Senter for fremragende utdanning (SFU)

SFU, logoSenter for fremragende utdanning (SFU) er en nasjonal prestisjeordning for kvalitetsutvikling i høyere utdanning som finansieres av Kunnskapsdepartementet og forvaltes av Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning. 

Diku jobber med neste utlysning som har tentativ søknadsfrist våren 2022. 

 


Ny intern utlysning – forberedelse til SFU-utlysning 2022

Søknadsfrist utløpt

Ressurser for søkermiljø til Senter for fremragende utdanning (SFU)


 

Ressurser for søkermiljø til Senter for fremragende utdanning (SFU)

Informasjon om SFU

Dikus programside om SFU finner du generell informasjon om senterordningen, utlysningstekst for 2019 med kriterier for tildeling, tidligere tilbakemeldinger fra ekspertkomiteene med mer.

Viktige dokumenter for dere som ønsker å søke om SFU-status 2022


Erfaringer fra Engage og Excited 

 

Som ledd i forberedelsene til SFU-utlysning i 2022 deltok senterledere for Engage og Excited, Øystein Widding og Guttorm Sindre i møte med Utdanningsutvalget den 14.desember 2020. Her ga de en kort status for Engage og Excited og råd om hvordan fagmiljøene kan lykkes med en fremtidig SFU, blant annet basert på tilbakemeldinger fra ekspertkomiteen i midtveisevalueringen. 

Engage UU 14.12.20

 

Excited UU 14.12.20

 

SFU ved NTNU

SFU ved NTNU

Diku tildelte NTNU to Sentre for fremragende utdanning 1. november 2016: SFU ENgage og SFU Excited. NTNU er partner iSFU COAST.

engange, logo


Excited, logo.


SFU COAST, logo.

Kontakt

Kontakt

Ved spørsmål, kontakt:

Seniorrådgiver
Marit Skimmeli

Seniorrådgiver
Ellen Fossvoll

Toppundervisning modell

NTNU Toppundervisning, modell