Merittering

Meritteringsordningen ved NTNU ble evaluert 2020.

NTNU har gjennomført to runder med utlysning om å bli merittert underviser. I desember 2017 ble 9 faglærere de første meritterte underviserne ved NTNU, og i 2018/19 ble 12 nye faglærere tildelt status som merittert underviser.

Arbeidet med utvikling av et system for merittering er utført i nært samarbeid med UiT – Norges arktiske universitet. Det har vært gjensidig representasjon i vurderingskomiteene, slik at vi har kunnet nivellere nivået for hva som tilsvarer merittert nivå.

De to utlysningsrundene ved NTNU har vært gjennomført som piloter. Meritteringsordningen som er pilotert vil evalueres i 2019/2020 før den etter hvert er tenkt å gå over i ordinær drift med årlige utlysninger. 

Utlysning

 

Søknadsprosessen

For tiden er det ingen nye utlysninger (vår 2021).

Meritterte undervisere ved Fakultet for naturvitenskap

 

Meritterte undervisere ved Fakultet for naturvitenskap

Video på YouTube