Erfaringsbasert masterprogram

Helseinformatikk

– Opptak og opptakskrav

Du søker opptak til ett og ett kurs i modul 1 og 2 av masterprogrammet. Når du har fullført tilstrekkelig antall kurs, kan du søke om opptak til masteroppgaven (modul 3). For å få opptak til masteroppgaven, må du ha høyere utdanning (180 studiepoeng) og minst to års relevant yrkespraksis.


Hvordan søke?

Søknad om opptak til enkeltkurs (modul 1 og 2)

 1. Gå inn på nettsiden til kurset du vil søke på
 2. Klikk på "Søk dette kurset nå"

Du søker opptak til kursene i modul 1 ut fra hvilken utdanningsbakgrunn du har. 

Søknadsfrist enkeltkurs: 1. juni (for høst) og 1. desember (for vår).

Søknad om opptak til masteroppgave (modul 3)

Når du har gjennomført tilstrekkelig antall kurs kan du søke opptak til masteroppgaven. Det spiller ingen rolle om du ennå ikke har hatt eksamen/fått sensur på de siste kursene når du sender inn søknaden.

 1. Gå inn på nettsiden til masteroppgaven og klikk på "Søk dette kurset nå".
 2. Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp på Søknadsweb for NTNU VIDERE i det du søker. Om du ikke har alle dokumentene klare til opplasting når du søker, kan du laste dem opp i ettertid, men senest innen søknadsfristen.

Søknadsfrist masteroppgave: 1. desember


Opptakskrav

Opptakskrav modul 1 og 2 (enkeltkurs)

Anbefalte forkunnskaper er som for opptak til modul 3 (masteroppgaven). I tillegg anbefaler vi at relevante kurs i modul 1 er gjennomført før du søker opptak til kurs i modul 2.

Opptakskrav modul 3 (masteroppgaven)

Generelle opptakskrav:

 • Fullført bachelorgrad / tre års utdanning fra høgskole/universitet 
 • Fullført modul 1 og 2
 • To års relevant yrkespraksis.
  Det kreves minimum to års relevant yrkespraksis etter fullført bachelorgrad. Det er stor fordel om du i tillegg er ansatt i relevant jobb ved studiets start. Dokumentasjon på yrkespraksis (attest/tjenestebevis fra arbeidsgiver) må legges ved søknaden.

Spesielle opptakskrav

 • Søkere med helsefaglig utdanningsbakgrunn: Fullført bachelorgrad eller tilsvarende i helsefag (f.eks. sykepleie, fysioterapi, bioingeniørfag, radiografi, audiografi) eller fullført cand.med., cand.odont., cand.pharm. Annen relevant utdanning kan gi grunnlag for opptak etter individuell vurdering.
 • Søkere med IT-faglig utdanningsbakgrunn: Fullført bachelorgrad eller tilsvarende i informatikk, informasjonsvitenskap, datateknikk, kommunikasjonsteknologi eller tilsvarende. Minst 80 studiepoeng skal være relevant teknisk fordypning. Annen relevant utdanning kan gi grunnlag for opptak etter individuell vurdering.

Spesielt opptakskrav for søkere med utenlandsk utdanning

Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn må fylle de generelle språkkravene i norsk og engelsk.

Individuell vurdering

Dersom du er i tvil om du er kvalifisert, kan du be om en realkompetansevurdering (pdf) av opptaksgrunnlaget ditt. Det er viktig at du forteller oss hvilken spesialisering du tenker å ta, slik at vi kan vurdere den faglige relevansen i din utdanning og praksis.


Behandling av søknad

Søknaden behandles etter søknadsfristens utløp. Du vil da få beskjed om du er tatt opp eller ikke. Dersom du har fått plass, vil du få tilsendt nærmere informasjon om de enkelte kursene i programmet.


Forbehold om tilstrekkelig antall deltagere

Vi må ha et minimum antall deltakere for at kurset skal igangsettes. Dersom det blir for få søkere, kan kurset bli avlyst eller utsatt.

Fri, 08 Sep 2017 10:17:18 +0200

Dokumentasjon

Dokumentasjonen din trenger ikke være bekreftede kopier, men kopiene må være av god kvalitet. Kopiene skal være ensidige og i A4-format. Alle sidene i vitnemålet eller karakterutskriften må være kopiert.

Dokumentasjonen blir kontrollert

Du er selv ansvarlig for at den innsendte dokumentasjonen er riktig. All dokumentasjon blir kontrollert av saksbehandlerne, og du kan bli bedt om å legge fram originaler. Hvert semester vil et tilfeldig utvalg av dokumentasjon fra søkere bli kontrollert direkte mot institusjonen som har utstedt dokumentet.

Uriktige eller misvisende opplysninger kan føre til at du mister studieplassen.

Falsk dokumentasjon rammes av straffelovens paragraf 166 og paragraf 182, og blir alltid politianmeldt.

Navneskifte

Dersom du har skiftet navn og noen av eller alle dine vitnemål/attester viser annet navn enn det du har i dag, må dokumentasjon på navneendringen vedlegges (navnebevilgning, vigselsattest e.l.)