EVU-Kurs

Biologi og sykdomslære for informatikere

Dame i hvit frakk foran modell av kroppens indre organer. Foto.

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Start: 01.02.2024
Søknadsfrist: 15.11.2023

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 11180 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: MDV6101

Søknadsfristen er passert.
Ta kontakt for ledige plasser


Kurset vil gi deg en overordnet innsikt i den biomedisinske kunnskapsbasen og hvordan klinikere bruker kunnskap til å analysere, forklare, fikse og evaluere helseproblem. Du vil lære gjennom å bli introdusert for kroppens biologiske system og hvordan disse feiler ved sykdom og ved å bli lært opp i klinisk resonnering.

Kurset kan tas frittstående eller inngå i Erfaringsbasert masterprogram i helseinformatikk, i retningen for deltakere med informatikkfaglig bakgrunn. Kurset inngår ikke i studieløpet for deltakere med helsefaglig bakgrunn.

Målgruppe

Personer uten helsefaglig grunnutdanning som behøver dyp innsikt i helsedomenet for å utvikle IKT-løsninger som forenkler og effektiviserer informasjonsbehandling og kunnskapsbruk innen helse.

Innhold

Kurset vil sette deg i stand til å snakke med helsepersonell om hvordan de bruker og vedlikeholder kunnskapsbasen i det daglige pasientarbeidet, en ferdighet som kan være avgjørende for en hensiktsmessig dialog med helsepersonell i forhold til hvordan et IKT prosjekt skal forbedre eller effektivisere diagnostikk, behandling og informasjons-logistikk. Du vil også få bedre innsikt i pasientens utfordringer.

Undervisningen gis i form av obligatoriske forelesninger og gruppearbeid som vil fokusere på forståelse og kontekstualisering av biologisk kunnskap fra kroppens ulike funksjonelle systemer.

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Fullført relevant bachelorgrad / tre års utdanning fra høgskole/universitet, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring etter fullført bachelorgrad

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i helseinformatikk, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Har du ikke fullført relevant bachelorgrad / tre års utdanning fra høgskole/universitet, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse. Vi kan gi fritak for inntil 60 studiepoeng med grunnlag i realkompetanse, og det er krav om lang og/eller særlig relevant arbeidserfaring ut over det som kreves for alle søkere.

Anbefalte forkunnskaper

Kurset er rettet primært mot informatikere, ev. andre med en ikke-helserelatert bakgrunn.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Kurset arrangeres med obligatoriske samlinger i Trondheim våren 2024.

Første samling: 1. - 2. februar
Andre samling: 10. - 12. april

Begge samlingene starter kl. 09.15 første dag og avsluttes kl. 15.00 siste dag.

Særskilte krav til utstyr og dataverktøy

Blackboard

Eksamensbeskrivelse

Individuell hjemmeeksamen (6 timer) bestående av: Essayoppgaver (40 %) og flervalgsoppgaver (60 %). Dato for eksamen oppgis senere.

Annen informasjon

Praktisk informasjon og betingelser

Rangering av søkere:

Hvis det er flere søkere enn antall plasser på kurset, deles søkerne i to grupper: 1: søkere som tar eller har tatt emner i programmet tidligere, og 2: nye søkere. Gruppe 1 prioriteres foran gruppe 2. Innen gruppe 1 rangeres søkerne etter antall emner de tidligere har fullført og bestått, og deltar på når de søker opptak. Innen hver gruppe prioriteres søkerne etter "først til mølla"-prinsippet. For å få prioritet, er det en forutsetning at du har søkt innen ordinær søknadsfrist.

Prisinformasjon

Pris: 11180 Kr

I tillegg kommer semesteravgift, utgifter til pensum og ev. reise/opphold.

Referanser

Kurset gir en god introduksjon til det kliniske faget (Kursdeltaker våren 2021)

Foreleser med "hands on" erfaring og brennende engasjement! (Kursdeltaker våren 2020)

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap
Arild Faxvaag, Professor, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Telefon: 98 21 68 25
Epost: arild.faxvaag@ntnu.no

Kontakt

Gunvor V. Singsaas, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Epost: videre@ntnu.no
Marit Terese Balstad, Studieveileder, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Telefon: 73 41 28 04
Epost: studier@inb.ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev