Hva lærer du?

Palliativ omsorg, videreutdanning, Gjøvik

Hva lærer du?

Som student på videreutdanningen i palliativ omsorg ved NTNU får du en unik kompetanse som er etterspurt både i spesialist- og kommune­helsetjenesten. Studiet kvalifiserer for arbeid i spesialiserte enheter for alvorlig syke og ­døende, både i sykehus, sykehjem og hjemme­basert omsorg.

Samhandlings­reformens intensjon om at alvorlig syke og døende i større grad skal få et tilbud i nærheten der de bor, vil kreve kompetanse innen palliativ omsorg spesielt i kommune­helsetjenesten. Studiet vil gi deg en etterspurt kompetanse for fremtidige helse- og samfunnsutfordringer knyttet til omsorg ved livets slutt.

Studiet har i tråd med hospicefilosofien fokus på helhetlig lindring i den avsluttende fasen av livet.

Målet for videreutdanningen i palliativ omsorg er å utvikle engasjerte og reflekterte medarbeidere som

  • ivaretar den lindrende omsorg for den uhelbredelig syke, døende og de pårørende i hele det palliative forløp, med respekt for pasienten og pårørendes integritet og ønsker.
  • inngår som velkvalifisert samarbeidspartner i tverrfaglige sammen­henger.
  • anvender kunnskaps- og verdibasert forskning og utviklings­resultater.
  • anvend­er og drøfter lindrings­metoder basert på pasientens og ­familiens situasjon og preferanser.
  • kan arbeide meningsfullt i et lidelsesfylt rom.