Undervisning

Palliativ omsorg, videreutdanning, Gjøvik

Undervisning

Samlingsbasert deltidsstudium over 2 år. Samlingene går gjerne over 2-3 dager, og det er ca. 4-5 samlinger per semester.

Samlingsdatoer høst 2023

  • 28.–29. august (oppstart)
  • 18.–19. september
  • 16.–17. oktober
  • 6.–7. november
  • 11.–12. desember (muntlig eksamen)