EVU-Kurs

Masteroppgave i helseinformatikk

Stetoskop på kretskort. Illustrasjonsfoto.

Illustrasjonsfoto: iStock

Start: 26.01.2024
Søknadsfrist: 01.12.2023

Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 44720 Kr
Studiepoeng: 30
Emnekode: IT/MDV6191

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


NTNU tilbyr et erfaringsbasert masterprogram i helseinformatikk. Studiet er tilpasset deg som er i arbeid. Masterprogrammet tar utgangspunkt i at både IT-sektoren og helsesektoren trenger brobyggere som har basisinnsikt i begge fag.

Målgruppe

For deg som ønsker en mastergrad i helseinformatikk og har fullført modul 1 og 2.

Innhold

På denne siden søker du opptak til avsluttende masteroppgave (modul 3). Kursdelen i masterprogrammet (modul 1 og 2) må være fullført før du kan søke. Du kan søke selv om du ikke har hatt eksamen/fått sensur på kurs i semesteret du søker.

Oppstart våren 2024.

Opptakskrav

  • Fullført relevant bachelorgrad / tre års utdanning fra høgskole / universitet og minst to års relevant yrkespraksis etter fullført bachelorgrad.
  • Fullført modul 1 og 2

Krav til dokumentasjon

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i helseinformatikk, trenger du ikke gjøre dette på nytt.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

En samling i Trondheim 26. januar.

Deltakelse er ikke obligatorisk.

Tid og sted for veiledning avtales med veileder etter oppstart.

Prisinformasjon

Pris: 44720 Kr

I tillegg kommer semesteravgift. For søknader til modul 3 gjelder angrerettloven. Kursavgiften refunderes ikke om en trekker seg fra kurset etter angrefristens utløp.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap
Pieter Toussaint, Professor, Institutt for datateknologi og informatikk
Telefon: 73 55 07 39
Epost: pieter@ntnu.no
Arild Faxvaag, Professor, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Telefon: 98 21 68 25
Epost: arild.faxvaag@ntnu.no

Kontakt

Marit Terese Balstad, Studieveileder, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Telefon: 73 41 28 04
Epost: studier@inb.ntnu.no
Enhet for etter- og videreutdanning
Telefon: 73 59 66 43
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev