Opptak

Erfaringsbasert masterprogram i helseinformatikk, Trondheim

Opptak

Søknadsfrist

15. mai 2024 15. november 2024

Slik søker du opptak

Du søker opptak til ett og ett emne i modul 1 og 2 av masterprogrammet. Vi anbefaler oppstart i vårsemesteret, se studiets oppbygning. I tillegg anbefaler vi at relevante emner i modul 1 er gjennomført før du søker opptak til emner i modul 2. Når du har fullført tilstrekkelig antall emner, kan du søke om opptak til masteroppgaven (modul 3).


Søknad om opptak til enkeltemner (modul 1 og 2)

  1. Gå inn på nettsiden til emnet du vil søke på
  2. Klikk på "Søk dette kurset nå"

Du søker opptak til emnene i modul 1 ut fra hvilken utdanningsbakgrunn du har. Se studiets oppbygning.

Last opp dokumentasjon på relevant utdanning og arbeidserfaring. Om du ikke har alle dokumentene klare til opplasting når du søker, kan du laste dem opp i ettertid, men senest innen søknadsfristen. Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogrammet, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Krav til dokumentasjon

Søknadsfrist enkeltemner: 15. mai (for høst) og 15. november (for vår).

Søknad om opptak til masteroppgave (modul 3)

Når du har fullført åtte emner (modul 1 og 2) kan du søke opptak til masteroppgaven.

Søknadsfrist masteroppgave: 1. desember

Opptakskrav

  • Fullført relevant bachelorgrad / tre års relevant utdanning fra høgskole/universitet, og 
  • Minimum to års relevant arbeidserfaring etter fullført bachelorgrad

Relevant utdanningsbakgrunn:

  • Søkere med helsefaglig utdanningsbakgrunn: Fullført bachelorgrad eller tilsvarende i helsefag (f.eks. audiologi, bioingeniørfag, farmasi, fysioterapi, paramedisin, sykepleie) eller fullført cand.med., cand.odont., cand.pharm. Annen relevant utdanning kan gi grunnlag for opptak etter individuell vurdering.
  • Søkere med IT-faglig utdanningsbakgrunn: Fullført bachelorgrad eller tilsvarende i informatikk, informasjonsvitenskap, datateknikk, kommunikasjonsteknologi eller tilsvarende. Minst 80 studiepoeng skal være relevant teknisk fordypning. Annen relevant utdanning kan gi grunnlag for opptak etter individuell vurdering.

Merk: for to av emnene i modul 2, IT6121 og IT6122, er det krav om å ha bestått IT6101 Helseinformatikk introduksjonskurs og IT612 Programmering for helsepersonell – eller at søker kan dokumentere tilsvarende kunnskaper. 

Dersom du er i tvil om du fyller kravene til opptak, kan du be om å få en vurdering av opptaksgrunnlaget ditt.

Har du ikke fullført relevant bachelorgrad / tre års utdanning fra høgskole/universitet, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse. Vi kan gi fritak for inntil 60 studiepoeng med grunnlag i realkompetanse, og det er krav om lang og/eller særlig relevant arbeidserfaring ut over det som kreves for alle søkere.

Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn må i tillegg dokumentere at de fyller de generelle språkkravene i norsk og engelsk. Hvis du har utenlandsk utdanning, må du også fylle kravet for generell studiekompetanse.

Rangering av søkere

Hvis det er flere søkere enn antall plasser på emnet, deles søkerne i to grupper: 1: søkere som tar eller har tatt emner i programmet tidligere, og 2: nye søkere. Gruppe 1 prioriteres foran gruppe 2. Innen gruppe 1 rangeres søkerne etter antall emner de tidligere har fullført og bestått, og deltar på når de søker opptak. Innen hver gruppe prioriteres søkerne etter "først til mølla"-prinsippet. For å få prioritet, er det en forutsetning at du har søkt innen ordinær søknadsfrist.

Innpassing av tidligere utdanning

Det kan søkes om fritak for enkeltemner med grunnlag i tilsvarende utdanning fra NTNU eller andre utdanningsinstitusjoner. Utdanning som kan gi grunnlag for fritak må ikke inngå i opptaksgrunnlaget. For å få tildelt mastergraden må minimum 60 studiepoeng være avlagt ved NTNU (inkludert selve masteroppgaven på 30 sp). Dokumentasjon må lastes opp samtidig som du søker. For spørsmål om hva som kan innpasses, ta kontakt med faglig ansvarlig for studieprogrammet. Kontaktinfo finner du på forsiden. 

Svar på søknaden

Dersom du søker opptak via studiets/kursets nettside, vil du umiddelbart motta en kvittering som sendes til e-postadressen du har registrert i Kontakt- og reservasjonsregisteret

Du får vanligvis svar på søknaden 2 - 4 uker etter søknadsfristens utløp, men det kan ta lenger tid.

Svar blir sendt til e-postadressen eller mobilnummeret du har registrert i Kontakt- og reservasjonsregisteret

Alle får svar på sin søknad - både de som får opptak, de som står på venteliste og de som får avslag. Les instruksjonene som står i svar-e-posten/SMS-en grundig.

Forbehold

  • Vi må ha et minimum antall deltakere for at emnene/kursene/studieprogrammene settes i gang.
  • Emner/kurs/studieprogram eller samlinger kan bli utsatt eller avlyst som følge av sykdom eller andre uforutsette hendelser.
  • NTNU har ikke ansvar for økonomiske tap du måtte lide som følge av utsettelser eller avlysninger.