Opptak

Erfaringsbasert masterprogram i helseinformatikk, Trondheim

Opptak

Søknadsfrist

15. mai 2024 15. november 2024

Slik søker du opptak

Du søker opptak til ett og ett kurs i modul 1 og 2 av masterprogrammet. Vi anbefaler oppstart i vårsemesteret, se studiets oppbygning. I tillegg anbefaler vi at relevante kurs i modul 1 er gjennomført før du søker opptak til kurs i modul 2. Når du har fullført tilstrekkelig antall kurs, kan du søke om opptak til masteroppgaven (modul 3).


Hvordan søke?

Søknad om opptak til enkeltkurs (modul 1 og 2)

 1. Gå inn på nettsiden til kurset du vil søke på
 2. Klikk på "Søk dette kurset nå"

Du søker opptak til kursene i modul 1 ut fra hvilken utdanningsbakgrunn du har. Se studiets oppbygning.

Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp på Søknadsweb i det du søker. Om du ikke har alle dokumentene klare til opplasting når du søker, kan du laste dem opp i ettertid, men senest innen søknadsfristen.

Krav til dokumentasjon

Søknadsfrist enkeltkurs: 15. mai (for høst) og 15. november (for vår).

Søknad om opptak til masteroppgave (modul 3)

Når du har gjennomført tilstrekkelig antall kurs kan du søke opptak til masteroppgaven. Det spiller ingen rolle om du ennå ikke har hatt eksamen/fått sensur på de siste kursene når du sender inn søknaden.

Søknadsfrist masteroppgave: 1. desember

Opptakskrav

Generelle opptakskrav:

 • Fullført relevant bachelorgrad / tre års utdanning fra høgskole/universitet 
 • To års relevant arbeidserfaring.
  Det kreves minimum to års relevant arbeidserfaring etter fullført bachelorgrad. Dokumentasjon på dette (attest/tjenestebevis fra arbeidsgiver) må legges ved søknaden.

Spesifikke krav til utdanningsbakgrunn:

 • Søkere med helsefaglig utdanningsbakgrunn: Fullført bachelorgrad eller tilsvarende i helsefag (f.eks. audiologi, bioingeniørfag, farmasi, fysioterapi, paramedisin, sykepleie) eller fullført cand.med., cand.odont., cand.pharm. Annen relevant utdanning kan gi grunnlag for opptak etter individuell vurdering.
 • Søkere med IT-faglig utdanningsbakgrunn: Fullført bachelorgrad eller tilsvarende i informatikk, informasjonsvitenskap, datateknikk, kommunikasjonsteknologi eller tilsvarende. Minst 80 studiepoeng skal være relevant teknisk fordypning. Annen relevant utdanning kan gi grunnlag for opptak etter individuell vurdering.

Dersom du er i tvil om du fyller kravene til opptak, kan du be om å få en vurdering av opptaksgrunnlaget ditt.

Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn må i tillegg dokumentere at de fyller de generelle språkkravene i norsk og engelsk. Hvis du har utenlandsk utdanning, må du også fylle kravet for generell studiekompetanse.

Rangering av søkere

Hvis det er flere søkere enn antall plasser på kurset, deles søkerne i to grupper: 1: søkere som tar eller har tatt emner i programmet tidligere, og 2: nye søkere. Gruppe 1 prioriteres foran gruppe 2. Innen gruppe 1 rangeres søkerne etter antall emner de tidligere har fullført og bestått, og deltar på når de søker opptak. Innen hver gruppe prioriteres søkerne etter "først til mølla"-prinsippet. For å få prioritet, er det en forutsetning at du har søkt innen ordinær søknadsfrist.

Innpassing av tidligere utdanning

Det kan søkes om fritak for enkeltkurs med grunnlag i tilsvarende utdanning fra NTNU eller andre utdanningsinstitusjoner. Utdanning som kan gi grunnlag for fritak må ikke inngå i opptaksgrunnlaget. For å få tildelt mastergraden må minimum 60 studiepoeng være avlagt ved NTNU (inkludert selve masteroppgaven på 30 sp). Dokumentasjon må lastes opp samtidig som du søker. For spørsmål om hva som kan innpasses, ta kontakt med faglig ansvarlig for studieprogrammet. Kontaktinfo finner du på forsiden. 

Svar på søknaden

Dersom du søker opptak via studiets/kursets nettside, vil du umiddelbart motta en kvittering som sendes til e-postadressen du har registrert i Kontakt- og reservasjonsregisteret

Du får vanligvis svar på søknaden 2 - 4 uker etter søknadsfristens utløp, men det kan ta lenger tid.

Svar blir sendt til e-postadressen eller mobilnummeret du har registrert i Kontakt- og reservasjonsregisteret

Alle får svar på sin søknad - både de som får opptak, de som står på venteliste og de som får avslag. Les instruksjonene som står i svar-e-posten/SMS-en grundig.

Forbehold

 • Vi må ha et minimum antall deltakere for at emnene/kursene/studieprogrammene settes i gang.
 • Emner/kurs/studieprogram eller samlinger kan bli utsatt eller avlyst som følge av sykdom eller andre uforutsette hendelser.
 • NTNU har ikke ansvar for økonomiske tap du måtte lide som følge av utsettelser eller avlysninger.