Studiets oppbygning

Palliativ omsorg, videreutdanning, Gjøvik

Studiets oppbygning

Studiet gir 60 studiepoeng, og er tilrettelagt som et samlingsbasert deltidsstudium over 2 år. Samlingene går gjerne over 2-3 dager, og det er ca. 4-5 samlinger per semester. 

Det er krav om 80% tilstedeværelse i alle emner.

Normert studietid er 2 år (4 semestre) med progresjon svarende til halvtid, det vil si en forventet studieinnsats på 20 timer pr. uke. Studiet består av fire emner som alle er obligatoriske.

Samarbeid mellom ulike profesjoner og fagtradisjoner i møte med aktuelle problemstillinger står sentralt. Studiet vil gi deg et nødvendig kunnskapsgrunnlag for å kunne vurdere ulike kliniske problemstillinger, samtidig som vi ønsker å gi deg en mulighet til å utvikle kompetanse som fagperson med hensyn til etisk refleksjon og evne til å møte utfordrende situasjoner. Studiet legger stor vekt på kommunikasjons- og relasjonskompetanse hvor fokus også rettes mot personlig vekst og utvikling, gjennom bruk av oppmerksomt nærværstrening og etisk refleksjon.

Studiet kan inngå som en del av Master i klinisk sykepleie ved NTNU.

 

Studieplan

Se emner fordelt på semester og studieår, og andre detaljer om programmet.

Gå til studieplan