Industriell design

Ph.d.-program (doktorgrad)

Industriell design

– Opptak

Opptak

PH.D. - FAKULTET FOR INGENIØRVITENSKAP

Opptak

Søknadsprosess og søknadsskjema
Søknad om opptak settes opp i samråd med aktuell hovedveileder. Søknadsskjema og andre relevante skjemaer i f.m. opptaket er tilgjengelig for nedlasting på både norsk og engelsk.

Hovedveileder
Hovedveileder skal være ansatt i vitenskapelig stilling ved NTNU, som professor, førsteamanuensis eller professor II. Veileder/-ne skal ha doktorgrad eller tilsvarende faglig kompetanse innenfor fagfeltet.

Søknaden om opptak
Søknaden sendes instituttet (kontaktinformasjon). Hovedveileder og institutt skal gi sin uttalelse til søknaden før den sendes fakultetet til behandling.

Doktorgradsutvalget
Doktorgradsutvalget på fakultetet har møte 3 ganger i høstsemesteret og 4 ganger i vårsemesteret. (Utvalgets side).

Opptaksgrunnlaget
Opptaksgrunnlaget for doktorgradsstudiet er mastergrad eller tilsvarende utdanning. Det kreves gjennomsnittskarakter B eller bedre fra de 2 siste årene i grunnstudiet (tilsvarende 120 studiepoeng).

Normert tid
Doktorgradsutdanningen er normert til 3 år. Maksimal studietid er 6 år.

Fakultetets egne bestemmelser
Fakultetet har egne bestemmelser om utforming av prosjektbeskrivelsen. [norsk ], [engelsk ]

Studieopplegget
Informasjon om studieopplegget (og ph.d.-emner) fins i Studiehåndbok ph.d.-studiet.

Emner
Søk etter informasjon og beskrivelser om emner.

06 jul 2017