Senter for fremragende utdanning (SFU)

SFU, logoSenter for fremragende utdanning (SFU) er en nasjonal prestisjeordning for kvalitetsutvikling i høyere utdanning som finansieres av Kunnskapsdepartementet og forvaltes av Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning. 

Diku jobber med neste utlysning som har tentativ søknadsfrist våren 2022. 

 


Ny intern utlysning – forberedelse til SFU-utlysning 2022

Søknadsfrist 15. februar 2021

Ressurser for søkermiljø til Senter for fremragende utdanning (SFU)

 

Ressurser for søkermiljø til Senter for fremragende utdanning (SFU)

Informasjon om SFU

Dikus programside om SFU finner du generell informasjon om senterordningen, utlysningstekst for 2019 med kriterier for tildeling, tidligere tilbakemeldinger fra ekspertkomiteene med mer.

Viktige dokumenter for dere som ønsker å søke om SFU-status 2022


Rapporter og publikasjoner om SFU

Mid-term evaluation of 2016 Centres for Excellence in Education (2020) (pdf)

Developing Educational excellence in Higher Education (2019) (pdf)

På vei mot det fremste (2016) (pdf)

SFU ved NTNU

SFU ved NTNU

Diku tildelte NTNU to Sentre for fremragende utdanning 1. november 2016: SFU ENgage og SFU Excited. NTNU er partner i SFU COAST.

engange, logo


Excited, logo.


SFU COAST, logo.

Kontakt

Kontakt

Ved spørsmål, kontakt:

Seniorrådgiver
Marit Skimmeli

Seniorrådgiver
Ellen Fossvoll

Toppundervisning modell

NTNU Toppundervisning, modell