Bakgrunn og aktiviteter

Pieter Jelle Toussaint (1965) er professor ved Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap. Han tilhører forskergruppen for Informasjonssystemer og Systemutvikling.

Professor Toussaint er utdannet sivilingeniør både i informatikk og allmenn lingvistikk fra The University of Leiden, Nederland, og han har en doktorgrad i medisinsk teknikk fra samme universitet.

Se engelsk side for mer informasjon.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Melby, Line; Hellesø, Ragnhild; Brattheim, Berit J; Toussaint, Pieter Jelle. (2019) Irrelevant, dårlig strukturert og forsinket informasjon – en analyse av utfordringer knyttet til samhandling mellom sykehus og kommuner. Digitalisering i sykepleietjenesten – en arbeidshverdag i endring.