Merittert undervisar

Merittert undervisar

Bilde Pedagogisk merittering av utdanningsfaglig kompetanse

Merittert undervisar

Å bli merittert undervisar er ei anerkjenning av god og systematisk undervisningspraksis utvikla over fleire år. Meritterte undervisarar er viktige bidragsytarar til utvikling av nye undervisningsformer som er forankra i forsking og gjennom erfaring innanfor eige fagområde.

Er du søkar, leiar eller student? Her får du hjelp til skriving av søknad, tilgang til alle vedlegg og skjema, informasjon om nyttige webinar med meir.

Oversikt


Leder til informasjon for undervisere om hvordan søke status som merittert underviser.

Søke om status 

Oversikt over formelle krav og alle vedlegg du treng til søknaden din for status som merittert undervisar.

Webinar og seminar 2024

Sjå video: Korfor bli merittert? 


Leder til informasjonsside for fagfellevurdering

Fagfellevurdering

Oversikt over fagfellevurderingsprosessen hausten 2024.

Sjå video: Korfor treng NTNU meritteringsordninga?


Leder til informasjon for ledere om pedagogisk merittering.

Informasjon for leiarar

Leiar sine oppgåver, korleis identifisere aktuelle kandidatar og malar for vedlegg.
 

Sjå video: Korleis arbeide for å finne aktuelle kandidatar i eige fagmiljø?

Viktige datoar

Viktige datoar

Utlysing 1. mars 2024
Søknadsfrist 31. august 2024
Offentleggjering desember
Sjå tidsplan

Meritterte undervisere

Kontakt

Kontakt

Ved spørsmål, kontakt merittering@ntnu.no