Merittering

Meritteringsordningen ved NTNU ble evaluert 2020.

NTNU har gjennomført to runder med utlysning om å bli merittert underviser. I desember 2017 ble 9 faglærere de første meritterte underviserne ved NTNU, og i 2018/19 ble 12 nye faglærere tildelt status som merittert underviser.

Arbeidet med utvikling av et system for merittering er utført i nært samarbeid med UiT – Norges arktiske universitet. Det har vært gjensidig representasjon i vurderingskomiteene, slik at vi har kunnet nivellere nivået for hva som tilsvarer merittert nivå.

De to utlysningsrundene ved NTNU har vært gjennomført som piloter. Meritteringsordningen som er pilotert vil evalueres i 2019/2020 før den etter hvert er tenkt å gå over i ordinær drift med årlige utlysninger. 

Meritterte undervisere ved Fakultet for naturvitenskap

 

Meritterte undervisere ved Fakultet for naturvitenskap

Video på YouTube

Søknadsprosessen

 

Søknadsprosessen

For tiden er det ingen nye utlysninger (januar 2021).

Pedagogiske mapper

 

Pedagogiske mapper

Her finner du eksempler på pedagogiske mapper for personer som har fått status som merittert underviser ved NTNU:

Henning Fjørtoft (pdf)

Jan Frode Hatlen

Hilde Lea Lein (pdf)

Lars Lundheim (pdf)

Jan Ketil Rød