course-details-portlet

MDV6101 - Biologi og sykdomslære for informatikere

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer ALLE

Faglig innhold

Kurset vil gi deg en overordnet innsikt i den biomedisinske kunnskapsbasen og i hvordan klinikere bruker kunnskap til å analysere, forklare, fikse og evaluere helseproblem. Du vil lære gjennom å bli introdusert for kroppen som biologisk system og hvordan dette feiler ved sykdom. Du vil bli lært opp i klinisk resonnering. Kurset vil sette deg i stand til å snakke med helsepersonell om hvordan de bruker og vedlikeholder kunnskapsbasen i det daglige pasientarbeidet, en ferdighet som kan være avgjørende for en hensiktsmessig dialog med helsepersonell i forhold til hvordan et IKT prosjekt skal forbedre eller effektivisere diagnostikk, behandling og informasjons-logistikk. Du vil også få bedre innsikt i pasientens utfordringer.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført kurs skal deltakeren ha kunnskap om:

  • ord og begrep som helsepersonell og pasienter bruker når de snakker om biomedisinsk kunnskap, helseproblem, og helsefaglig problemløsing
  • kroppens oppbygning (anatomi) og funksjon (fysiologi) fra celler til biokjemiske system og organ
  • sentrale sykdomsmekanismer
  • diagnostikk og behandling for noen av de vanligste sykdommene

Ferdigheter

Etter fullført kurs skal deltakeren ha ferdigheter til å:

  • anvende kunnskap om anatomi og fysiologi for å forstå og forklare sykdomsutvikling og behandling for noen hyppig forekommende sykdommer
  • kommunisere med helsepersonell om helsefaglige tema i en IT-faglig sammenheng

Generell kompetanse

Etter fullført kurs skal deltakeren kunne:

  • kommunisere med helsepersonell om biomedisinsk kunnskap, helseproblem, og helsefaglig problemløsing ved bruk av grunnleggende medisinsk terminologi
  • engasjere helsepersonell og pasienter i IKT prosjekter som skal effektivisere eller forbedre diagnostiske og terapeutiske prosesser

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/øvinger/gruppearbeid.

Forbehold om tilstrekkelig antall søkere for at emnet gjennomføres.

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen består av to deler: essayoppgaver (teller 40 % av karakteren) og flervalgsoppgaver (teller 60 % av karakteren).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Helseinformatikk (MHI)

Forkunnskapskrav

Relevant bachelorgrad eller tilsvarende og minimum to års relevant arbeidserfaring etter fullført grad.

Kursmateriell

Sjaastad, Bjålie, J. G., Haug, E., Sand, O., & Toverud, K. C. (2020). Arbeidsbok til Menneskekroppen: fysiologi og anatomi (3. utgave.) Gyldendal akademisk.

Alternativ lærebok:

VanPutte, Regan, J., & Russo, A. (2019). Seeley's essentials of anatomy & physiology (11. utg.). McGraw Hill Education.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering
06.06.2024

Innlevering
06.06.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU