitusjon i Norge som har fullført SKOLE6021.

Eksamensbeskrivelse:

Forskningsartikkel. Eksamen blir vurdert med bokstavkarakter A-F, der F er ikke bestått.

Dato for innlevering kommer senere.

For å stille til eksamen må følgende obligatoriske aktiviteter være godkjent:

 • Obligatorisk oppmøte
 • Arbeidsoppdrag
 • Tid og sted for kurs/samlinger:

  4 obligatoriske samlinger på tre dager hver samling.

  Høsten 2022
  Første samling: 
  Andre samling: 

  Våren 2023
  Tredje samling:
  Fjerde samling:

  Datoer og tidspunkt for samlingene blir fastsatt og publisert senere. 

  Kursavgift:

  0 Kr
  Kursavgift info: Studentene må betale semesteravgift til NTNU og dekke utgifter til pensumlitteratur.

  Reise og opphold for deltakerne dekkes i pilotperioden.

  Fagansvarlig/Forelesere:

  Kjersti Wæge
  Senterleder, Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen
  Mobil: 91897622
  Epost: kjersti.wage@matematikksenteret.no

  Kontakt:

  Linda Lønvik
  NTNU VIDERE
  Telefon: 73412389
  Epost: videre@ntnu.no

  Samarbeidspartnere:

  MatRIC, Universitetet i Agder

  Kursform/Undervisning:

  Samlingsbasert

  Opptakskrav:

  • Fullført mastergrad
  • Tilsetting ved lærerutdanning i matematikk ved offentlig godkjent lærerutdanningsinstitusjon i Norge
  • Fullført og bestått SKOLE6021 Matematikk for lærerutdannere 1, 15sp

  Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.
  Les mer om krav til dokumentasjon her

  Dersom det er flere søkere enn studieplasser rangeres søkerne etter antall år tilsatt i lærerutdanning.

  Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for igangsetting av emnet.

  Mer informasjon:

  Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

  Kursdetaljer

  Startdato: 01.08.2022

  Søknadsfrist: 15.05.2022

  Kursavgift: 0 Kr

  Studiepoeng: 15

  Emnekode: SKOLE6022

  Undervisningssted: NTNU, UiA og UiS

  Arrangør: NTNU i Trondheim

  Kurset er under planlegging.
  Du kan ikke søke dette kurset ennå.

  Hold deg oppdatert

  Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.