course-details-portlet

MDV6101 - Biologi og sykdomslære for informatikere

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer ALLE

Faglig innhold

Kurset vil gi deg en overordnet innsikt i den biomedisinske kunnskapsbasen og hvordan klinikere bruker kunnskap til å analysere, forklare, fikse og evaluere helseproblem. Du vil lære gjennom å bli introdusert for kroppens biologiske system og hvordan disse feiler ved sykdom og ved å bli lært opp i klinisk resonnering.

Kurset vil sette deg i stand til å snakke med helsepersonell om hvordan de bruker og vedlikeholder kunnskapsbasen i det daglige pasientarbeidet, en ferdighet som kan være avgjørende for en hensiktsmessig dialog med helsepersonell i forhold til hvordan et IKT prosjekt skal forbedre eller effektivisere diagnostikk, behandling og informasjons-logistikk. Du vil også få bedre innsikt i pasientens utfordringer.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal deltakeren ha kunnskap om:
- ord og begrep som helsepersonell og pasienter bruker når de snakker om biomedisinsk kunnskap, helseproblem, og helsefaglig problemløsing
- kroppens oppbygning (anatomi) og funksjon (fysiologi) fra celler til biokjemiske system og organ
- sentrale sykdomsmekanismer
- diagnostikk og behandling for noen av de vanligste sykdommene

Etter fullført kurs skal deltakeren kunne:
- kommunisere med helsepersonell om biomedisinsk kunnskap, helseproblem, og helsefaglig problemløsing ved bruk av grunnleggende medisinsk terminologi
- engasjere helsepersonell og pasienter i IKT prosjekter som skal effektivisere eller forbedre diagnostiske og terapeutiske prosesser

Etter fullført kurs skal deltakeren ha ferdigheter til å:
- anvende kunnskap om anatomi og fysiologi for å forstå og forklare sykdomsutvikling og behandling for noen av de mest velkjente sykdommene og behandlingsformene
- kommunisere med helsepersonell om helsefaglige tema i en IT-faglig sammenheng

Læringsformer og aktiviteter

Forbehold om tilstrekkelig antall søkere for at emnet gjennomføres.

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen består av to deler: essayoppgave (teller 40 % av karakteren) og flervalgsoppgave (teller 60 % av karakteren).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Helseinformatikk (MHI)
Helseinformatikk (MHLSINF)

Forkunnskapskrav

Relevant bachelorgrad eller tilsvarende og minimum to års relevant arbeidserfaring.

Kursmateriell

Menneskekroppen, fysiologi og anatomi av Sand O, Sjaastad Ø, Haug E, m.fl.

Alternativ lærebok: Cinnamon L. VanPutte/JenniferRegan/Andrew F. Russo: Seeley's Essentials of Anatomy and Physiology McGraw-Hill 7. utgave. ISBN: 9780071220064

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Medisin, helse- og sosialfag
  • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU